palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Képzőművészeti pályázat Kincsem versenyló születésének 135. évfordulója tiszteletére

okm pályázatokOrszágos képzőművészeti pályázat Kincsem versenyló születésének 135. évfordulója tiszteletére.  A versenyen azok az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjai indulhatnak, akik a Képző- és Iparművészeti tanszakok beírt tanulói.  A versenyzőknek pályamunkát kell készíteniük, amely egy műalkotásból és a hozzá tartozó munkalapból (A/3-évfolyamtól) áll. Minden versenyző kategóriánként csak egyetlen pályaművel vehet részt a versenyen. Nevezési díj nincs.


A pályamunka jeligés. A versenyző által jeligeként választott kifejezést rá kell vezetni a pályamunkára – a műre és annak minden nyomtatott és elektronikus összetevőjére (munkalap, CD stb.) –, de ezen kívül semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzőt stb.) nem lehet rajtuk feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, hogy az ne utaljon a versenyző személyére, továbbá betű karakterekből álljon.

Minden pályamunkához egy kisméretű (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyző adataival megfelelően kitöltött Adatlap a pályamunkához című dokumentumot. A borítékon, a külső oldalon kizárólag a jelige szerepelhet.

A pályamunkák felterjesztéséről az iskola igazgatójának kell gondoskodnia a következők szerint: a pályamunkák hármas egységét (1/a jeligés boríték, 2./az elkészített műalkotás, 3./a munkalap) a sajátos jelleg miatt versenyzőnként külön-külön, de egy csomagban, postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva kell eljuttatni az alább megjelölt címre a határidő pontos betartásával. A csomagolásokon az iskola hosszú bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni:

Országos Képzőművészeti Pályázat „Kincsem”

A pályamunka elkészítésének szabályai

 • A verseny három területen (képzőművészeti alkotás, kommunikatív tervezés, iparművészeti alkotás/tárgytervezés) zajlik és mind három kategóriában megállapítjuk a sorrendiséget.
 • A műalkotások mérete: kép legnagyobb oldala legfeljebb 50 cm; a műalkotást bemutatható  formában, szükség esetén paszpartúrázva (legfeljebb 50×70 cm), kell beküldeni.
 • A díszdoboz 20×20 cm, az érme vagy plakett 15×15 cm lehet.
 • A bélyegsorozat egyenkénti mérete a/5 + kérjük a számítógépen kicsinyített változatát is nyomtatott formában.
 • A munkalap képekkel együtt, esetleg összefűzve, legfeljebb 3oldalas lehet. A kiállításon való bemutatás miatt javasoljuk, hogy a lapok egyoldalasak és sérülésmentesen bonthatók legyenek.
 • A méretnek, darabszámnak és a csomagolási előírásoknak nem megfelelő alkotások nem vehetnek részt a versenyben.
 • A pályamű kizárólag a versenyző önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezőjét állapítja meg, a versenyzőt kizárja a verseny résztvevői közül.

A verseny anyaga

Összefoglaló téma: „KINCSEM”

A verseny választható területei és feladatai:

Képzőművészeti alkotás:  Készítsen olyan alkotást, amelyben művészi formában fejezi ki a témával kapcsolatos ismereteit, érzéseit, mondanivalóját. Az alkotások megidézhetik KINCSEM alakját, életét, versenyeinek helyszíneit.
( Kincsem születése:1874.03.17.)

A felhasználható szakirodalom: www.lovasok.hu

Javaslat
Dr Fehér Dezső: Kincsem a csodakanca 1974
Török Imre: Híres lovak, híres lovasok, híres versenyek
A műfajok, anyagok és technikák közül kötetlenül lehet választani. Beküldhető grafika (egyedi vagy sokszorosított), festmény, szobor, fotó. Ha sorozatot készít, akkor az legfeljebb három, (fotónál öt) darabból állhat.

Kommunikatív tervezés: Tervezzen három címletből álló bélyegsorozatot, Kincsem témának megfelelően. A bélyegeken legyen árjelölés, Magyarország felirat és utaljon az évfordulóra is.
A képek és szövegek megjelenítésében az anyagok, eszközök és technikák közül szabadon választhat. A terv lehet szabadkézi vagy számítógéppel készített. Beadandó a bélyegek vázlatai mellett legalább a/5-ös méretű szín hű terv és a kicsinyített forma nyomtatott változata.

Iparművészeti alkotás
:  Készítsen egyoldalas szögletes plakettet vagy kör lakú érmet Kincsem születésének 135. évfordulójának alkalmából. Az anyagok, eszközök, technikák közül szabadon választhat. A terv készülhet agyagból, fából és egyéb alkalmas anyagból. A tervek szabadkézzel vagy számítógéppel is készíthetők. Beadandó a tárgy tervdokumentációja (látszati rajz, leírás) valamint a tárgy eredetije, vagy anyagszerű, térbeli modellje (doboz+plakett vagy érem).

Értékelés

 • Műalkotások minden kategóriában (elérhető pontszám 70 pont)
 • Munkalap (munkalapok) a műalkotáshoz, amely röviden tartalmazza az alapgondolatot és az alkotás folyamatát tervek, vázlatok, variációk és háttéranyagok segítségével alapfok 3. évfolyamtól (elérhető pontszám 10 pont).

A verseny szervezése

A pályamunkák felterjesztésének (postára adásának) határideje: 2010. február 1.

 • A pályamunkákat az előzőekben megadott módon versenyzőnként külön csomagolva, (de egy csomagban) kell eljuttatni a következő címre: Földvári Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 11. (06 29 423 490, muveszetiiskola@freemail.hu)
 • A csomagoláson az iskola hosszú bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni: „Kincsem” Országos Képzőművészeti Pályázat Az általános részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző igazolja. A határidő után felterjesztett pályamunkákat nem áll módunkban értékelni.
 • A pályamunkákat a versenybizottság értékeli és kategóriánként jutalmazza. Az értékelés szempontjai: a mű összhangja, eredetisége, kifejező-, közlő ereje vagy használhatósága; megformálás, az anyag-és eszközhasználat minősége. A munkalapok a tudatosságot, az alkotófolyamat hiteles ismertetését, ötletek, vázlatok, gyűjtések bemutatását tartalmazzák. Az értékelés során a versenybizottság kiválasztja a kiállításra bocsátható pályamunkákat, részletes pontozással minősíti, rangsorolja ezeket a műveket.
 • A verseny eredményeit e-mailben juttatjuk el az iskolákba 2010. február 28-ig.
 • A kiállítás helye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum
 • kiállítás megnyitója, díjak kiosztás: 2010. március 17.
 • A pályamunkák postán történő visszajuttatására nincs lehetőség. A rendező iskola értesíti az érintett iskolákat arról, hogy a díjat nem nyert versenyzők hol és mikor vehetik át személyesen vagy megbízott által a pályamunkákat. Az át nem vett pályamunkák megőrzése nem biztosítható.

Támogatók
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Magyar Mezőgazdasági Múzeum
Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete MROE
Alapítványi és Magániskolák Egyesülete AME
Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége MZSZM
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
Kincsem Park, Budapest
Apáczai Kiadó Celldömölk
Blaskovich Múzeum Tápiószele
Polgármesteri Hivatal Önkormányzata, Tápiószentmárton
Dr Dések László Kincsem túrák szervezése (1996-)
Kincsem Lovas park, Tápiószentmárton
Kincsem Pince Tápiószentmárton

Érdeklődni lehet a szervező iskolában:
Márton Béla János igazgató
0629 423 490,
06 30 452 9995, muveszetiiskola@freemail.hu
Szász Lídia Sára tanár:
06 30 81 22 693, saraszasz96@gmail.com
Jó munkát, eredményes közreműködést kívánunk!

Forrás: OKM