palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Karrier ösztöndíj pályázat

karrier ösztöndijA METROPOLITAN Karrier Centruma 2010 tavaszán hirdette meg először „Szakmai gyakorlati ösztöndíj pályázatát”, mely minden szemeszterben kiírásra kerül. 2014 őszétől Karrier ösztöndíj pályázat néven kerül megrendezésre. A pályázat célja, hogy a hallgatók tudatosan készüljenek fel a munkavállalásra és annak elősegítése, hogy illesszék be a szakmai gyakorlatot karriertervükbe.

A pályázat benyújtásának feltételei:

Pályázatot benyújthat minden

 • bejelentkezett,
 • alapképzésben,
 • nappali munkarendű hallgató, akinek
 • képzési programjában szerepel a szakmai gyakorlat, és
 • a szakmai gyakorlat tantárgyat az ETR-ben már felvette.

A pályázatok beadási határideje, helye: 2016. április 15., karriercentrum@metropolitan.hu

A pályázat felépítése, tartalma, benyújtásának feltételei:

A pályázat felépítése:
A pályázat három fordulóból áll:

I. forduló: pályázatok értékelése

 • I. rész: (50%-os mértékben kell az elbírálás során figyelembe venni)
  II. rész:  (50%-os mértékben kell az elbírálás során figyelembe venni)

A hallgató karrier terve a következő három évre vonatkozóan. A karrier terv kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

 • A megszerzett végzettséggel hova szeretne  eljutni a hallgató?
 • Milyen meglévő kompetenciáira épít, és milyeneket kell még fejlesztenie?
 • Mi a hajtóerő a tervezéshez (erősségek)?
 • Mik a fékezőerők (gyengeségek)?
 • Mik a kitörési rések, lehetőségek, veszélyek?
 • Kik veszik körül, kik segítik/akadályozzák?
 • Fogalmazza meg a részcélokat időtervi ütemezéssel együtt!

Dokumentáció gyűjtése (a pályázati anyaghoz csatolandó hivatalos dokumentumok) arról, hogy mennyiben támasztható alá a hallgató karrierterve az alábbi szempontoknak megfelelően

 • Mit tettem eddig az Egyetem keretein belül a karrier tervem megvalósulása érdekében (pl. nyelvvizsga, tréning, készségfejlesztés, választható tantárgyak felvétele, nyári munka, szakdolgozati terv, hallgatói aktivitás, TDK, esetleg OTDK munk
 • Indokolás: mennyiben kapcsolódik össze a pályázat I. és II. része.

A pályázatokat csak a fenti tartalmi szempontok alapján lehet benyújtani, hiánypótlásra nincs lehetőség.

Formai követelmények:
betűtípus: Arial
betűméret: 11
1,5 sortáv
minimum 4 – maximum 6 oldal  (mellékletek nélkül)
A pályázat akkor kerül elbírálásra, ha legalább 5 érvényes pályázati anyag beérkezik a megadott határidőig.

II. forduló: pályázatok prezentálása

A beadott pályázatokat az értékelő bizottság rangsorolja, és a legjobb 5 pályázót juttatja tovább a második fordulóba, ahol személyesen is be kell mutatni a pályázatot egy legfeljebb 20 perces prezentáció keretében.

A prezentáció tartalma:

 • Karrierterv bemutatása
 • A képzés során megtett kapcsolódó akciók bemutatása
 • A pályázatban meghatározott I. és II. rész indokolásának kifejtése
 • Prezentáció hossza: 20 perc (maximum 10 dia)

A prezentáció helye: A KarrierCentrum határozza meg, és a tervezett időpont előtt legkésőbb egy héttel a hallgatókat tájékoztatja

III. forduló: eredményhirdetés

A nyertes értesítése, a Karrier ösztöndíj kifizetése, a nyertes pályázat bemutatása a honlapon.

A prezentációt követően az értékelő bizottság elnöke hirdeti ki az eredményt, egyúttal beszerzi a nyertes hallgató beleegyezését a pályázat honlapon történő publikálására.

A nyertes hallgató egyszeri 100.000,- Ft-os karrier ösztöndíjban részesül.

A Karrier ösztöndíj pályázatot értékelő bizottság összetétele:

 • a KarrierCentrum vezetője,
 • a KarrierCentrum külső kapcsolatok referense,
 • egy választott HR-vezető vagy a Karriermenedzsment tantárgy oktatója,
 • a Hallgatói Önkormányzat által delegált egy fő.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a karrier-terv megvalósításának realitása,
 • a megvalósítás lépéseinek kapcsolódása,
 • prezentáció felépítése, előadásmód

A pályázatról bővebben: Metropolitan Karrier Ösztöndíj