palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

K&H gyógyvarázs pályázat

A K&H Csoport és a K&H Egészséges Nemzetért Alapítvány K&H gyógyvarázs gyermek-egészségügyi támogatási programjának országos pályázati felhívása az Országos Egészségügyi Pénztár által finanszírozott, Magyarországon fekvő,-és/vagy járóbeteg szakellátást végző gyermek-szakkórházak, kórházak, klinikák és országos intézetek gyermek- és csecsemő osztályai, PIC centrumok, gyermekügyeletek, illetve mentőszolgálatok számára gyermekgyógyászati- és mentési eszközök, segédeszközök, berendezések, felszerelések beszerzésére. Valamint a gyermekek egészségmegőrzését, betegség-megelőzését és rehabilitációját, fogyatékos gyerekek fejlődését elősegítő intézmények számára a szakterületüknek megfelelő berendezések beszerzésére.

 

A pályázat tartalma: A pályázaton 2012-ben 5-10 pályázó nyer (egyenként legfeljebb bruttó 5 000 000 forint értékben) a betegellátáshoz szükséges eszközöket, segédeszközöket, berendezéseket legfeljebb összesen bruttó 25 millió forint értékben. A nyertesek számára a Kiíró maximum bruttó 5 millió forintig állja a pályázati anyagban jelölt eszközök és berendezések beszerzési költségeit, a Pályázó által megjelölt helyről, az általa megadott gyártótól vagy forgalmazótól. A Pályázónak lehetősége van bruttó 5 millió forintnál kisebb összegre is pályázni.

Szerződő fél: A K&H Egészséges Nemzetért Alapítványa a pályázók közül a nyertesekkel egyenként szerződést köt, a támogatás átadásához, mely a támogatásban szereplő eszközök átadását szabályozza.

Részvételi feltételek: A részvétel egyenlő feltételek mellett történik. A pályázaton részt vehet minden olyan egészségügyi szolgáltató (fekvő,-és/vagy járóbeteg szakellátó), aki rendelkezik az Országos Egészségügyi Pénztár finanszírozási szerződésével gyermekgyógyító tevékenység  végzésére.

Az idei évben kiemelt (de nem kizárólagos!) figyelemben részesülnek az elbírálás során az Országos Egészségügyi Pénztár által finanszírozott, Magyarországon fekvő,-és/vagy járóbeteg szakellátást végző csecsemő,- és gyermek kardiológiai tevékenységet végző valamint a fogyatékkal élő gyermekeket segítő intézmények.

A korábbi évek nyertesei újra műszertámogatásban részesülhetnek, oly módon, hogy minden nyertes intézmény három évvel később (azaz 2 pályázati ciklus után) újra a támogatottak között szerepelhet (például a 2012-es pályázati nyertesek között szerepelhet 2009-ben vagy korábban már nyert intézmény).

A pályázat tartalmi kritériumai:  (A pályázat egyszerűbb elkészítéséhez csatoltan talál egy minta pályázatot.)

 1. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell egy rövid bemutatkozást az osztályról, intézményről, járóbeteg szakellátásról.
 2. A pályázati anyagnak részletesen tartalmaznia kell, hogy milyen támogatásra nyújtja be a Pályázó az anyagot: milyen és hány darab eszköz, berendezés, pontos típusmegjelöléssel, ezek beszerzési helye (pontos cím, cég, elérhetőség és egy kontaktszemély).
 3. A pályázatnak tartalmaznia kell a tényleges árajánlatot a megjelölt eszközökre és berendezésekre. A pályázati összeg értéke maximum bruttó 5 000 000 forint, azaz bruttó ötmillió forint.
 4. A Pályázónak nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a pályázati anyagban szereplő eszközvásárlásra vonatkozó árajánlat valós összegeket tartalmaz, amelyek a piacon fellelhető kínálatok között kedvezőek, lehetőség szerint a legjobbak, valamint arról, hogy a megjelölt helyen 2012. december 31-ig az eszközök, berendezések a megjelölt összegért beszerezhetőek. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a beszerzési és szállítási határidőket is. Amennyiben az igényelt eszközök telepítésének extra költségei vannak (szállítás, telepítés, használatba vétel, oktatás, eszközök beszerzése és üzembe helyezése stb.) akkor annak is szerepelni kell az anyagban, illetve ebben az esetben tartalmaznia kell egy nyilatkozatot is arról, hogy az így felmerülő plusz költségeket a Pályázó (a pályázó intézmény kötelezettség vállalásra jogosult, felelős vezetője aláírásával) állja.
 5. Amennyiben a beszerzendő eszköz költsége magasabb a pályázatban kiírt bruttó 5 000 000 forintnál, azaz ötmillió forintnál, az intézménynek elkülönített számlán igazolnia kell a fennmaradó összeg meglétét vagy szándéknyilatkozatot kell szereznie, hogy milyen forrás/ok/ból, mekkora összeget fordítanak még az eszköz beszerzésére. A nyertesek számára a Kiíró bruttó 5 millió forintig állja a pályázati anyagban jelölt eszközök és berendezések beszerzési költségeit, a Pályázó által megadott gyártótól vagy forgalmazótól. A Pályázó által feltüntetett eszköz költségrészét, amely a Kiírót terheli, csak akkor fizeti ki a gyártónak/forgalmazónak, ha a Pályázótól vagy a társfinanszírozótól az ilyen formában ráeső részösszeg a gyártó/forgalmazó részére, az általa megadott számlaszámra megérkezett.
 6. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell azt a kimutatást, amely a beszerzendő eszköz, felszerelés kihasználtságát mutatja be. Ismertetnie kell:
 1. az egészségügyi szolgáltató történetének rövid ismertetését, (5-10 mondat)
 2. a megpályázott eszköz, felszerelés, vagy berendezés mennyire segíti elő a gyermekek egészségmegőrzését, betegség-megelőzését és rehabilitációját,
 3. az ellátandó populációt, annak földrajzi, területi adatait
 4. az eszközt használó betegek várható számát éves szintre vetítve
 5. az egyszeri beavatkozásra, tevékenységre, egy betegre vonatkoztatott költséget, vagy ezek becsült adatait,
 6. valamint annak, azoknak a betegségeknek és tüneteknek az előfordulási gyakoriságát, amelyek kezelésére, gyógyítására az eszközt a Pályázó használni kívánja.
 • Külön nyilatkozni kell arról, hogy a beszerzendő eszköz által végzett tevékenységet az Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza-e, ha igen, akkor milyen szakmakód alatt.
 • A pályázati anyagnak tartalmaznia kell az intézmény/osztály/járóbeteg szakellátást adott tevékenységre vonatkozó már meglévő eszközparkjának pontos leírását, így a gépek korát, összetételét, műszaki állapotát stb. A pályázatban megjelölt és igényelt új eszköz(ök)nél szükséges kifejteni, hogyan segíti elő a gyorsabb gyógyulást, mennyire járul hozzá új egészségügyi megoldásokhoz, ha igen, akkor milyen hatékonysággal.
 • A pályázat nem támogatja a gépjárműre vagy adminisztratív célra igényelt – pl.: PC, fénymásoló stb. – gépek beszerzését. Illetve a pályázatban igényelt eszköznek legalább 3 évig használható eszköznek kell lennie, így fogyóeszköz nem lehet. pl. injekciós tű, stb.

A pályázat formai kritériuma: A pályázat maximum 10 oldal lehet, melyet Arial 10-es betűtípussal és 1,5-es sorközzel kell megírni.

A pályázat érvényessége: A pályázatra 2012. március 22-től május 14-ig lehet jelentkezni a pályázati anyagok leadásával. Kérjük a következő anyagokat elektronikus levélben is küldjék el a gyogyvarazs@lwpk.hu címre.

A következő kimutatások:

 • az intézmény rövid ismertetése
 • eszköz, vagy berendezés mennyire járul hozzá az egészségügyi megoldásokhoz, milyen hatékonysággal.
 • az eszköz kihasználtságára vonatkozó kimutatás,
 • ellátandó populáció ismertetése,
 • ellátandó populáció földrajzi, területi adatai,
 • az eszközt használó betegek várható száma éves szinten,
 • az egyszeri beavatkozásra, tevékenységre, egy betegre vonatkoztatott költsége, ezek becsült adatai,
 • betegségek és tünetek előfordulási gyakorisága, amelyek gyógyítására az eszközt használni kívánja a Pályázó.

A már meglévő, az adott tevékenységre vonatkozó eszközpark pontos leírása:

 • gépek kora, összetétele, műszaki állapota

A pályázat tárgyaként szereplő új eszköznél (amivel nem rendelkezett még a pályázó):

 • milyen szempontból segítené elő a jövőben a gyógyulást, mennyire járulna hozzá új egészségügyi megoldásokhoz és milyen hatékonysággal.

Letölthető dokumentumok:

Határidők:

 a) a pályázatok tényleges beérkezésének határideje: 2012. május 14.

A pályázatokat az alábbi címre 3 példányban kell benyújtani:

Név: LWp Kommunikáció – K&H gyógyvarázs program

Cím: 1113 Budapest Dinnye u.12.

b) a pályázatok elbírálásának és véleményezésének napja: 2012. június 13.

A döntéssel kapcsolatosan minden pályázó 2012. június 27-ig levélben értesítést kap.

c) teljesítési garancia: A kiíró Alapítvány vállalja, hogy az eredményhirdetéstől számított 90 napon belül bruttó 5 000 000 forintig az eszközöket, berendezéseket a nyertesek számára a megjelölt beszerzési helyről, a megjelölt áron megrendeli.

Értékelés és odaítélés

a) a pályázatok értékelése

Az értékelés a zsűri által szakmai szempontok szerint történik.

A zsűri tagjai:

 • Dr. Mészner Zsófia, az Országos Gyermekegészségügyi Intézet főigazgatója,
 • Dr. Tímár Krisztina, gyermekgyógyász, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal munkatársa,
 • Dr. Győri Erzsébet, az Egészséges Nemzetért Alapítvány kuratóriumi tagja,
 • Dr. Békefi Dezső, a Tatabányai Gyermekkórház Alapítója, nyugalmazott osztályvezető főorvos,
 • Dr. Krivácsy Péter, az Országos Mentőszolgálat vezető gyermekgyógyásza,
 • Barabás Éva, az RTL Klub műsorvezetője,
 • Fazekas Kira, a Blikk Nők és a Tina magazin főszerkesztője,
 • Ravasz Pálma, az origo lapmenedzsere
 • Horváth Magyary Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója

b) hiánypótlás: Hiánypótlásra van lehetőség. A hiányosan benyújtott pályázati anyagokat az ügynökség jelzi a pályázónak, amit az 3 napon belül köteles pótolni.

 c) az odaítélés kritériumai: Az egyetlen odaítélési feltétel a pályázati kiírásnak történő megfelelés mind tartalmi, formai, mind pénzügyi szempontból. A zsűri fenntartja a jogot, hogy ne az összes nyertest hirdesse ki, vagy egyáltalán ne hirdessen nyertest.

d) további információ a pályázattal kapcsolatban

A részletes tenderkiírás a következő linken található:

https://www.kh.hu/publish/kh/hu/khcsoport/gyermekegeszsegugy.html

illetve igényelhető elektronikus levél formájában a gyogyvarazs@lwpk.hu e-mail címről.

A K&H gyógyvarázs programról további információt Ágoston Judittól kaphatnak a (06 1) 279 3903-as telefonszámon, a judit.agoston@lwpk.hu e-mail címen, vagy a (06 1) 279 3911-es fax számon.

Forrás: https://www.kh.hu/