palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Formatervezési Díj

Pályázati felhívás a Magyar Formatervezési Díj elnyerésére. A pályázat célja a kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése.

Pályázati kategóriák

Termék
Kis és nagy szériában gyártott termékek, termékrendszerek, szolgáltatások.

Vizuális kommunikáció
Termékek, termékrendszerek, szolgáltatások megvalósult, komplex vizuális arculata, beleértve a csomagolási és információs rendszereket, webes felületeket, interaktív alkalmazásokat, média design területéhez kapcsolódó megvalósult alkotásokat is.

Terv
Termékfejlesztések és megvalósításra érett termékötletek terve makett vagy prototípus formájában, továbbá a vizuális kommunikáció területéhez tartozó tervek.

Diák
Az akkreditált felsőfokú oktatási intézmények tervezőképzésében (BA, BSc, MA, MSc, DLA) részt vevő hallgatók által, hallgatói jogviszony keretében megvalósult terméktervezés, illetve a vizuális kommunikáció területén készített alkotások.

Pályázati feltételek

 • A pályázatot olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nyújthatja be, akinek lakóhelye, vagy amelynek székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának területén van.
 • A pályázat benyújtásához kitöltött jelentkezési lap, adatlap, illetve A/4-es formátumban nyomtatott szöveges és képi dokumentáció szükséges. A dokumentációra vonatkozó részletes megkötéseket a jelentkezési lap tartalmazza. Az adatlapot zárt borítékban, csatolva
  kérjük beadni.
 • Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.

Pályázni lehet minden olyan alkotással, amely

 • három évnél nem régebbi;
 • más személy szerzői és iparjogvédelmi jogát nem sérti (a szerzői- és tulajdonjog megoszlásról a pályázónak az adatlapon kell nyilatkoznia).

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • a pályázati feltételeknek nem felel meg;
 • hiányos a mellékelt dokumentáció;
 • határidőn túl érkezik be.

A diákkategóriára vonatkozó egyéb, különös szabályok

 • A hallgatói jogviszony keretében készült pályamunkák kizárólag diákkategóriában nyújthatók be. A hallgatói jogviszony igazolását, illetve ha a jogviszony már nem áll fenn, az oklevél másolatát a jelentkezési laphoz kérjük csatolni.
 • A diákkategóriában benyújtott pályázat jeligés. A jeligét a jelentkezési lapon, az adatlapon és a pályázati dokumentációban egyaránt fel kell tüntetni, a dokumentációban a pályázó neve nem szerepelhet.
 • Az adatlapot zárt borítékban, csatolva kérjük beadni.

A pályázat beadási határideje: 2019. május 6. (postabélyegző szerint)

A pályázatot egy példányban, kizárólag postai, ajánlott küldeményként, vagy futárszolgálat útján kell eljuttatni a Magyar Formatervezési
Tanács Irodájához, „Magyar Formatervezési Díj” jelöléssel ellátva, a következő címre:
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Magyar Formatervezési Tanács Irodája
1438 Budapest, Pf. 415

A pályázatok értékelése

Az értékelés két fordulóban történik:

I. forduló
A bírálóbizottság a beküldött dokumentáció alapján dönt arról, hogy mely pályaműveket hívja be a II. fordulóra.

II. forduló

 • A bírálóbizottság a bekért pályamunkák és a részletes dokumentáció alapján dönt a díjak és az oklevelek odaítéléséről.
 • A pályaművek elbírálására a bírálásra kijelölt helyszínen kerül sor.
 • A begyűjtés helyszínéről és időpontjáról a pályázók értesítést kapnak.
 • A nem szállítható pályaművek elbírálása a beküldött dokumentáció, illetve indokolt esetben helyszíni szemle alapján történik.
 • A bírálóbizottság döntéséről a pályázók írásban kapnak értesítést.
 • A döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

Értékelési szempontok: a pályaműveket a bírálóbizottság különösen az alábbi szempontok alapján bírálja:

 • formai minőség (forma és funkció egysége);
 • újszerűség, eredetiség;
 • versenyképesség;
 • a kivitelezés minősége (a diák- és tervkategória kivételével);
 • felhasználóbarát kialakítás
 • környezetvédelmi, illetve környezetbarát szempontok
 • érvényesülése (fenntarthatóság).

Díjazás

 • Kategóriánként a legszínvonalasabbnak ítélt alkotások elnyerik a Magyar Formatervezési Díjat.
 • A díjazott munkák alkotói oklevélben és pénzjutalomban részesülnek, amely a pályázat kiírója döntésének megfelelően hozzávetőleg bruttó 600 ezer forint / díj.
 • A bírálóbizottság által legjobbnak ítélt további pályamunkák meghívást nyernek a kiállításra és elismerő oklevélben részesülnek.

Letölthető dokumentumok

MFD_20Magyar Formatervezési díj 2019

Bemutatás
A bírálóbizottság által kiválasztott pályaművek kiállítás keretében kerülnek bemutatásra 2019 őszén. A kiállítás költségét a kiírók fedezik. A pályaműveknek a kiállítás helyszínére történő szállítása, majd a kiállítás utáni elszállítása a pályázó feladata és költsége, a kiállítás szervezőjével egyeztetett időben és módon.
A kiállításról magyar és angol nyelvű, színes katalógus készül, amely hazai és külföldi terjesztésre kerül. A díjazott és kiállított pályaművekről készült fotók és leírások a www.mft.org.hu honlapon és a Magyar Formatervezési Díj Facebook-profilján lesznek megtekinthetők.

További információ
A pályázati felhívás, a jelentkezési és adatlap, a Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III.26.) GKM rendelet, valamint a 3/2006. GKM Szabályzat a Magyar Formatervezési Díj adományozási rendjéről megtalálható a www.mft.org.hu honlapon.

A pályázattal kapcsolatban további információ:
Kohut-Jankó Anna: (06 1) 474 5859
e-mail cím: anna.janko@hipo.gov.hu