palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Identitások, európai értékek és kulturális örökség Európában pályázat

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság számára az évente kiadott díj konkrétabb célja az, hogy elismerje és ösztönözze a civil szervezetek és/vagy magánszemélyek olyan kezdeményezéseit, amelyek nagyban hozzájárultak az európai identitás és integráció elősegítéséhez.


A díj általános célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet arra a fontos szerepre, amelyet a civil szervezetek, illetve a magánszemélyek játszhatnak az európai identitás és polgárság létrehozásában, ezáltal megszilárdítva az európai integrációt alapját képező közös értékeket is.

Az EGSZB 2018. évi civil társadalmi díjának témája: Identitások, európai értékek és kulturális örökség  Európában.

Az EGSZB célja, hogy felhívja a figyelmet a sokféleségükben egységes európai identitások változatosságára és gazdagságára, előmozdítsa a művészetek és a kultúra láthatóságát és megértését, ezáltal támogatva a befogadó és összetartó társadalmakat és elősegítve az európai projekt fenntartható jövőjét.

Pályázók köre:

 • minden, az Európai Unióban hivatalosan bejegyzett, helyi, regionális, országos vagy uniós szinten tevékenykedő civil szervezet pályázhat.
 • magánszemélyek

A civil szervezetek olyan szervezetek, melyek saját indíttatásból, szaktudásukhoz, képességeikhez és szerepvállalási lehetőségeikhez mérten aktívan részt vesznek közügyek alakításában. Ezek a szervezetek önállóan tevékenykednek, és a nagyközönségből csatlakozó tagjaik kötelezettséget vállalnak arra, hogy részt vesznek az említett szervezetek munkájában és tevékenységeiben.
Ebbe a meghatározásba beletartoznak az úgynevezett munkaerőpiaci szereplők, vagyis a szociális partnerek, a társadalmi és gazdasági szereplőket képviselő szervezetek, a valamilyen közös ügyért fellépő nem kormányzati szervezetek, például a környezetvédelmi szervezetek, az emberi jogi szervezetek, a fogyasztói szövetségek, a jótékonysági szervezetek, a kulturális szervezetek, az oktatási és képzési szervezetek stb., a közösségi alapon működő szervezetek, azaz társadalmi kezdeményezésre létrejött és a tagság által meghatározott célokat kitűző szervezetek, pl. ifjúsági szervezetek, családi szövetségek és valamennyi olyan szervezet, amelynek keretében a polgárok részt vesznek a helyi és a települési életben, valamint a vallási közösségek.
Díjazhatók emellett az olyan szervek és struktúrák is, amelyeket valamilyen jogalkotási vagy szabályozási intézkedés keretében hoztak létre, illetve amelyekbe részben vagy egészében kötelező a belépés (pl. szakmai szövetségek).
A magánszemélyek természetes személyek. Minden uniós polgár díjazható, függetlenül attól, hogy mely országban rendelkezik lakóhellyel. Harmadik országok állampolgárai is díjazhatók, amennyiben jogszerűen tartózkodnak az EU területén.

Díjazható kezdeményezések
Ennek fényében a 2018. évi civil társadalmi díj konkrét célja olyan, az EU területén megvalósított innovatív kezdeményezések díjazása, amelyek arra irányulnak, hogy felhívják a figyelmet az európai identitások sokrétűségére és gazdagságára, kiaknázzák az Európa kulturális kincseiben rejlő lehetőségek teljes tárházát, elősegítsék az európai kulturális örökséghez való hozzáférést és népszerűsítsék az európai értékeket (az emberi méltóság és az emberi jogok tiszteletben tartása, szabadság, demokrácia, egyenlőség és jogállamiság). Általánosságban meg kell jegyezni, hogy e díj keretében a kulturális örökséget átfogó értelemben kell tekinteni, beleértve az ipari örökséget, a kézműipart, a gasztronómiai örökséget, a munkakultúrát stb. is.
Olyan kezdeményezésekkel lehet pályázni, amelyeket már végrehajtottak vagy folyamatban vannak. Nem lehet pályázni olyan tervezett kezdeményezésekkel, amelyek végrehajtása 2018. szeptember 7-én (a pályázatok benyújtási határidejének napján) még nem kezdődött meg.

Azok a tevékenységek/kezdeményezések díjazhatóak, amelyek az alábbi területek közül legalább egyet lefednek:

 • az európai értékek (az emberi méltóság és az emberi jogok tiszteletben tartása, szabadság, demokrácia, egyenlőség és jogállamiság) népszerűsítése a kultúra révén;
 • a kulturális, vallási és nyelvi sokszínűség, valamint a művészet szabadsága tiszteletben tartásának előmozdítása, mivel azok alapvető európai jogok;
 • a véleménynyilvánítás szabadságához, a békés célú gyülekezés szabadságához és az egyesülés szabadságához fűződő jogok előmozdítása minden szinten,
 • a közfigyelem felhívása Európa tágabb értelemben vett gazdag kulturális örökségére, ideértve tehát mind a kézzelfogható örökséget (műemlékek, épületek stb.), mind pedig a szellemi örökséget és annak kortárs alkotásokra (előadóművészetre, képzőművészetre, irodalomra,
  médiára stb.) gyakorolt hatását;
 • az európai értékek és a sokrétű európai identitás mint a megértés, a véleménycsere és a fejlődés alapjának előmozdítása a populista tendenciák, propaganda és előítélet elleni küzdelem érdekében;
 • az európai kulturális örökséghez való hozzáférés megkönnyítése és ösztönzése a nyilvánosság szélesebb és diverzifikáltabb köre számára, többek között digitális eszközök segítségével, a fizikai, társadalmi vagy kulturális akadályok felszámolásával vagy közönségfejlesztési tevékenységek révén, tekintettel a sajátos igényű emberekre is;
 • az európai kulturális örökség jelentőségének bemutatása a sokrétű európai identitás, a társadalmi befogadás és az integráció előmozdítása céljából, pl. oktatási és egész életen át tartó tanulási tevékenységeken keresztül, különös tekintettel azokra, amelyek a gyermekeket, a fiatalokat és az időseket, valamint a közösségeket és a hátrányos helyzetű csoportokat célozzák;
 • a kultúrával való visszaélés, vagyis annak a rasszizmus, a radikalizmus vagy a nacionalizmus terjesztésének eszközeként való felhasználásának megakadályozása, aktívan összpontosítva az európai identitásban és az európai kulturális örökségben rejlő sokszínűségre és ezen örökség eltérő értelmezésére;
 • a figyelem felhívása a kultúrák teljes spektrumára, amely századokon keresztül hozzájárult és jelenleg is hozzájárul a sokrétű európai identitás megteremtéséhez;
 • a kultúrában valamint a kultúrák és vallások közötti párbeszédben rejlő lehetőségek kihasználása annak érdekében, hogy megelőzzék a konfliktusokat, valamint a különböző közösségek között előmozdítsák a kiegyezést és a stabilitást.

A díjjal járó pénzösszeg
A bizottság legfeljebb öt díjat tervez kiosztani. Az első díj értéke 14 000 EUR. A második, harmadik, negyedik és ötödik díj értéke egyenként 9000 EUR. Amennyiben az első díjat holtversenyben megosztják több győztes között, akkor két első díj esetén ezek mindegyikének értéke 11 500 EUR, három első díj esetén 10 600 EUR, négy első díj esetén 10 250 EUR, öt első díj esetén pedig 10 000 EUR. A bizottság nem köteles mind az öt díjat odaítélni. Az EGSZB úgy is dönthet, hogy nem ítéli oda a civil társadalmi díjat.

Az EGSZB legfeljebb 5 díjat ítélhet oda, az 5 legjobb pályázó számára.

Letölthető dokumentumok

Pályázati szabályzat_2018
declaration_on_honour_hu
faq_en_fin
hu_privacy_statement

A nevezések benyújtásának határideje: 2018. szeptember 7., péntek (közép-európai idő szerint) 23:59.

További információk

Anna Comi, az EGSZB Kommunikációs Főosztályának titkársága
Tel.: +32 2 546 93 67
vagy
Chantal Hocquet, az EGSZB Kommunikációs Főosztályának titkársága
Tel.: +32 2 546 92 99
Tájékoztatás a következő címen is kérhető: civilsocietyprize@eesc.europa.eu.
A más pályázók számára is releváns kérdéseket és válaszokat az EGSZB weboldalának a civil társadalmi díjjal foglalkozó oldalán is közzétesszük (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). Az EGSZB javasolja, hogy naprakész információkért a pályázók rendszeresen ellenőrizzék a pályázat weboldalát.
Identitások, európai értékek és kulturális örökség Európában pályázat