palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Jelek 2020 Irodalmi pályázat

Az Algyői Könyvtár Algyő Önkormányzata támogatásával irodalmi pályázatot hirdet. A pályázat témája: jeleket hagyni magunk után az utókornak a magyar irodalomban.

A pályázat fővédnöke: Molnár Áron Algyő nagyközség polgármestere

A pályázat témája: jeleket hagyni magunk után az utókornak a magyar irodalomban

A pályázat weboldala és e-mail címe: Jelek2020.webnode.hu

irodalmipalyazat.algyo@gmail.com

Pályázók köre: pályázatunkra amatőr, kezdő és már publikáló szerzők tollából várunk irodalmi műveket a fent megfogalmazott és kibontott témában. Pályázhatnak hazai és határon túl élő alkotók.

Alsó életkori határ: betöltött 16. életév

A pályázaton, a szervezők, a zsűri tagjai, a Könyvtár dolgozói és családtagjaik nem vehetnek részt.

Pályázat célja: A harmadszor kiírt pályázatunk célja, hogy ráirányítsuk a figyelmet a magyar irodalomra és a magyar nyelven írt alkotásokra, miközben egy- egy benyújtott pályamű alkotója jelet hagy maga után az utókornak. Célunk az irodalmi nyelv ápolása és ösztönzés új irodalmi művek alkotására.

Mielőtt pályázatát benyújtja, kérem, figyelmesen olvassa el a pályázat feltételeit!

Pályázati feltételek:

 1. Pályázni versekkel és novellákkal lehet. Egy pályázó: vers kategóriában maximum 2 alkotással, novella kategóriában maximum 1 alkotással pályázhat.
 2. Egy mű maximális hossza: vers esetében maximum 36 sor, novella esetében maximum 5 oldal. Az ettől eltérő – hosszabb alkotásokat – indoklás nélkül töröljük.
 3. Formázási előírások: Word dokumentum (lehetőleg docx kiterjesztés),  A/4-es méret, 2,5 cm margó, Times New Roman 12 betűtípus, szimpla sorköz szimpla. Ettől eltérő formázást nem fogadunk el.
 4. A pályázati anyagokat kizárólag e-mailben csatolva fogadjuk el
 5. A pályázati anyag elengedhetetlen része a kitöltött és aláírt jelentkezési lap, és a pályázati díj befizetésről szóló bizonylatot.
 6. A pályázatokat a következő e-mail címre várjuk: irodalmipalyazat.algyo@gmail.com, a  tárgy rovatba kérjük beírni: „Jelek 2020 Irodalmi pályázat”.
 7. A pályázat nem jeligés.
 8. Formai kötöttség nincs, de olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket a NMHH vagy a magyar jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek, nyelvezetük tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak, illetve kifejezések, becsületsértés, rasszizmus, politikai nézetek stb.) Ezeket indoklás nélkül töröljük.
 9. Nevezési díj: 1000.-Ft/alkotás. A nevezési díjat kérjük átutalni pályázat benyújtásával egy időben az Algyői Könyvtár 12067008-01331463-00100000 számú számlájára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a pályázó nevét és azt, hogy „Jelek 2020” A befizetés bizonylatát kérjük a pályázati anyaggal együtt elküldeni.Nevezési díjat a pályázó nem igényelheti, pályázat kiírója pedig nem fizeti vissza.
 10. A pályázó a pályázaton történő részvételével kifejezetten kijelenti, hogy a pályázaton saját írásaival vesz részt, melyek saját szellemi termékei, a felhívásban foglaltakat elfogadja és ennek szellemében nyújtja be pályázatát. Hozzájárul, hogy alkotását/alkotásait a kiíró korlátozás nélkül – a szerzői jogokat tiszteletben tartva, honorárium és szerzői jogdíj (royalty) fizetése nélkül – felhasználhassa nyomtatott vagy elektronikus kiadványaiban, kulturális rendezvényein, honlapján. Az érvényes pályaművek a beérkezés után elérhetőek lesznek a pályázat honlapján: https://Jelek2020.webnode.hu és Facebook oldalán @Jelek2020.
 11. A pályázat beküldési határideje: 2020. szeptember 15.

Letölthető dokumentum

Pályázati Űrlap _ Algyő Könyvtár

Fontos tudnivalók:

 1. A kiíró a változtatás jogát fenntartja. Indokolt esetben a pályázatot felfüggesztheti, a pályázati határidőket és a kiírt feltételeket módosíthatja.  A pályázattal kapcsolatos esetleges közlemény a: https://Jelek2020.webnode.hu  és a Facebookon @Jelek2020 címen érhető el.
 2. A pályaműveket a kiíró által felkért 6 tagú szakmai zsűri véleményezi.
 3. A pályaművekre szavazni lehet; várjuk a kedves olvasók szavazatát is 2020. szeptember 30-ig. A legtöbb szavazatot elért pályázó közönségdíjban részesül.
 4. A pályázati végeredmény ellen fellebbezésnek helye nincs, jogi út kizárva!
 5. Eredményhirdetés: 2020. november 7-én Algyőn megrendezésre kerülő irodalmi esten. A díjazás kategóriánként történik. A díjazottakat e-mailben is értesítjük.

Díjazás:

 • 1. helyezett: Elismerő oklevél + 25.000.-Ft
 • 2. helyezett: Elismerő oklevél + 15.000.-Ft
 • 3. helyezett: Elismerő oklevél + 10.000.-Ft
 • Közönségdíj: Elismerő oklevél + 5.000.-Ft

A díjak utalvány formájában kerülnek kiosztásra.

A kiíró ettől eltérő díjakat is megállapíthat és további különdíjakat is adományozhat.

A pályázatra érkezett és a zsűri által kiválogatott pályaművekből antológia készül. Minden pályázót megillet egy példány, abban az esetben is, ha pályázata nem kapott helyet benne. Plusz antológia példányok rendelésére a pályázati űrlapon van lehetőség de ellenértékének kiegyenlítése, csak elkülönítve a pályázati díjtól történhet. A megrendelt antológia/antológiák utólagos lemondására nincs lehetőség.

A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:

 • nem érkezik be egy elektronikus példány a pályamunkából;
 • nem érkezik be a pályaművel egy hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati űrlap;
 • nem érkezik be a pályaművel a pályázati díj megfizetésének  igazolása,
 • nem magyar nyelvű a pályamunka,
 • jogsértő tartalmú a pályamunka;
 • egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek.

Egyéb előírások:

 • az érvénytelen pályázatok nem kerülnek közzétételre
 • az érvénytelen pályázatok nem kerülhetnek bele az antológiába
 • a beküldött pályaművek cseréjére nincs lehetőség, annak kizárólag a törlését kérheti a pályázó a befizetett pályázati díj visszakövetelése  nélkül.
 • a helyesírási hibákkal tűzdelt pályázatokat a zsűri nem javítja, a  nyelvhelyesség a pályázó felelőssége. Helyesírási hibákkal tűzdelt pályamű az antológiába válogatáskor kizárható.
 • kizárólag a pályázó felelőssége az, ha olyan pályaművet nyújt be, mely személyiségi vagy szerzői  jogokat sért. A Zsűri ezt nem vizsgálja, de ha a tudomására jut, azonnal és indoklás nélkül törli a pályaművet a pályázati díj visszafizetése nélkül. A személyiségi vagy szerzői jogok megsértéséből adódó jogviták esetén a pályáztató felelősséget nem vállal.

Szponzorációt, tárgyjutalom-felajánlást szeretettel és szívesen fogadunk!