palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

HUMAN-MB08 MOBILITÁS pályázat

nkth pályázatokA kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter nevében az Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) a 2008-2010 közti időszakra pályázatot hirdet ’MOBILITÁS’ címmel, a kutatói karrier előmozdítása érdekében, a kutatók nemzetközi mobilitásának támogatására (HUMAN-MB08 jelű pályázat). Jelen felhívás a MOBILITÁS pályázat 2010. évre vonatkozó újra nyitása.

Program meghirdetése: 2010. április 21.
Végső beadási határidő: 2010. szeptember 27.

Változás:
C.: Reintegrációs témakörben a projekt futamideje:

 • Tavaszi fordulóban min.2 év – max.2,5 év,
 • Őszi fordulóban min.2 év – max.2 év lehet.

A pályázat célja:
Az NKTH-OTKA-EU 7. Keretprogram (Marie Curie akciók) által közösen finanszírozott MOBILITÁS pályázat célja PhD fokozattal vagy legalább négy év teljes állású kutatói tapasztalattal rendelkező:

 • kutatók tudományos karrierjének előmozdítása, nemzetközi tapasztalatszerzésük, mobilitásuk támogatása révén,
 • illetve a nemzetközi, Európán kívüli országban szerzett kutatói tapasztalat hazai hasznosulásának elősegítése, Magyarországra visszatérő kutatók támogatásán keresztül.

Miért érdemes pályáznia?

 • Mert a pályázat hozzájárulhat sikeres karrierépítéséhez
 • Mert a támogatás segíti szakmai fejlődését és tapasztalatszerzését Európában és Európán kívül
 • Mert együtt dolgozhat szakterületének legjobbjaival, a világ bármely részén is vannak
 • Mert támogatást nyerhet ahhoz, hogy Európán kívülről visszatérve kutatói pályafutását Európában folytathassa
 • Mert önrész nélkül juthat vissza nem térítendő támogatáshoz

Ki nyújthat be pályázatot? A pályázat valamennyi témakörében PhD fokozattal vagy legalább négy év teljes állású kutatói tapasztalattal rendelkező kutatók nyújthatnak be projektjavaslatokat.

Milyen tudományterületeken lehet pályázni? A pályázat minden tudományterület felé nyitott, a legfőbb értékelési szempont a szakmai kiválóság. A pályaműveket 4 szakterületi bizottság értékeli a következők szerint:

 • műszaki tudományok
 • természettudományok
 • élettudományok
 • társadalomtudományok

Milyen tevékenységeket támogat a pályázat?

 • A., Kimenő mobilitási témakör (HUMAN-MB08-A): magyar állampolgárságú kutatók nemzetközi tapasztalatszerzésének elősegítése, kiemelkedő nemzetközi kutatóhelyeken végzett kutatómunkájuk támogatása révén.
 • B., Bejövő mobilitási témakör (HUMAN-MB08-B): nem magyar állampolgárságú kutatók nemzetközileg elismert magyarországi kutatóhelyeken történő alkalmazása, és ezáltal a nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködések, a tudás-transzfer előmozdítása.
 • C., Reintegrációs témakör (HUMAN-MB08-C): annak elősegítése, hogy – a pályázat benyújtását megelőző legalább 36 hónapban – Európán kívüli országban dolgozó kutatók kutatóegységet alakítsanak ki Magyarországon.

Mit finanszíroz a pályázat? A pályázat keretében 100% vissza nem térítendő támogatást lehet nyerni a támogatott kutatási projektet megvalósító kutató személyi költségeinek fedezésére, ezen felül a kutatót befogadó vagy kiküldő hazai intézmény is támogatást kap menedzsment és rezsiköltségeihez.

Projekt futamidő, igényelhető támogatás:

Pályázati témakörök Minimum időtartam
(év)
Maximum időtartam
(év)
Minimum összeg
(millió Ft/év)
Maximum összeg
(millió Ft/év)
Kimenő 1 2 10 15
Bejövő 1 2 10 12
Reintegrációs
(tavaszi forduló)
(őszi forduló)
2
2
2,5
2
12
12
30
30

Mikor és hová kell a pályázatokat benyújtani?

A pályázatokat angol nyelven kell benyújtani az OTKA Irodába
elektronikusan az EPR elektronikus pályázatkezelő rendszerén keresztül http://www.otka.hu/index.php?akt_menu=1442
illetve postai úton, ajánlott küldeményként a következő postacímre
OTKA IRODA
1476 Bp. 100. Pf. 289.

A pályamű nyomtatott példányát eredeti aláírásokkal, a Mellékletekkel együtt minden más pályázati és egyéb anyagtól elkülönítve kell postára adni.

A küldeményre rá kell írni a pályázattípus jelét: „HUMAN-MB08-A”, vagy „HUMAN-MB08-B”, vagy „HUMAN-MB08-C”.

2010-ben a pályaművek értékelésére kétszer kerül sor:

Beérkezési határidők:

 • 2010. május 25. (elektronikus) és május 28. (postai benyújtás)
 • 2010. szeptember 27. (elektronikus) és október 1. (postai benyújtás)

Felvilágosítás:
Az OTKA Iroda telefonszámán munkaidőben: +36-1-219-8700
Kérdéseit felteheti e-mailben is az MB08@otka.hu /’MB’ ’nulla’ ’nyolc’/címre elküldve. A tárgymezőben (subject) is tüntesse fel a pályázati azonosítót: HUMAN-MB08. Web: http://www.nkth.gov.hu

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás
Pályázati útmutató
Kutatói nyilatkozat
Adatlap a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságához – angol

Forrás: NKTH