palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Legyél a Ludwig múzeum tervezője!

Szereti a Ludwig Múzeumot és a kortárs művészetet? Itt az alkalom, hogy a kettőt ötvözze! A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum ugyanis pályázatot hirdet, amely tárgya a Ludwig blog fejléce. A tét sem csekély, hiszen most bárki alakíthat Magyarország egyik legnagyobb kortárs művészeti intézményének arculatán. Emellett a győztes alkotás tulajdonosa partnerével együtt a Ludwig Múzeum vendégeként tekintheti meg a Société Réaliste: Empire, State, Building 2012. augusztus 5-ig látható kiállítását.

A pályázaton bárki indulhat, életkortól, szakmai előélettől függetlenül, saját maga tervezte művel, amit eddig máshol nem publikált. Egy pályázó több tervvel is indulhat. A jeligés pályaműveket 110×168 pixel méretben, jpeg formátumban várjuk 2012. május 18-a éjfélig ablog@ludwigmuseum.hu e-mail címre. A nyertes pályázót azon az e-mail címen értesítjük, amelyről a pályázat érkezett.

A pályaműveket a Ludwig Múzeum Kommunikációs Osztálya bírálja el. A múzeum fenntartja a jogot, hogy ha nem megfelelő nívójú alkotások esetében ne hirdessen győztest. A nyertes pályamű egy hónapig lesz látható a blog.ludwigmuseum.hu fejlécén.

A pályázat részletes leírását alább olvashatják.

Pályázati szabályzat

A pályázat Kiírója a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

1. A pályázat tárgya
A pályázat kiírásának célja a blog.ludwigmuseum.hu fejléc kreatívjának megtervezése.

2. A pályázók köre
A pályázaton egyéni pályázók indulhatnak, korhatár nélkül.

3. A pályázat beadási módja és határideje
Beadási határidő 2012. május 18. A pályázat egyfordulós. Egy pályázó több tervet is benyújthat.

A pályázati anyagot e-mailben kell benyújtani a blog@ludwigmuseum.hu címre, amely tartalmazza pályázó jeligéjét, a pályázó e-mail címét.

Formátum: 1100X168 pixel, JPG.

4. A pályázók díjazása
Az első helyezett díja két kombinált belépőjegy a Ludwig Múzeumba.

5. Részvételi feltételek

 • Pályázni csak olyan tervvel lehet, amely más személy szerzői és iparvédelmi jogát nem sérti.
 • A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és alávetik magukat a Kiíró döntésének.
 • A döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.
 • A nyertes pályamunka alkotója hozzájárul ahhoz, hogy munkájával a Kiíró valamennyi ismert felhasználási módra kiterjedő, kizárólagos felhasználási joggal rendelkezzen.
 • A pályázók vállalják, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, védelem alatt álló alkotásokat nem használnak fel, tisztán grafikai elemekkel dolgoznak.
 • A pályázat nyertese köteles a Kiíró írásbeli engedélyét kérni a mű más személy általi felhasználására.
 • A pályázat beküldésével a pályázó beleegyezését adja a pályamű nyilvánosságra hozatalába.

6. Értékelési és érvényességi szempontok
A Kiíró egy díjazottat választ a beadott pályázatok közül.

Értékelési szempontok:

 • eredetiség, kreativitás,
 • a Ludwig Múzeum arculatába illeszkedő grafika

Érvénytelen az a pályázat:

 • amelyet határidőn túl nyújtottak be,
 • amely hamis adatot tartalmaz,
 • amely nem felel meg a pályázati feltételeknek.

A Kiíró a pályázatot kizárhatja, amennyiben az nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek és ez a pályázat érdemi bírálatát nem teszi lehetővé.

7. Adatvédelem
A kiíró minden személyes adatot, amelyhez pályázat során jut hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel.

A pályázó a jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen Szabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró rendelkezésére bocsátott személyes adatait e célnak megfelelően, valamint pályázat lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje.

Forrás: Ludwig Múzeum