palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Hello Holnap! Sajtódíj

Újságírói pályázat a fenntarthatóság népszerűsítéséért! A fenntarthatóság közérthetőbbé, elérhetőbbé tételében a média is fontos szereppel bír. A Magyar Telekom ezért indítja útjára – immár második alkalommal – a hello, holnap! Sajtódíj pályázati felhívást a Fenntarthatósági Média Klub együttműködésével.

A pályázat célja, a fenntarthatósággal aktívan foglalkozó, azt feldolgozó újságírók motiválása. Minden olyan lelkes pályázó jelentkezését várjuk, akik az alábbi fenntarthatósági témák valamelyikében publikáltak 2011. szeptember 1. – 2012. augusztus 1. között.

Az 5 téma a következő:

 • fenntartható városok
 • zöld gazdaság
 • a közösség ereje
 • fenntartható tudatformálás
 • digitális szakadék felszámolása

A pályázat kiírója: A Magyar Telekom Nyrt. és a Magyar Telekom hello holnap! mozgalom kezdeményezésére alakult Fenntarthatósági Média Klub tagjai (Magyar Telekom, RTL Klub, TV2, Sanoma, Class FM, CEMP Csoport, Origo, Metropol, Axel Springer, Est Média Group).

A pályázat célja: A fenntarthatósági témákra nyitott, és azokat rendszeresen feldolgozó újságírók motiválása.

A pályázók köre: A pályázaton részt vehet bármely, a pályázati feltételeket teljesítő újságíró.

Pályázati feltételek

 • a hello holnap! Sajtódíjra bármely olyan szerző pályázhat, aki a magyar sajtóban a megjelölt 5 fenntarthatósági téma valamelyikében publikált anyagot a megadott periódusban
 • az 5 fenntarthatósági téma: fenntartható városok, zöld gazdaság, a közösség ereje, fenntartható tudatformálás,  digitális szakadék felszámolása
 • a megadott periódus: 2011. szeptember 1. – 2012. augusztus 1.
 • a versenyen kizárólag azok indulhatnak, akik érvényes újságírói igazolvánnyal rendelkeznek
 • az újságírói igazolvány másolatát a pályázathoz csatolni kell
 • kizárólag valóban megjelent cikkel (nyomtatott és online sajtó, blogfelület) vagy elhangzott adással (televízió, rádió) lehet pályázni
 • a megjelenést alá kell támasztani szkennelt támpéldánnyal, linkkel, hang-, ill. képanyaggal; hanganyagok mellé minden esetben leiratot is csatolni kell a pályázathoz
 • a pályázatokról minden esetben rövid szinopszist is kell készíteni (1. számú melléklet részét képezi)
 • egy pályázó legfeljebb 2 különböző pályaművel (cikkel, cikksorozattal, illetőleg adással) pályázhat (egy teljes sorozat egy pályaműnek minősül).
 • egyszeri vagy sorozat részeként megjelent (sorozatból kiemelt) cikkel, adással egyaránt lehet pályázni

 

 • amennyiben egyszeri cikkel, vagy adással indul a pályázó, úgy a cikkek terjedelme (szóközökkel) nem lehet kevesebb 2000 karakternél, televíziós, rádiós anyagok esetében a hanganyag hossza nem lehet rövidebb 2 percnél
 • amennyiben sorozattal indul a pályázó, úgy az egyes cikkek terjedelme (szóközökkel) nem lehet kevesebb 1000 karakternél, televíziós, rádiós anyagok esetében a hang-, képanyag hossza nem lehet rövidebb 30 másodpercnél; sorozatnak minősül a fenntarthatósági téma szerint összefüggő több részletben megjelenő mű
 • a karakterszámnak, időtartamnak nincs felső korlátja
 • kizárólag olyan sajtótermékkel lehet nevezni, melynek print médium esetén évente legalább 4 száma jelenik meg, online esetben legalább havonta frissül, televízió, rádió esetében pedig legalább havonta jelentkezik az adás, ahol a pályamű elhangzott
 • kizárólag újságírói stílusban írt cikkekkel lehet pályázni, tudományos munkák nem képezik részét a pályázatnak
 • a beadott cikknek, vagy adásnak – ingyen vagy díj ellenében – hozzáférhetőnek kell lennie a nagyközönség számára
 • kizárólag magyar nyelven írt cikkekkel, magyar nyelvű hanganyagokkal lehet pályázni
 • a pályázati anyagok formátuma a következő lehet: doc, pdf, ppt, mp3, avi, mpeg vagy wmv
 • a versenyben nem vehetnek részt 18 éven aluli személyek
 • a Magyar Telekom fenntartja a jogot arra, hogy a benyújtott műveket (fényképekkel, illusztrációkkal együtt) a honlapjain (pl. www.telekom.hu, www.helloholnap.hu) korlátlanul közölje

 

Elbírálási szempontok

Fenntarthatósági szakmai:

 • a téma hitelessége fenntarthatósági szempontból
 • a téma szakmai megalapozottsága

Szakmaiság, stilisztika:

 • témaválasztás
 • a téma iránti elkötelezettség
 • hatásosság a médián belül (citálás, hivatkozás, átvétel)
 • a megjelenés rendszeressége
 • hírérték, információ relevanciája a közönség számára
 • tárgyilagosság, elfogulatlanság, függetlenség
 • hitelesség
 • nyelvi stílus és közérthetőség
 • eredetiség, innovatív jelleg
 • megközelítési mód eredetisége
 • téma eredetisége
 • feldolgozás eredetisége (eszközök, forma)

Díjazás

A pályázat nyertese nettó 1 millió Ft-os pénznyereményt és elismerő oklevelet kap, amelyet ünnepélyes díjátadó ceremónia keretében, az 5. Fenntarthatósági Napon, 2012. szeptember 29-én vehet át.

A díjat terhelő kifizetői, illetőleg egyéni közterheket (eho, szja) a juttatás időpontjában hatályos adó és járuléktörvények szerint állapítja meg, vallja be, fizeti meg, vagy vonja le a Magyar Telekom Nyrt.

A nyertes pályázat megjelenései

 • a pályázat eredményéről a Magyar Telekom sajtóközleményt ad ki a nyertes feltüntetésével
 • a nyertes pályamű(vek) elérhető(k) lesznek a Magyar Telekom honlapjairól (www.telekom.hu, www.helloholnap.hu)
 • a pályázat eredményéről a Fenntarthatósági Média Klub tagjai a felületeiken beszámolnak
 • egyedi döntés alapján, a nyertes hozzájárulásával a Fenntarthatósági Média Klub tagjai a saját lehetőségeik és eszközeik segítségével további megjelenést biztosíthatnak a nyertes újságíró pályamunkájának bemutatására

A pályázat menete

Pályázni elektronikus úton, az alábbiakban felsorolt pályázati anyagoknak a helloholnapsajtodij@telekom.hu e-mail címre való beküldésével lehet:

 • az 1. számú mellékletben található adatlap kitöltése és a beszkennelt másolat beküldése
 • a 2. számú mellékletben szereplő nyilatkozat kitöltése és a beszkennelt másolat beküldése (a 2. számú melléklet kitöltése minden pályamű esetében külön szükséges)
 • újságírói igazolvány másolatának beküldése
 • a pályamű, valamint a pályamű szkennelt támpéldányának, linkjének, hang-, illetve képanyagának; videó és hanganyag esetén a leiratának beküldése1

Határidők

 • leadási határidő: 2012. augusztus 10.
 • Elbírálás határideje: 2012. szeptember 10.
 • eredményhirdetés, díjátadó ünnepség az 5. Fenntarthatósági Napon: 2012. szeptember 29.

Az eredmények értékelésének és közzétételének módja

 • a pályaművekről tíz főből álló szakmai zsűri dönt (Magyar Telekom képviselői, Fenntarthatósági Médiaklub képviselői)

A szakmai zsűri döntését nem köteles indokolni, és ez ellen fellebbezésnek nincs helye.

A pályázatból többek között kizáró ok lehet:

 • a program célja nem esik egybe a pályázat fő területeivel;
 • a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban felsorolt feltételeknek;
 • a pályázat határidőn túli beadása illetve a pályázati adatlap hiányos kitöltése;
 • a csatolandó mellékletek bármelyikének a hiányosan, mellékletek nélkül beadott pályázatokat a zsűri nem értékeli

Az elbírálás eredményeit a www.helloholnap.hu oldalon tesszük közzé. A sikeres pályázókat elektronikus úton, írásban értesítjük. Az elutasított pályázatokat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza. A nyertes pályázó nevét és a nyertes alkotás címét a szervezők 2012. szeptember 29-ig közzéteszik a hello holnap! honlapon (www.helloholnap.hu)

Letölthető dokumentumok

Pályázati adatlap

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy eredménytelen pályázat esetén a támogatást a fenti témakörben nem osztja ki, újra meghirdeti, vagy más pályázati célokra ajánlja fel.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a helloholnapsajtodij@telekom.hu email címen, kizárólag írásban tehetik fel.

Forrás: http://www.helloholnap.hu