palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Képzőművészeti pályázat középiskolásoknak

A képzőművészeti pályázat célja, ösztönözni az erdélyi és határon túli középiskolás hallgatókat a kreatív (zenei és/vagy képzőművészeti) önkifejezésre.


A pályázat témája (vizuális és audiovizuális kategóriákban): fény
A pályázat formája: nyilvánosan meghirdetett verseny
A pályázat kiírója és szervezője: Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad), Művészeti Tanszék

Pályázható kategóriák

 1. Vizuális kategória
  • kísérleti grafika
  • alkalmazott grafika
  • fotó
 2. Audiovizuális kategória
  • mozgó grafika
  • animáció
  • videó
  • videoklip
  • improvizáció és alternatív művészet
 3. Hangzó alkotások (kompozíció, improvizáció, montázs)
 4. Énekes előadóművészet

A verseny platformja: a PKE Művészeti Tanszékének Facebook oldala (https://www.facebook.com/pkemuveszetitanszek)

A pályázat menetrendje

 • 2019. február 10. – pályázat meghirdetése
 • 2019. február 21. – alkotások beküldésének és feltöltésének kezdete, valamint a Facebook szavazás elindítása
 • 2019. március 21. – alkotások beküldésének vége
 • 2019. március 24. – a szavazás lezárása
 • 2019. március 28. – nyilvános eredményhirdetés és a díjak átadása

Díjazás

 1. A Partiumi Egyetem Alapítvány Közönségdíja: a legtöbb szavazatban () részesített alkotás kapja, jelentkezési kategóriától függetlenül. Értéke: 1000 RON.
 2. Szakmai díjak:
  1. kategória I. díj: 1000 RON
  2. kategória II. díj: 500 RON
 3. A Pro Universitate Partium Alapítvány különdíja: legfeljebb kettő ítélhető oda a zsűri szavazatai alapján. Értéke: 400 RON
 4. Molnár Levente operaénekes különdíja: az énekes előadóművészet kategóriában ítélhető oda.
 5. Dicséretek: kategóriánként legfeljebb két pályamunka részesülhet dicsérő oklevélben.

A díjak, oklevelek átadására és a kiválasztott munkák kiállítására a verseny zárórendezvényén kerül sor a Partiumi Keresztény Egyetemen, az egyetemi Nyílt Napon, 2019. március 28-án.

A zsűri összetétele

Vizuális és audiovizuális kategória:

 • dr. Ütő Gusztáv adjunktus
 • dr. Kányádi Iréne adjunktus
 • dr. Balázs Zoltán adjunktus

Hangzó alkotások (kompozíció, improvizáció, montázs):

 • dr. Fodor Attila docens
 • dr. Lászlóffy Zsolt docens
 • dr. Horváth Bálint adjunktus Énekes előadóművészet:
 • Molnár Levente operaénekes
 • dr. Fodor Attila docens
 • dr. Lászlóffy Zsolt docens

Pályázási feltételek

 1. A versenyre romániai és határon túli középiskolás hallgatók jelentkezhetnek, függetlenül az intézmény profiljától.
 2. A pályázók egyéni vagy csoportos művészeti projekteket nyújthatnak be, kategóriánként egyet.
 3. Amennyiben a jelentkezők egy kategóriába több munkát küldenek be, a szervezők az elsőt veszik figyelembe a beérkezés sorrendjében (egyszerre történő beérkezés esetén a zsűri javaslatot tehet a pályázónak a megmérettetésbe bekerülő alkotás kiválasztására).
 4. Minden pályamunka esetén kötelező feltüntetni az alkotó (alkotók), valamint az elkészítésben résztvevő személyek nevét és feladatkörét.2
 5. Vizuális és audiovizuális kategóriákban a projekteknek illeszkedniük kell a verseny kiírója által meghirdetett témakörbe (lásd: pályázat témája).3
 6. A pályázóknak nyilatkozniuk kell a jelentkezési űrlapon arról, hogy a beküldött projekt:
  • saját alkotómunka eredménye;
  • kizárólag a meghirdetett versenyre készült;
  • utólagosan felhasználható a szervező intézmény promóciós tevékenységeiben.

A jelen pontban rögzített első két feltétel megszegése maga után vonja a pályázatból való kizárást.

A pályamunkák formátuma

 1. A pályamunkákat kizárólag digitális formátumban lehet benyújtani (kép- és/vagy hangformátumok).
 2. A nem digitális eszközökkel készített alkotások esetében (pl. kézi technikával készített grafika, akusztikus hangszeren való játék stb.) a jelentkezőknek kell gondoskodniuk a digitalizálásról (fotózás, szkennelés, hang- és/vagy videorögzítés).
 3. A felhasznált rögzítő eszközök technikai színvonalára vonatkozó megkötés nincs (használhatók pl. mobileszközök).
 4. Indokolt esetben a szervezők kérhetik egy munka digitális rögzítésének megismétlését.
 5. A jelentkezők kiegészítő tájékoztatást kérhetnek a PKE Művészeti Tanszékének honlapján, valamint Facebook oldalán feltüntetett elérhetőségeken (e-mail címen, telefonszámokon) a verseny teljes időtartama alatt.

Letölthető dokumentumok

A pályázatok benyújtása

 1. A jelentkezők a pályamunkákat e-mailben csatolmányként vagy óriásfájl-küldő szolgáltatással (pl. wetransfer.com, toldacuccot.hu stb.) juttathatják el a kreativitas@partium.ro címre, a beérkezésről pedig visszaigazoló e-mailt kapnak.
 2. A küldeménynek tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött jelentkezési űrlapot, az alábbi adatok megadásával (csoportos munka esetén a projektfelelős tölti ki):
  • név
  • elérhetőség (e-mail, telefonszám)
  • személyi igazolványszám
  • a jelentkező oktatási intézményének pontos adatai (név, cím)
  • pályamunka címe
  • nevezési kategória (kategóriák)
  • nyilatkozat
 3. Minden beküldött pályamunka esetében külön jelentkezési adatlapot kell kitölteni.
 4. A beérkezett alkotások előzsűrizésen vesznek részt, a jelentkezők e-mailben értesülnek a döntésről.
 5. A verseny internetes felületére (Facebook oldal) kizárólag a megmérettetésre alkalmasnak ítélt munkák kerülnek fel.

A szavazás részletei

 1. A pályamunkákra 2019. február 21. és március 21. között lehet szavazatokat leadni Facebook „” formájában.6
 2. A fenti időszakban beérkezett és előzsűrizett munkák folyamatosan kerülnek feltöltésre.
 3. A szavazás lezárulását követően a szervezők jegyzőkönyvben rögzítik az eredményt.
 4. A munkák beérkezésének sorrendje (a fenti intervallumban), illetve a rájuk leadott szavazatok mennyisége a szakmai díjak odaítélését nem befolyásolja.

A díjak átvétele és az alkotások bemutatása

 1. A nyertesek, előzetes értesítést követően, érvényes személyigazolvány fejében, személyesen vehetik át díjaikat a Partiumi Keresztény Egyetemen, a verseny záró rendezvényén.
 2. A szervezők személyre szóló meghívót küldenek a szakmai-, közönségdíjas pályázatok, valamint a kiállításra javasolt alkotások készítőinek.
 3. Az átadóünnepségen interaktív kiállítás nyílik a díjazott, illetve a zsűri által javasolt alkotásokból.

A pályamunkákra vonatkozó tartalmi, technikai, formai feltételek

A pályázat témája (vizuális és audiovizuális kategóriákban)
Bauhaus – Moholy-Nagy László
Mivel az idén ünnepeljük a Bauhaus 100 éves évfordulóját, az idei tantárgyverseny tematikája ennek a témaköréből a FÉNY témáját öleli fel. Magyar viszonylatban a Bauhaus legismertebb képviselője Moholy-Nagy László volt, ezért úgy gondoltuk, hogy ez alkalommal az ő munkásságáról is megemlékezünk.
Moholy-Nagy László, akit a fény művészének is neveznek, azt vallotta, hogy a fény az elemi ábrázoló tényező, éppen ezért művészetében főként ez érdekelte. Mint művész imádott kísérletezni, otthonosan mozgott a festészet, szobrászat, ipari formatervezés, reklám, fotó és filmművészet területén egyaránt. Kísérleteinek középpontjában a fény-árnyék játékának előidézése és vizsgálata állt. Az általa készített térmodulátoroknak, fény-tér modulátoroknak nevezett mobilok gyors sebességgel mozgásba lendültek, magukból fényt, illetve hangot bocsáthattak ki, és felületeiken átszűrték, megtörték és visszatükrözték a fénycsóvákat. Mozgásukkal leírt pályájukat Moholy fényképeken és filmen rögzítette. Talán a legismertebb kinetikus szerkezete a Fény-tér-modulátor, amelynek nyomán létrejött Fekete-fehér-szürke-árnyjáték című absztrakt filmje is. Moholy-Nagy László érdeme, hogy folyamatosan fejlesztette és továbbgondolta a 20. század technikai, technológiai vívmányainak felhasználhatóságát a modern művészet valamennyi műfaja számára.
Művészi pályafutása mellett, mint oktató és mint elméleti szakember is nemzetközi szinten ismert. Nyugaton talán ő a legismertebb magyar képzőművész.
A „Látás mozgásban” című könyvből vett idézettel adjuk meg az idei tantárgyversenyünk mottóját:
“A színeknek különböző tulajdonságaik vannak. Lehetnek tiszták, intenzívek, sötétek, melegek, hidegek; tűnhetnek nagynak vagy kicsinek, közelinek vagy távolinak, könnyűnek vagy súlyosnak, koncentrikusnak vagy excentrikusnak. A mély színek súlyosabbnak tűnnek, mint a halványak. A legkönnyebb szín a fehér és a legsúlyosabb a fekete. Minél világosabb egy szín, annál nagyobbnak tűnik. A „legnagyobb” szín a fehér, ezt követi a sárga, vörös, zöld, kék
és fekete. A színek hidegek és melegek is. A zöldek, kékek és feketék hidegek; a sárgák, vörösek és fehérek melegek. A meleg szín előlépni, a hidegek pedig visszahúzódni látszanak. A szemlencse nem egyformán fókuszál minden színárnyalatra. A vörös messzelátóvá teszi a szemet, a szemlencse megvastagodását okozva. Ezért a vörös közelebbinek tűnik, mint a kék, amely a szemet közellátóvá teszi, a lencsét összelapítva. Meglehetős bonyodalom keletkezik, ha az ember tudja, hogy minden szín meleggé vagy hideggé tehető valamelyik szomszédos színnel való keveréssel.”

Kategóriák leírása

Vizuális kategória

 1. Kísérleti grafika
  • Technikai feltétel: analóg, digitális, vagy vegyes technikával készített sokszorosított, vagy egyedi művészi grafikák.
  • Méret: maximum 70×50 cm
  • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba
  • Beküldés formátuma: JPG, 150 dpi felbontásban.
 2. Alkalmazott grafika
  • Technikai és műfaji feltétel: digitális technikával készített alkotások, kizárólag plakát műfajban.
  • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba.
  • Javaslat: aktuális társadalmi probléma feldolgozása, szabadon választott szlogennel.
  • Méret: kizárólag 70×50 cm.
  • Beküldés formátuma: JPG, 150 dpi felbontásban.
 3. Fotó
  • Technikai feltétel: analóg, vagy digitális technikával készített színes, vagy fekete-fehér fényképek.
  • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba.
  • Méret: maximum 70×50 cm.
  • Beküldés formátuma: JPG, 150 dpi felbontásban.
 4. Audiovizuális kategória
  • Maximális időtartam: mozgó grafika, animáció, videó esetén 1 perc, videoklip, improvizáció és alternatív művészet esetén 5 perc.
  • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba.
  • Beküldés formátuma: audiovizuális formátumok (mp4, avi stb.).
 5. Hangzó alkotások
  • Formái: kompozíció, improvizáció, montázs.
  • Időtartam: 1-3 perc.
  • Beküldés formátuma: audio- vagy audiovizuális formátumok (wav, aiff, flac, ape, mp3, mp4, avi stb.), esetenként partitúra.
  • A pályázat témájára, a mű stílusára vonatkozó megkötés nincs. Énekes előadóművésze
  • Időtartam: legfeljebb 7 perc
  • Beküldés formátuma: kizárólag audiovizuális formátumok (mp4, avi stb.), melyek egyértelműen dokumentálják az előadás folyamatát.
  • A pályázat témájára, a mű stílusára vonatkozó megkötés nincs.

Értékelési kritériumok

Vizuális és audiovizuális kategóriákban
1. Téma kreatív megközelítése
2. Felhasznált eszközök, stílus, szerkezet illetve a téma/cím viszonya
3. Hang és kép kreatív viszonya (audiovizuális projektek esetén)
4. Eredetiség
5. Technikai megvalósítás színvonala
Hangzó alkotások kategóriában
1. A témában (ötletben) rejlő lehetőségek kiaknázása
2. A forma arányossága
3. A kompozíció zenei és stiláris egysége
4. A kompozíció változatossága
5. A cím és az alkotás viszonya
Énekes előadóművészet kategóriában
1. Hangminőség, hangszín, intonáció
2. Zenei kifejezőkészség
3. Karakter, kisugárzás

Művészeti kreativitás verseny középiskolásoknak