palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ifjúsági Nemzetközi Konferencia pályázat

mta pályázatPályázat fiatal magyar kutatók külföldi tudományos rendezvényen való aktív részvételének támogatására.

A támogatás célja

A Magyar Tudományos Akadémia a tudományos kutatómunka elősegítése érdekében tett közérdekű felajánlás alapján és saját forrásból Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázatot alapított.
A Magyar Tudományos Akadémia – a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján – 2016. július 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időtartamra nyílt jellegű pályázatot hirdet fiatal kutatók külföldi tudományos rendezvényen (konferencián, szimpóziumon) való aktív részvételének támogatására.
Az MTA az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat (INKP) kiírásával azoknak a fiatal kutatóknak kívánja a külföldi tudományos konferenciákon való részvételét támogatni, akik jelentős tudományos eredményeket értek el, és az MTA irányítása alatt álló intézményekben dolgoznak.

A támogatásra jogosultak köre

Pályázatot nyújthatnak be azok az MTA irányítása alatt álló kutatóközpontok, önálló jogi személy kutatóintézetek vagy a Támogatott Kutatócsoportok Irodája (továbbiakban: intézmény) alkalmazásában álló, tudományos munkakörben (tudományos segédmunkatársként, tudományos munkatársként, tudományos főmunkatársként, fiatal kutatói álláshelyen, posztdoktorként) foglalkoztatott magyar állampolgárságú kutatók, akik külföldi tudományos rendezvényen kívánnak aktívan (egy- vagy első szerzős előadással vagy poszter-bemutatóval) részt venni, és még nem töltötték be a 40. életévüket (beadási határidőhöz viszonyítva). A 35 és 40 év közötti kutatók csak megszerzett PhD birtokában pályázhatnak. Kisgyermeket nevelő kutatónők vagy gyermeknevelés céljából távollétet igénybevevő, illetve gyermeküket egyedül nevelő kutatók az MTA esélykiegyenlítést szolgáló keretprogramjában [a 13/2009. II. 24. számú Elnökségi állásfoglalásában] foglalt feltételeknek megfelelően korhatárkedvezményt kérhetnek. Kisgyermekenként (10 év alatti gyermekek) 2 évnyi korhatárkedvezmény mind az előírt életkorhatárt, mind a tudományos fokozat megszerzésének határidejét illetően adható. A pályázat beadása előtt a pályázónak erre vonatkozó körülményét a befogadó intézménynél hitelesen igazolnia kell.

A támogatás megvalósulásának kizáró okai

Nem részesülhet támogatásban az, aki
a) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként a jelen pályázati kiírásban és a vonatkozó államháztartási jogszabályokban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a szükséges dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

A pályázaton igényelhető támogatás formája és mértéke

 • A pályázat nyílt jellegű, a vissza nem térítendő támogatás folyósítására egy összegben kerülhet sor. Ugyanarra a konferencia-részvételre csak egyszer lehet támogatást elnyerni.
 • A nyertes pályázó a megítélt összeget kizárólag a megpályázott konferencián való részvételre veheti igénybe. Elszámoláskor csak a támogatási időszakra (a döntéstől számítva 2016. december 31-ig) eső számlák fogadhatóak el.
 • A pályázati keret összege 2016. évre 12.500.000,- Ft, a 2016. július 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra 7.481.000,- Ft.
 • A minimálisan kiosztható összeg személyenként bruttó 100 000 Ft. A maximális támogatás Európán belüli rendezvény esetén személyenként bruttó 300 000 Ft, más kontinensen megtartott program esetén személyenként bruttó 500 000 Ft.

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás

A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje

A pályázat menete
A pályázatokat 2016. február 26-tól március 31. 23:59 óráig lehet benyújtani az INKP elektronikus pályázati rendszeren keresztül (https://palyazat.mta.hu/inkp_2016_2).

A belépéshez az Akadémiai Adattár azonosítója szükséges.

 1. Amennyiben a pályázó nem tagja az MTA köztestületének és nincs még Akadémiai Adattár azonosítója (AAT), regisztrálnia kell. (útmutató 1)
 2. Amennyiben a pályázónak van AAT-azonosítója (illetve a sikeres regisztrációt követően) az alábbi útmutató 3. pontjától kezdve töltheti ki az AAT-ben a kötelező mezőket. (útmutató 1)
 3. Az AAT-ben való adatkitöltést követően léphet be a pályázó az INKP weboldalra. A pályázat kitöltését az alábbi útmutató segíti. (útmutató 2)

A pályázathoz kapcsolódóan kitöltendő adatok és benyújtandó dokumentumok:

 1. A pályázó adatai
 2. A pályázat adatai
 3. Rövid, maximum 2 oldalas szakmai-tudományos önéletrajz
 4. A rendezvényre szóló meghívó másolata vagy a konferencia felhívása
 5. Kb. 1 oldalas absztrakt és az absztrakt elfogadásának (várható) ideje és amennyiben a tervezett előadást már elfogadták, a visszaigazolás másolata is
 6. Munkajogviszony igazolása (aláírás, pecsét; az MTA kutatóközpont/intézet vagy az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája állítja ki)
 7. Nyilatkozat

A postabélyegző legkésőbbi dátuma 2016. március 31. lehet. A borítékon fel kell tüntetni: „INKP 2016/II”.

A pályázati anyagok lezárásának határideje 2016. március 31. 23:59 óra.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítással az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályán Czinkos Tímea pályázati referens (e-mail: inkp@titkarsag.mta.hu) áll rendelkezésre.

A teljes pályázati kiírás: Ifjúsági Nemzetközi Konferencia pályázat