palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíj

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal, alkotó iparművészek részére a Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíj elnyerésére.

Jelen pályázati felhívás – költségvetés technikai okok miatt – kivételesen 6 hónapra, 2013 első félévére vonatkozik (január-június). Az első félévi ösztöndíjat elnyerő pályázók a sikeres félévi beszámolót követően lehetőséget kaphatnak az ösztöndíj második félévi folytatására.
Az ösztöndíj célja: Az ösztöndíj célja, hogy segítse az önálló művészi tevékenységet folytató, tehetséges kézműves-iparművészek pályakezdését, alkotómunkáját, művészi fejlődését, és kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához.

Pályázók köre: Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan fiatal kézműves-iparművész, aki már önálló művészi tevékenységet tud felmutatni. Korábbi ösztöndíjasok is pályázhatnak, amennyiben nem töltötték ki a három intervallumot.

Új pályázóként az 1977. január 1. után születettek jelentkezhetnek, a korábbi ösztöndíjasok (akik még nem töltötték ki a három ösztöndíjas intervallumot) az 1976. január 1. után születettek.

Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott hallgató, államilag finanszírozott másoddiplomás stúdiumát végző hallgató, továbbá aki 2013-ban központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (a DLA-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása, stb.) részesül.

Ösztöndíjban részesülhet évente: maximum 10 fő.

Az ösztöndíj időtartama: 6 hónap

Az ösztöndíj összege: bruttó 100.000 Ft/hó

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést követően kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentumok
Az ösztöndíj önálló kézműves-iparművészeti programmal pályázható meg, diplomamunkával önmagában nem lehet pályázni.

  1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete, a nyilatkozat 1 példányban (A pályázati adatlap és nyilatkozat letölthető a www.lektoratus.hu honlapról.),
  2. a pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz, aláírva 1 példányban,
  3. diploma (nyelvvizsga hiányában: a végbizonyítvány) másolatát, (ha van) 1 példányban,
  4. munkaterv (az ösztöndíj időtartamára tervezett alkotói elképzelés maximum egy oldalas leírását) 9 példányban,
  5. az eddigi művészi tevékenységet bemutató dokumentáció (portfolió),
  6. a pályázó szakmai munkásságát reprezentáló 3-4 alkotás (Technikai médiumokat használó művészeknek maguknak kell gondoskodniuk a szükséges műszaki feltételekről.).

A pályázatok és a művek beadásának időpontja: 2013. február 27-28. 10.00 és 16.00 között

Helye: OLOF PALME HÁZ
1146 Budapest, Olof Palme sétány 1.

A művek visszaadásának időpontja és helye: 2013. március 11-12. 10.00 és 16.00 között.
OLOF PALME HÁZ
1146 Budapest, Olof Palme sétány 1.

Hiánypótlás: Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő után nincsen mód.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

  • a pályázati feltételeknek nem felel meg
  • hiányos a mellékelt dokumentáció
  • az adatlap/nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz
  • határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat tartalmi és formai követelményei

A pályázat elbírálása
A pályázatot az Emberi Erőforrás Minisztériuma által kinevezett, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.
A kuratórium tagjai: Bein Klára ruhatervező iparművész, Hegyi Ibolya textiltervező iparművész, Jankovics Zsuzsa bőrtervező iparművész, Katona Katalin ötvös iparművész, Mascher Róbert formatervező iparművész, N. Mészáros Júlia művészettörténész, Szalai László keramikusművész.
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül, a MANK-hoz lehet benyújtani.
A MANK az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát a www.lektoratus.hu honlapon közzéteszi.

Az értékelés szempontjai
A pályázó szakmai előélete, a bemutatott művek kvalitása.

Szerződéskötés: A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak szükséges csatlakoznia a Magyar Mecénás Programhoz (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/magyar-mecenas-program/muveszeti-szolgaltatasok-jogosultsaga).

Az ösztöndíj kifizetése: Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Államkincstáron keresztül a MANK gondoskodik.

Beszámolási kötelezettség: Az ösztöndíjat elnyert művészeknek az ösztöndíjas időszak folyamatban lévő művészi teljesítményéről, az alkotások aktuális állapotáról és a munka további menetéről – várhatóan 2013 júniusában kell beszámolnia (írásos beszámoló és portfólió).

A kuratórium az ösztöndíjat az elnyert ösztöndíjas időszak elteltével bemutatott beszámoló elbírálása alapján meghívásos pályázattal további féléves intervallumra meghosszabbíthatja.

A beszámolók kvalitása és a kuratórium szakmai döntése alapján 2 ösztöndíjasnak a MANK egy felújított, modern kollektív műtermet biztosíthat a szentendrei művésztelepen, amelyet 1 évig (2013. július 1.- 2014. június 30.) ingyen vehetnek igénybe az ösztöndíjasok a zavartalan, folyamatos alkotói munka érdekében.

Szintén a kuratórium döntése alapján a legszínvonalasabb beszámolót benyújtó ösztöndíjas 1 hónapot tölthet el ingyen a kecskeméti alkotóházban (előzetesen egyeztetett időpontban).

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak kiállítása, publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét feltüntetni és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét a logó feltüntetésével jelezni. Amennyiben a logó elhelyezésének technikai akadálya van, szöveggel helyettesíthető. A logó a tárca archív, de még működő, www.emmi.gov.hu honlapon feltüntetett módon, e-mailben kérhető meg a tárcától.

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Takács Józsefné
tel.: +36 1 356 7444/120 mellék
e-mail: jozsefne.takacs@alkotomuveszet.hu

Gömöry Judit
tel.: +36 1 356 7444/126 mellék
e-mail: judit.gomory@alkotomuveszet.hu

Forrás: http://www.lektoratus.hu/