palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Göllesz Viktor Ösztöndíj

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége pályázatot hirdet tehetséges értelmi fogyatékossággal élő fiatalok számára a Göllesz Viktor Ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíj célja, a magyarországi értelmi fogyatékos fiatalok kiemelkedő képességeinek elismerése és továbbfejlesztése, közösségi tevékenységük és beilleszkedésük támogatása és erősítése.

 

Az ösztöndíj tartalma

A díj 1 évre havonta 12 000 Ft ösztöndíjat (tanulmányi vagy képzési hozzájárulást) biztosít a nyertes pályázó részére. Az ösztöndíj felhasználását az átadást követő évben meg kell kezdeni.

Pályázók köre: Az ösztöndíjra azon 14- 35 év közötti értelmi fogyatékos fiatalok pályázhatnak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a munka, a tanulás, valamely sportág vagy művészeti ágban, illetve tevékenységükkel hozzájárulnak a fogyatékossággal élők csoportjának fejlődéséhez, a róluk alkotott pozitív társadalmi kép megerősödéséhez.

Pályázati feltételek

Egy pályázó csak egy pályázati anyagot adhat be.

A díjazott személyére javaslatot tehetnek szakmai és társadalmi szervezetek, a pályázó tevékenységét ismerő szakemberek, szülők, családtagok.

Letölthető dokumentumok

 

A javaslatot vagy önálló jelentkezést kizárólag a részletes pályázati feltételeket és tudnivalókat is tartalmazó pályázati dossziéval lehet tenni, mely az ÉFOÉSZ Központi Irodában beszerezhető személyesen a 1085 1093 Budapest, Lónyay u. 17. I/1. címen, a 06/1/411-1356-os telefonszámon, illetve e-mailen az efoesz@efoesz.hu; gonczi.rita@efoesz.hu címen, továbbá letölthető a Szövetség honlapjáról www.efoesz.hu.

Pályázat benyújtási határideje: 2013. november 30.

A pályázati anyagot két példányban kell benyújtani.