palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Innovatív megoldások a XX. sz. kulturális örökségének megőrzése érdekében

Európai unió pályázatKutatási pályázat innovatív megoldások használatára a kulturális örökség megőrzése érdekében.
Pályázat kódja: NMBP-35-2017
Pályázati program: HORIZON 2020

Pályázati kiírás címe angolul: Innovative solutions for the conservation of 20th century cultural heritage

A sokszínű és gazdag európai kulturális örökség az összetartozás érzését támogató, erőteljes közös hátteret biztosít az európai lakosok számára. Ezen a társadalmi hatáson kívül a kulturális örökség jelentős gazdasági hatással is rendelkezik, amely olyan tevékenységekben nyilvánul meg, mint a turizmus, a műemlékek helyreállítása és fenntartása vagy a kulturális iparág. A tárgyiasult kulturális örökség azonban szándékos vagy akaratlan antropogén, illetve egyéb eredetű hatások veszélyének van kitéve. A XX. századi kulturális örökség esetében ugyanakkor gyakran az ősi kulturális örökségtől eltérő pusztulási mechanizmusok érvényesülnek, olyan okokból kifolyólag, mint például a modern anyagok felhasználása. Emiatt további kutatási erőfeszítésekre van szükség az anyagösszetétel, az elöregedés, valamint a megfelelő megőrzési technológiák fejlesztése terén.

A kutatások során az alábbi két fő tématerület érintése az elvárás:

  • a projektek keretében ki kell dolgozni egy vagy több innovatív megoldást a XX. századi tárgyi kulturális örökség megőrzésére (funkcionális anyagok vagy technikák vonatkozásában). A hatások maximalizálása érdekében a kutatásoknak a leginkább releváns kérdések, illetve célok azonosításából kell kiindulniuk és fókuszálniuk. Ennek érdekében a kapcsolódó társadalom- és bölcsészettudományok területein fellelhető eredmények/információk összehangolt felhasználása is javasolt;
  • a fejlesztéseknek többléptékű modelleken kell alapulniuk (abban az értelemben, hogy különböző típusú modellek közötti kapcsolat megteremtését biztosítják). Az alkalmazott modellezési megközelítéseknek olyan kulcsfontosságú kérdések, mint az egyes beavatkozások vonatkozásában felmerülő kompatibilitás, tartósság, visszafordíthatóság vizsgálatára egyaránt ki kell térniük.

A kidolgozásra kerülő anyagoknak/technológiáknak a kulturális örökség hosszú távú megőrzését, biztonságát kell biztosítaniuk a környezeti, illetve antropogén kockázati tényezők figyelembe vétele mellett.

A kutatott anyagoknak/technológiáknak a projekt záró időpontjára a 6. technológiai készültségi fokot kell elérniük. Alapvető elvárás a projektekkel szemben, hogy a kapcsolódó társadalom- és bölcsészettudományi terület érdekeltjeinek részvételével valósuljanak meg.

A pályázati felhívás keretében olyan technológiák támogathatók, amelyek a projektek kezdetén elérik a 4., a záráskor pedig a 6. technológiai készültségi szintet.

A pályázati felhívás különösen támogatja a kis- és középvállalkozások, valamint a kutatási/innovációs kapacitások részvételét.

Kedvezményezettek köre:

  • Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont)
  • Nagyvállalat
  • Mikro-, kis- és középvállalkozás
  • Non-profit szervezet (civil szervezet)
  • Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény)
  • Egyházi jogi szervezet
  • Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Részvételi forma:  Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium:  A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból kell, hogy érkezzenek.

Támogatott projektek várható száma: 5-6

Pénzügyi információk

Teljes keret: 114.190.000 EUR, projektenként (max.) 8.000.000 EUR

Támogatási intenzitás: 100%

Támogatási forma Vissza nem térítendő

Előfinanszírozás: 30-45% előleg kérhető.

Elszámolható közvetett költségek: A közvetlen költségeket kiegészíti a közvetett költségek átalány-alapú támogatása, melynek mértéke a közvetlen költségek 25%-ával egyezik meg. Az átalány alvállalkozói teljesítményre nem igényelhető.

Benyújtási határidő: 2016.10.27.17:00

Benyújtás: Elektronikusan

Pályázati oldal: Innovatív megoldások a XX. sz. kulturális örökségének megőrzése érdekében