palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

‘Igazolt hiányzás’-Táborozási pályázat iskolai csoportok számára

„IGAZOLT HIÁNYZÁS” – Táborozási pályázat iskolai csoportok számára.
Pályázók köre: Alapfokú oktatási intézmények.
Kedvezményezettek köre: A pályázó oktatási intézmények tanulói.
Általános pályázati feltételek:
Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati  adatlap kitöltésével lehet.
A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg, valamint a  táborok férőhelyeinek kimerüléséig, de legfeljebb 2013. április 8-ig állnak fenn.
A pályázó intézmények 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak.
A csoport tagjai 3-8. osztályos, de 2013. augusztus 31-ig 15. életévüket be nem  töltött tanulók lehetnek.
A pályázat keretében egy adatlapon legfeljebb öt csoportra nyújtható be pályázat,  de egy intézmény ennél több pályázatot is beadhat.
A kötelező mellékleteket kizárólag  a  Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által megadott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.  A mellékleteket digitalizált  formában kell feltölteni, a pályázati  adatlap kitöltésével  egyidejűleg, .jpg formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben.
Ugyanazon  kedvezményezett  (gyermek) csak egy  általános  pályázat keretében juthat az Alapítvány által biztosított támogatáshoz;
A tízfős gyermekcsoportok mellé 1 fő felnőtt kísérőt kell biztosítani. A pályázaton  való részvétellel a kísérők vállalják, hogy a kedvezményezett csoport kísérőiként  kizárólagosan látják el a gyermekek felügyeletét, illetve segítik a tábori  programokon való részvételüket, valamint folyamatosan együttműködnek a tábor  vezetésével.
Amennyiben egy csoportban legalább 5 fő sajátos nevelési igényű gyermek kerül  regisztrálásra, úgy a csoportot 2 felnőtt kísérheti. Ugyanaz a kísérő – eltérő időpontban – több csoporttal is pályázhat.
A pályázat benyújtását követően a pályázók egy visszaigazoló e-mailt kapnak. Az  e-mailben  található  internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a  pályázatot, legkésőbb  2013. április  8. éjfélig. A nem aktivált pályázatok  automatikusan elutasításra kerülnek.
A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap.
A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező  mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelenek.
Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség.
Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti.
A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja e A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén a  pályázatok automatikusan kedvező elbírálásban részesülnek. A pályázatok  elbírálására 2013. április 15-ig kerül sor. A pályázók az elbírálást követően a  pályázati adatlapon rögzített elérhetőségeken kapnak e-mailben értesítést az  eredményről, legkésőbb 2013. április 15-ig.
A pályázó vállalja a tábor helyszínére történő utazás megszervezését, annak  költségeivel együtt.
A pályázatban részt vevő gyermekeknek TAJ-kártyájukat, valamint a gyermek  egészségi állapotáról szóló, a táborozás megkezdését megelőző négy napnál  nem régebbi, a törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatot magukkal kell vinniük  a táborozásra.
Támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez  nyújt támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6  nap, azaz 5 éjszaka (hétfő délelőtti érkezéssel és szombati, reggeli utáni távozással).  Az Alapítvány a támogatást névre szóló táborozási szolgáltatás formájában, állami  tulajdonban lévő Erzsébet Táborokban biztosítja.
A tábor önrésze gyermekenként 2000,- Ft, azaz Kettőezer forint, ha a pályázó tanuló  családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori  minimálbér összegét.
Az e fölötti jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó – pályázó tanulók esetén a tábor önrésze gyermekenként 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint.
Az Erzsébet-tábor a kísérőnek a táborozás alatt szállást és ellátást nyújt, valamint a  táboroztatást követően 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint értékben Erzsébet-utalványt biztosít. A tábor önrésze kísérőnként 2.000,- Ft, azaz Kettőezer forint.
A pályázat önrésze a támogatott helyett szabadon átvállalható. Az önrész csoportos befizetéséről a pályázó intézménynek kell gondoskodni. Az önrészt legkésőbb 2013. május 10-ig egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító számot feltüntetve kell átutalni az Alapítvány alábbi bankszámlaszámára:
OTP Bank 11794008-20541073
Amennyiben a nyertes pályázó nem veszi igénybe a táborozási szolgáltatást, az önrész nem kerül visszafizetésre. Indokolt esetben az Alapítvány lehetőséget biztosít a kedvezményezett személy cseréjére.
A pályázat benyújtásának kötelező melléklete:
A pályázó szervezet (iskola) vezetője/képviselője büntetőjogi felelősséggel nyilatkozik a következőkről:
– a résztvevő gyermekek életkoráról és tanulói jogviszonyáról,
– arról, hogy a táborozásra szervezett csoportot vezető kísérő az oktatási intézmény alkalmazásában áll.
A táborozó gyermek szülője/gondviselője  – kedvezményes,  2.000,- Ft, azaz  Kettőezer forint önrész esetén – nyilatkozik arról, hogy a tanuló családjában mekkora  az egy főre eső havi jövedelem. A törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatokat a pályázó intézmény gyűjti össze, és tárolja.
Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program  népszerűsítése érdekében a táborhelyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet,  illetve filmet forgathat, melyet reklámcélokra felhasználhat.

További információ

Amennyiben további kérdése van, kérjük, forduljon telefonos ügyfélszolgálatunkhoz, munkanapokon 8 és 16 óra között az alábbi elérhetőségen: 06 1 371 32 42

Forrás: http://erzsebetprogram.hu