palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Hagyj nyomot! Alkotói pályázat

hagyj-nyomot pályázatAz OTP Fáy András Alapítvány –  Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásiért Felelős Államtitkárság szakmai partnerségével – a „Fáy 225” év keretében újra Alkotói Pályázatot hirdet! Az OTP Fáy András Alapítvány kuratóriuma a Fáy 225 programsorozat keretében alkotói pályázatot hirdet, mellyel egyrészt méltó módon emlékezik Fáy András születésének 225 évfordulójára, másrészt a Fáy szellemiséget kívánja népszerűsíteni a fiatalok körében, ezért a pályaműveknek kapcsolódási pontot vagy párhuzamot kell mutatniuk Fáy  munkásságával.

Pályázók köre: A felhívásra egyénileg nappali tagozaton közép- és felsőoktatásban tanuló diákok,  illetve tanárok és azon oktatási intézmények pályázhatnak, akik tanulóikkal közösen nyújtják be pályázatukat. A közös pályázatban részvevő diákok pályaművei egyéni pályázatként is értékelésre kerülnek. így azok semmiképpen nem kerülnek hátrányba az egyéni pályázókkal szemben.

A pályázat díjazása: A pályázat díjazott alkotásainak szerzői a 7,7 MFt összdíjazásban részesülhetnek az alábbiak szerint:

Fődíjak:

 • Diák pályázó: 500.000 Ft
 • Tanár pályázó: 500.000 Ft
 • Intézményi pályázó: 500.000 Ft

Kiosztható fődíjak összesen: 1,5 M Ft

Kategóriánkénti díjak: A meghirdetett négy kategóriában egyenként 1,3 millió Ft osztható szét, a zsűri döntése alapján.

Különdíjak: Kiosztható különdíjak összesen (diák, tanár és intézményi pályázói) 1 millió Ft, Jelen pályázati kiírás értemében a küöndíj kategória pénzösszegét a zsűri saját belátása szerint osztja el az egyes pályázók között, amennyiben ez indokolt.

Diák pályázatokat az alábbi kategóriákbabn és témakörökben várunk:

Irodalmi művek

 • versek modern „Fáy” üzenetekkel
 • novella vagy mese Fáy András munkásságához kapcsolódóan
 • forgatókönyv a „Találkoztam Fáy Andrással” rövidfilmhez
 • Fáy András „fiktív” naplója

Képzőművészeti alkotások

 • festészet
 • szobrászat
 • grafika
 • éremművészet
 • textilművészet
 • film- és fotóművészet
 • bélyegterv

Témák:

 • Fáy András élete, munkássága, szellemisége
 • Fáy András európaisága
 • Fáy András öröksége a XXI. században
 • OTP Fáy András Alapítvány alkotói pályázatának fődíja ??

Új művészeti ágak

 • számítógépes animációk
 • termék- és köztéri design

Témák:

 • Fáy András a modernkori Magyarországon
 • Mutasd be Fáy András mai barátait és gondolkodásukat

Zeneművészet

 • Könnyűzene
 • Komolyzene

Témák:

 • Fáy induló
 • Szemelvények Fáy András munkásságából
 • Megzenésített Fáy mesék

A formai és tartalmi követelmények:

 • Irodalmi pályázatok esetében a műfaj sajátosságainak megfelelően nyomtatásban és CD/ DVD-n 2 példányban kell a pályaműveket benyújtani.
 • Képzőművészeti alkotás: 2 példányban a műről készült fényképeket  benyújtani. (az eredeti művet az Alapítvány bekéri alkotójától, ha az előzsűrizésen kiválasztásra kerül.)
 • Új művészeti alkotások (a termék- és köztéri design esetében) – 2 példányban a  műről készült fényképeket kell benyújtani (az eredeti művet az Alapítvány bekéri alkotójától, ha az előzsűrizésen  kiválasztásra kerül.)
 • Új művészeti alkotások (számítógépes animációk esetében) –  az animáció időtartama minimum 2 perc  CD/DVD lemezen, .avi formátumban 2 példányban kell benyújtani.
 • Zenemű esetében minimum 3 perces hangfelvétel a műről,CD/DVD lemezen és  ennek kottája (CD/DVD lemezen, vagy papíron) 2 példányban.

A pályázatnak kötelező jelleggel tartalmaznia kell:

Minden pályázónak jelen adatlapot és nyilatkozatot mellékelnie kell 2 példányban a pályázatához.

Diák pályázók esetében  az adatlap mellé a  témaválasztás indoklását tartalmazó rövid műleírást kell csatolni.

A felkészítő tanár esetében saját adatlap és motivációs levél (tartalmazza a diákok motiválását, a pályázó diákok kiválasztását, a témaválasztásban való segítséget, esetleges kutatómunkát) beadása szükséges. Amennyiben a munkáltató intézmény nem pályázik, akkor ő fogja össze a diákok pályamunkáit (pályaművek a hozzátartozó adatlapokkal és egy postai küldeményben juttatja el a megadott címre.

Az intézményeknek intézményi adatlap kitöltése mellé motivációs levelet (néhány gondolatot a pályázat eszmeiségéhez, saját szakmaiságukról, hogyan motiválták a tanárokat, diákokat, milyen célra fordítanák a nyereményt.) kell csatolni. A diákok pályaműveit és a hozzátartozó egyéni adatlapokat összefogva egy postai küldeményben kell feladniuk. az elkészített munka minőségét, sőt a jól kidolgozott munkák alapján kerül az intézmény elbírálás alá. Ezzel az intézményeket a minőségi munkára sarkaljuk.

Az elkészített alkotásokat két példányban (kivételt képeznek a művészeti alkotások, mely esetben 2 db fotót kérünk az elkészült alkotásról, illetve a tanári és intézményi pályázóknak az írott anyagból szükséges 2 példányt megküldeni).

Érvénytelen pályázat: A formai és tartalmi követelményeknek nem megfelelő, vagy a határidő után érkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek, ezek automatikusan elutasításra kerülnek.

A pályázat benyújtásának feltételei:

Benyújtási határidő: 2011. április 30. (a postabélyegző dátuma).
Csak tértivevényes, postai úton feladott vagy  személyesen leadott pályázatokat fogadunk el.

A pályázatokat zárt borítékban az alábbi címre kérjük továbbítani:

 • Postai úton: OTP Fáy András Alapítvány, 1876 Budapest, Nádor u. 16.
 • Személyesen az Alapítvány megbízottjaként: ZEUS Tanácsadó Kft., Budapest. Bajcsy Zs. u. 35. I.em.

A pályázat általános feltételei:

 • A zsűri döntése ellen fellebbezésnek helye nincs!
 • A pályázatot kiíró OTP Fáy András Alapítvány a nyertes pályaművekre igényt tart, azokat saját céljaira díjmentesen felhasználhatja.
 • Diákoknak pályázni egyénileg és csoportosan is lehet, minden egyéni vagy csoportos pályázó kategóriánként maximum két alkotással nevezhet.
 • Amennyiben a zsűri ítélete alapján az egyes kategóriákban/pályázói körben nem érkezett díjra érdemes pályázat, vagy nem érkezett elegendő számú díjazásra érdemes pályázat, akkor nem  köteles kimeríteni a díjazásra szánt keretet, ennek megfelelően nem köteles díjat osztani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 30.

A kiíró az eredményhirdetést  követően minden pályázót írásban értesít a döntéséről.

A nyertes pályázatok listáját a pályáztató, OTP Fáy András Alapítvány honlapján (www.otpfayalapitvany.hu) is közzé teszi a döntést követő egy héten belül.

A pályázattal kapcsolatban további információ a 1/486-61-95 telefonszámon kérhető.