palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kinder + SPORT pályázat általános iskolák számára

A pályázat kiírója, a Ferrero Magyarország Kft., évek óta elkötelezett az iránt, hogy rendszeres testmozgásra ösztönözze a fiatalokat. A Ferrero hitvallása, hogy a sport kiemelkedő szerepet játszik a gyermekek fejlődésében, mert segít nekik megismerni önmagukat, leküzdeni az akadályokat, és hozzájárul ahhoz, hogy sikeres és erős felnőtté váljanak. A vállalat ezért létrehozta a Kinder + SPORT kezdeményezést, amelynek célja, hogy a mindennapi sportot az aktív életmód részeként vonzóvá tegye a gyermekek számára.

A tavalyi évben közel 300 általános iskolát köszönthettünk a pályázók között. Épp ezért úgy döntöttünk, hogy a kezdeményezést folytatjuk, immár 64 iskola részvételével.

A pályázat témája: Kinder + SPORT program, 2013/14-es tanév

A pályázók köre: A Kinder + SPORT programra bármelyik magyarországi, nem sport tagozatos általános iskola jelentkezhet. Az iskolák jelentkezését a következő nyolc területekről várjuk:

 1. Budapest
 2. Pest megye
 3. Észak-Magyarország
 4. Észak-Alföld
 5. Dél-Alföld
 6. Közép-Dunántúl
 7. Nyugat-Dunántúl
 8. Dél-Dunántúl

A fenti nyolc terület mindegyikéből 8 általános iskola vehet részt a programban, vagyis országos szinten összesen 64 intézmény. Területenként sorsolással dől el, melyek lesznek a Kinder + SPORT programban résztvevő intézmények.

Általános pályázati feltételek:

Azok az általános iskolák jelentkezhetnek, amelyek a programba való bekerülés esetén vállalják, hogy:

 • minimum kéthetente 45 perces Kinder + SPORT edzést/foglalkozást tartanak a testnevelés órán kívül, délutáni sportfoglalkozás keretében, amelyek során a Kinder + SPORT sorversenyek feladatait gyakorolják a 2,, 3. és 4. évfolyam tanulóival, és az edzéseket/foglalkozásokat dokumentálják
 • összeállítanak és felkészítenek egy 12 fős csapatot a Kinder + SPORT bajnokság versenyeire a 2., 3. és 4. osztályok tanulóiból az alábbi összetételben:
 • 4 fő 2. osztályos tanuló, akik 2005-2006-ban születtek: 2 fiú – 2 lány
 • 4 fő 3. osztályos tanuló, akik 2004-2005-ben születtek: 2 fiú – 2 lány
 • 4 fő 4. osztályos tanuló, akik 2003-2004-ben születtek: 2 fiú – 2 lány
 • fiatalabb versenyzőt lehet indítani az adott korosztályban, de a nemek aránya nem változtatható (6 fiú – 6 lány)

Szeretnénk, ha minden – nem sport tagozatos – intézmény pályázhatna, ezért az alábbi kiegészítéseket tesszük a csapatösszetétellel kapcsolatban:

–     Amennyiben egy intézmény nem tud egyedül kiállítani egy 12 fős csapatot a fenti elvek szerint, az adott régióból egy másik intézménnyel közösen pályázhat a programban való részvételre. Az országos döntőn elért helyezés esetén a megszerzett nyereményt, valamint a pontgyűjtős játék során beváltott extra sportszereket egyenlő arányban kell megosztani a két intézmény között. Kérjük, hogy a közösen pályázó iskolák az űrlapon mindkét intézmény adatait adják meg, de elegendő egy igazgató aláírása és pecsétje.

–        Speciális iskolák jelentkezését is várjuk: kérjük már a pályázat során küldjék el a várható csapatösszetételt, megjelölve az osztályokat és a születési évszámokat. Fontos, hogy a nemek arányától nem tudunk eltérni, de fiatalabb versenyzők indítását ez esetben is elfogadjuk. Ezeket a pályázatokat egyedileg bíráljuk el.

 • részt vesznek a 2013/2014-es tanév során a Kinder + SPORT program aktivitásain:

–        a programindító megbeszélésen, ahol iskolánként egy testnevelő tanár részletes tájékoztatást kap a sorversenyek szabályairól

–        a regionális elődöntőkön

–        a regionális elődöntők nyertesei a középdöntőkön

–        a középdöntők első két helyezettje az országos döntőn

 • részt vesznek az extra ajándékokért folyó versenyben: fotókat, videó anyagokat küldenek, amelyek a verseny során a Ferrero Magyarország Kft. honlapjára kerülnek fel, és amelyekért pontokat lehet szerezni: ezeket a pontokat a tanév során értékes sporteszközökre lehet beváltani
 • beszerzik a szülői nyilatkozatokat a programban résztvevő diákok szüleitől a nyilvános szerepléshez és a fotók felhasználásához

Minden kisorsolt iskola Start+ csomagot kap, melynek tartalma: kosárlabdák, kézilabdák, focilabdák, jelölő mezek, ugrókötelek, bírói sípok, hulahoppkarikák és bóják, a zavartalan felkészülés érdekében.

A sorversenyek pontos részleteiről és az extra ajándékokért folyó pontgyűjtő versenyről a programba bekerülő intézmények testnevelő tanárai részletes tájékoztatást kapnak a programindító megbeszélésen.

A költségek megoszlása:

A tanári programindító megbeszélés, a regionális elődöntők, a középdöntők és az országos döntő költségeit a Ferrero állja.

A felkészülési időszakban a szervező a Start+ csomagokon és az extra ajándékokon kívül egyéb költséget nem térít, így a felkészítő edzések helyszínét és az edzéseket levezénylő, felügyelő tanárok jelenlétét a pályázó oktatási intézménynek kell biztosítania.

A pályázat fődíja:

A Kinder + SPORT bajnokság első három helyezett csapata felszerelheti tornatermét az általa kiválasztott sportszerekkel és eszközökkel, vagy segítséget kaphat egy iskolai sportesemény megrendezéséhez, illetve – külön megállapodás alapján – hozzájárulást kaphat a tornaterme felújításához mindösszesen az alábbi értékben:

 • Első helyezett: 3 millió forint értékben
 • Második helyezett: 2 millió forint értékben
 • Harmadik helyezett: 1 millió forint értékben
Letölthető dokumentumok

Jelentkezés módja: 

A Kinder + SPORT programra a mellékelt pályázati űrlap kitöltésével lehet jelentkezni 2013. október 11-ig a palyazat@kindersport.hu e-mail címen vagy az Eurolex Kft. 1037 Budapest, Montevideo u.3/a címen.

A Ferrero Magyarország Kft. fenntartja a pályázati feltételek változtatási jogát.