palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kisfaludy szálláshely fejlesztési pályázat – Sopron – Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térségben (Tervezet)

Kisfaludy szálláshely fejlesztési konstrukció – Sopron – Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térségben.

Kódszám: TFC-1.1.1-2017-B

A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szálláshelyek, vagy a turisztikai vonzerők közelében található kereskedelmi szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, indokolt esetben kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságának javítása, a szálláshely működéséből származó árbevételek által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése.

Támogatás maximális mértéke – Turisztikai térségtől függően: 50%-70%

Felújítás esetén a a beruházás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg az alábbi fajlagos korlátokat:

I./ Szállodai szobák felújítási költségei – Felújítás maximális költsége/meglévő szoba
1* –  3 000 000 Ft
2* –  5 000 000 Ft
3* –  7 000 000 Ft
4* –  9 000 000 Ft
5* –  11 000 000 Ft

II./ Panziók szobára eső felújítási költsége:
Felújítás maximális költsége/meglévő szoba 5 000 000

Támogatást igénylők köre

 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat is)
 • egyéni vállalkozások
 • költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
 • önkormányzatok és intézményeik
 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek
 • szövetkezetek
 • egyházi jogi személyek

Szálláshely fejlesztésére pályázhat:

 • Az ingatlan tulajdonosa
 • Szálláshely üzemeltetője

Támogatható kereskedelmi szálláshely kategóriák
A támogatási konstrukció keretében a “szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben” szereplő kereskedelmi szálláshely típusok közül az alábbi kategóriákhoz kapcsolódóan nyújtható be támogatási igény és ítélhető meg támogatás:

 

 • 1* – 5*szállodák 50 szoba kapacitás alatt
 • panziók

Támogatást igénylők köre

 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat is)
 • egyéni vállalkozások
 • költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
 • önkormányzatok és intézményeik
 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek, szövetkezetek
 • egyházi jogi személyek

Elszámolható költségek

 • előkészítési költségek
  • üzleti és pénzügyi terv, marketing terv, előkészítéshez kapcsolódó műszaki, tervezői, tervezési dokumentáció elkészítésének költsége;
  • Hotelstars minősítési el- szolgáltatások igénybe vételének költségei;
 • műszaki ellenőr költsége;
  • építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek;
 • szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek belsőépítészeti, felújítási, átalakítási, építési munkálatainak költségei;
  • meglévő kereskedelmi szálláshelyek tematikus szolgáltatásfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó átalakítási, felújítási, építési költségei
  • a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházás építési költségei;
  • épület azbesztmentesítéséhez kapcsolódó építési, átalakítási munkálatainak építési költsége;
  • kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez, kertépítészet, parkolóhelyek, közművek kialakításának építési költsége;
  • akadálymentesítéshez kapcsolódóan felmerülő építési költségek;
  • fenti építési tevékenységekhez kapcsolódó bontási munkálatok költségei;
 • eszközbeszerzések költségei, egyenként legalább nettó 20 000 forint értékű eszközök esetében;
  • szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek felújításához, átalakításához, konyhatechnológia bővítéséhez szükséges eszközök költségei;
  • a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházásához szükséges eszközök költségei;
  • info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó hardware eszközök beszerzésének költsége,
  • szálláshely bűnmegelőzési tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzésének költsége;
  • kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzés költségei,
  • akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei;
 • immateriális javak beszerzése
  • info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó software beszerzés, a szálláshely bemutatásához szükséges reszponzív honlapok létrehozása, fejlesztése, amennyiben releváns, az ügyviteli és foglalási rendszerekkel való összekapcsolás költsége.járás költsége;

A támogatás formája
A támogatást igénylő működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Az önerő mértéke
A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Előleg mértéke
Jelen támogatási igényi kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 100%-a.

Letölthető dokumentum

szallashely_felhivas-sopron_ferto

Támogatási igények benyújtására 2017. 09. 04. és 2017. 10. 04. közötti időszakban van lehetőség az egyes turisztikai térségekre vonatkozó eltérő ütemezés figyelembe vételével.

A szakmai konzultáció keretében érkező észrevételeket a palyazat@mtu.gov.hu e-mail címen várja az MTÜ.

Készítse el velünk a pályázatát!
Pályázatírás