palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Jelek irodalmi pályázat

Az Algyői Könyvtár Algyő Nagyközség Önkormányzata támogatásával irodalmi pályázatot hirdet.

A pályázat fővédnöke: Molnár Áron Algyő Nagyközség Polgármestere

A pályázat témája: jeleket hagyni magunk után az utókornak a magyar irodalomban

Pályázók köre :  pályázatunkra amatőr és kezdő szerzők tollából várunk irodalmi műveket a fent megfogalmazott és kibontott témában. Pályázat kiterjed a hazai és határon túl élő alkotókra is.

 Alsó életkori határ: betöltött 16. életév

A pályázaton, a szervezők, a Könyvtár dolgozói és családtagjaik nem  vehetnek részt.

Pályázat célja:  A másodszor kiírt pályázatunk célja, hogy ráirányítsuk a figyelmet a magyar irodalomra és a magyar nyelven írt alkotásokra, miközben egy- egy benyújtott pályamű alkotója jelet hagy maga után az utókornak. Célunk az irodalmi nyelv ápolása és ösztönzés új irodalmi művek alkotására.

Pályázat beküldési határideje:  2019. szeptember 15.

Formai követelmények: Pályázni versekkel és novellákkal lehet. A pályázatot kizárólag Word dokumentumban kérjük beküldeni e-mailben vagy postán, csatolva a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot is.
E-mail: irodalmipalyazat.algyo@gmail.com
Tárgy rovatba kérjük beírni: „Jelek 2019 Irodalmi pályázat”
Postán: 6750 Algyő Kastélykert u. 63 nyomtatott formában.
Egy pályázó: vers kategóriában maximum 3 alkotással novella kategóriában maximum 2 alkotással pályázhat.
A pályázat nem jeligés
Egy mű maximális hossza: vers esetében maximum 24 sor lehet, novella esetében maximum 4 gépelt oldal

Formázási előírások:

 • A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus: Times New Roman 12 – sorköz szimpla.
 • A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést és a szó jelentését kérjük feltüntetni a mű alatt zárójelben.
 • Formai és tartalmi követelmények: Formai kötöttség nincs, de olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket a NMHH vagy a magyar jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek, nyelvezetük tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak, illetve kifejezések, becsületsértés, rasszizmus, politikai nézetek stb.)
 • Nevezési díj:  1000.-Ft/alkotás
 • A nevezési díj átutalással teljesíthető a pályázat beadási határidejéig az Algyői Könyvtár: Kv. elsz. szla: 12067008 – 01331463 – 00100000 számú számlájára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a pályázó nevét és azt, hogy „Jelek 2019” pályázat. Nevezési díjat a pályázat kiírója nem fizet vissza.

Felhívás: A kiíró a változtatás jogát fenntartja – a meghirdetettektől eltérően is dönthet.

Indokolt esetben a pályázatot felfüggesztheti, a pályázati határidőket és a kiírt feltételeket módosíthatja.

Letölthető dokumentum

Pályázati kiírás

A pályázattal kapcsolatos esetleges közlemény az alábbi oldalakon érhető el:

A pályázó a pályázaton történő részvételével kifejezetten kijelenti, hogy a pályázaton saját írásaival vesz részt, melyek saját szellemi termékei, a felhívásban foglaltakat elfogadja és ennek szellemében nyújtja be pályázatát. Hozzájárul, hogy alkotását/alkotásait a kiíró korlátozás nélkül – a szerzői jogokat tiszteletben tartva, honorárium és szerzői jogdíj (royalty) fizetése nélkül – felhasználhassa nyomtatott vagy elektronikus kiadványaiban, kulturális rendezvényein, honlapján.

Pályaművek zsűrizése: szakmai zsűri: a kiíró által felkért személyek.

Várjuk a kedves olvasóink szavazatát is 2019. szeptember 30-ig.

A legtöbb szavazatot elért pályázó, kategóriánként, közönségdíjban részesül.

A pályázati végeredmény ellen fellebbezésnek helye nincs, jogi út kizárva!

A pályázati anyag publikálása: Pályázóink minden alkotása folyamatosan megjelenik a Könyvtár által erre a pályázatra létrehozott Facebook oldalon: https://www.facebook.com/Jelek-2019-Irodalmi-P%C3%A1ly%C3%A1zat- 1796819120419481/?tn-str=k*P ;  rövid kereshető elérése: @jelek2019

A nevezési díj tartalmaz minden pályázó részére egy példány válogatás kötetet, mely a zsűri által legjobbnak tartott, válogatott pályaműveket tartalmazza.

A kötet tehát nem tartalmaz majd minden benyújtott pályaművet. További kötetek  rendelhetők 2000.-Ft +postaköltség áron a pályázat benyújtásával egy időben.

Díjazás:

Eredményhirdetés: 2019. november 9-én Algyőn megrendezésre kerülő irodalmi esten. A díjazás kategóriánként történik.

 A díjazottakat e-mailben is értesítjük.

 • 1. helyezett: Elismerő oklevél + 25.000.-Ft
 • 2. helyezett: Elismerő oklevél + 15.000.-Ft
 • 3. helyezett: Elismerő oklevél + 10.000.-Ft
 • Közönségdíj: Elismerő oklevél + 5.000.-Ft

Az összegek utalvány formájában értendők! A kiíró ettől eltérő díjakat is megállapíthat és pluszban további különdíjakat is adományozhat.

Pályázat érvényessége:
A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:

 • nem érkezik be a megadott határidő lejártáig egy nyomtatott vagy elektronikus példány a pályamunkából;
 • nem érkezik be a határidő lejártáig egy hiánytalanul kitöltött nyomtatott vagy elektronikus példány a pályázati űrlapból;
 • nem érkezik be a határidő lejártáig a pályázati díj;
 • nem magyar nyelvű a pályamunka;
 • jogsértő tartalmú a pályamunka;
 • egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek.