palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kassák Lajos Irodalmi Díj

A Költészet Napja alkalmából a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság irodalmi pályázatot hirdet a XIII. kerületben lakóhellyel rendelkező írók, költők és amatőrök számára. Pályázni három kategóriában lehet: hivatásos íróknak és költőknek próza, ill. vers; amatőröknek bármelyik kategóriában. Hivatásos írónak, költőnek azt tekintjük, akinek legalább egy könyve már megjelent (nem magánkiadásban) és rendszeresen publikál.

A pályázat célja a kerületben élő hivatásos írók és költők megbecsülése, támogatása, valamint a tehetséges amatőr irodalmi alkotók felkutatása. A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri értékeli.

A díj összege kategóriánként 300 000 Ft.

A pályázat önkormányzathoz történő beérkezésének legkésőbbi időpontja: 2019. szeptember 20. 12 óra

A pályázatokat „Kassák Lajos XIII. Kerületi Irodalmi pályázat” és kategória megjelölésével postai úton a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály, 1139 Béke tér 1. címre kell elküldeni, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján lehet leadni.

Formai követelmények:

  • A pályamű eddig még nem publikált 2 vers, vagy maximum 20 oldalból álló próza lehet.
  • A pályaműveket 4 példányban kell beadni.
  • Minden pályaművön fel kell tüntetni a jeligét és azt, hogy „Hivatásos” v. „Amatőr” a pályázó.
  • Hivatásos pályázónál rövid szakmai önéletrajz is szükséges.
  • Egy nagyméretű borítékba tegyék be a pályaműveket és egy kisebb méretű borítékot, amely tartalmazza a pályázó nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, a jeligét, valamint egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázó saját szellemi terméke a beadott pályamű és hozzájárul annak térítésmentes közléséhez.
  • A hiányosan beadott, vagy formai követelményeknek meg nem felelő pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályaművek visszaadására nincs lehetőség. A pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a 06 (1) 452-4100/5155 telefonszámon Radó Gábor kulturális referensnél.

Kérem a kerületi hivatásos és amatőr írókat és költőket, éljenek az Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított díj lehetőségével, és vegyenek részt a pályázaton! A díjat az év végén a XIII. kerület polgármestere adja át.