palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

IRSTEA doktori ösztöndíj-pályázat

IRSTEA doktori ösztöndíj-pályázat a francia IRSTEA kutatóintézetbe a folyó- és állóvizekkel, ökotechnológiákkal (ideértve a hulladék-kezelést) és a vidéki területek állapotával kapcsolatos témakörökben.

A francia IRSTEA kutatóintézet (Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture – nemzeti agrár- és környezettudományi kutatási és technológiai intézet, www.irstea.fr) a kutatási, fölsőoktatási és innovációs minisztérium, valamint az agrártárca közös irányítása alatt működő költségvetési intézmény. Alkalmazottainak száma 1750, őket 250 doktorandusz és 40 poszt-doktori státusú fiatal kutató egészíti ki. Országszerte összesen 9 regionális központot működtet (Antony, Nogent-sur-Vernisson, Rennes, Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Montpellier, Aix-en-Provence), elsődleges kutatási témái a folyó- és állóvizekkel, ökotechnológiákkal (ideértve a hulladék-kezelést) és a vidéki területek állapotával kapcsolatosak.

Az IRSTE munkája során három fő, a társadalmi kihívások és elvárások vezérelte tudományos problémakörre fókuszál:

  • a környezet és az ennek védelmét szolgáló eljárások, technológiák kapcsolata jelentette kihívások;
  • a víz szerepe a vidéki területek fejlődésében és az ennek különböző megközelítései jelentette kihívások;
  • a kockázatkezelés és az élhetőség jelentette kihívások multiszektoriális megközelítése.

Az IRSTEA által javasolt doktori kutatási témákat az intézet külső partnerei (iparvállalatok, szakmai szervezetek, területi önkormányzatok, más tudományos intézmények…) anyagilag is támogathatják.

A doktorandusszal az IRSTEA három évre szóló, határozott idejű, társadalombiztosítási szolgáltatásokat is magában foglaló munkavállalói szerződést (contrat à durée déterminée donnant lieu à la protection sociale de droit commun) köt. A havi bérezés (a 2019. januári állapot szerint) bruttó 1874,41 € (nettó 1506,46 €). A pályázónak legkésőbb a munkavállalói szerződés aláírásakor már rendelkeznie kell MSc-diplomával (vagy ezzel egyenértékű végzettséggel).

A pályázati eljártás elektronikus úton történik az erre a célra szolgáló (angol és francia nyelvű) internetes felületen:

A pályázható témák listája

 A pályázatok beadására 2019. február 6. és május 19. között van lehetőség!

A beérkezett pályázatokat az IRSTEA kutatási és innovációs főigazgató-helyettese által elnökölt bizottság bírálja el 2019. júniusában, az eredményhirdetés várható időpontja 2019. július 17. Az IRSTEA ezt követően fölveszi a kapcsolatot a nyertes pályázókkal a munkaszerződés előkészítése érdekében, az állományba vétel 2019. őszén történhet meg.