palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Jókai-díj 2021

A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület (Révkomárom) és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány (Budapest) irodalmi pályázatot hirdet „Egy város, két ország, egy szív” címmel.

A pályázat címe: Jókai-díj 2021

A pályázat beérkezési határideje: 2020. október 31.

A pályázatról

  • Pályázni nyomtatásban meg nem jelent olyan szépirodalmi írással – prózával, esszével, novellával, elbeszéléssel, elmélkedéssel – lehet, melynek terjedelme nem haladja meg a 25 db A4-es oldalt, de legalább 10 oldalasnak kell lennie, 11-es betűmérettel és másfeles sortávolság használatával, amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik. Kérjük a felhasznált források pontos jelölését.
  • A pályázat jeligés. A pályamunkához külön, zárt borítékban csatolandó szerző neve, lakcíme, e-mail címe, telefonelérhetősége, s nyilatkozata arról, hogy a pályamű nyomtatásban még nem jelent meg. Ezen a borítékon kérjük feltüntetni a pályázó saját jeligéjét. A borítékra kérjük ráírni: „Jókai-díj 2021, pályázat”.
  • A pályázatokat egy nyomtatott példányban, jeligével ellátva és digitális formában (WORD) CD-n kell benyújtani az alábbiakban megadott címek valamelyikére.
  • Egy szerző csak egy művel vehet részt a pályázaton.
  • A döntés és értékelés: az „arany oklevél” értékelést kapott művek közül az alapítók által felkért nemzetközi bírálóbizottság legkésőbb 2021. január 22-ig hozza meg döntését.
  • A Jókai-díj tárgyiasult formája Jókai Mór kezének márványlapon elhelyezett festett gipszmásolata.
  • Az elismerés 2021 februárjában, Jókai Mór születésnapja alkalmából, Révkomáromban kerül átadásra.
  • A díjnyertes és arany okleveles pályázók írásainak első felhasználási joga a Jókai-díj alapítókat illeti, amely az antológiában való megjelentetést tartalmazza.

A pályamunkákat nem küldik vissza. A Jókai-díjat elnyert pályázó három éven belül nem nyerheti el újból a Jókai-díjat.

Levélcím:

Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie
Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület
Palatínova 13 (Nádor utca 13.)
945 01 Komárno, Szlovákia

Falvak Kultúrájáért Alapítvány
Gidófalvy út 29.
1134 Budapest, Magyarország
Az irodalmi pályázat témája:  „Egy város, két ország, egy szív”