palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Lépj Velünk! társadalmi innovációs program 2017/2019

Pályázat, olyan non-profit szervezetek, non-profit gazdasági társaságok, valamint szociális szövetkezetek számára, amelyek hátrányos helyzetű csoportok életminőségét javítják fenntartható módon, társadalmi vállalkozás megvalósításával, működtetésével.

 Az UniCredit Alapítvány és az UniCredit Bank Hungary Zrt. a rendelkezésükre álló eszközökkel olyan szervezeteket és innovatív kezdeményezéseiket szeretnének segíteni, amelyek fenntartható módon csökkentik a hátrányos helyzetű csoportok gazdasági kiszolgáltatottságát.
Ennek szellemében az UniCredit Alapítvány a NESsT közreműködésével pályázatot ír ki magyarországi székhelyű, non-profit (civil, nem kormányzati) alapítványok és egyesületek, non-profit gazdasági társaságok, valamint szociális szövetkezetek számára.

A pályázat célja, olyan projektek támogatása, amelyek hátrányos helyzetű csoportok életminőségét javítják fenntartható módon, társadalmi vállalkozás megvalósításával, működtetésével.
A társadalmi vállalkozás definíciója: olyan professzionálisan tervezett és menedzselt hosszútávon fenntartható üzleti tevékenység, amelynek elsődleges célja egy társadalmi probléma kezelése
. Jelen pályázat keretében olyan társadalmi vállalkozások jelentkezését várjuk, amelyek a hátrányos helyzetű csoportok méltó megélhetésének hiányára adnak megoldást.

A Lépj Velünk! társadalmi innovációs programba induló és már működő társadalmi vállalkozások is jelentkezhetnek. A lentebb részletezett kiválasztási folyamat végén a legfeljebb három legígéretesebb pályázó összesen 60.000 euró összegű vissza nem térítendő pénzügyi, valamint 12 hónapos szakmai és készségfejlesztési támogatást kap.

A különböző fejlettségi szintű (a továbbiakban „induló”, „illetve” működő) pályázókat két külön kategóriában értékeljük.

Az „induló” kategóriában kettő, a „működő” kategóriában egy vállalkozást díjazunk.
Előzmény nélküli kezdeményezés nem támogatható.
A társadalmi vállalkozás működése nem feltétel, de a pályázónak referenciával kell rendelkezni a társadalmi problémával és a támogatni kívánt célcsoporttal kapcsolatban.

Mit nyerhetnek a pályázók a programban?

Pénzügyi támogatást:

 • A szakmai zsűri vissza nem térítendő pénzügyi támogatással ismeri el a felhívás céljaihoz leginkább illeszkedő legfeljebb 3 pályázót, összesen 55.000 euró összegben, melyet a nyertesek a tervezett társadalmi vállalkozás elindítására, vagy a már működő társadalmi vállalkozás fejlesztésére használhatnak fel. A megpályázható összeg induló vállalkozás kategóriában maximum 15.000 euró, működő társadalmi vállalkozás kategóriában maximum 25.000 euró.
 • Az UniCredit Bank Your Choice Your Project munkatársi szavazáson való részvétel lehetősége: a nyertesek a támogatási projekt során figyelemfelkeltő vizuális beszámolót készítenek a vállalkozásfejlesztés eredményeiről (videó, prezentáció, fotók, stb. formájában), ami alapján a bank munkatársai szavaznak arról, hogy melyik pályázó kapja meg a további 5.000 eurós díjat.
 • 12 hónapnyi ingyenes, személyre szabott készségfejlesztési támogatást a társadalmi vállalkozás elindításához vagy megerősítéséhez. A legfeljebb három díjazott pályázó fejlesztési tervének megvalósulását a NESsT és az UniCredit vezető menedzserei egyéni tanácsadással és közös workshopokkal segítik 12 hónapon keresztül. A mentorálási folyamat része a nyertesek támogatása a beszámoló elkészítésében és az UniCredit Bank Your Choice Your Project munkatársi szavazásra felkészülésben.
 • Amennyiben a már működő vállalkozás kategóriában a díjazott szervezet illeszkedik a NESsT stratégiai céljaihoz, a vállalkozás meghívást kap a NESsT kiválasztási folyamatában való részvételre és a kritériumok teljesítése esetén hosszú távon csatlakozhat a NESsT inkubációs portfóliójához.

Kik pályázhatnak?
A Lépj Velünk” társadalmi innovációs programra pályázhat minden olyan magyarországi székhelyű alapítvány és egyesület, non-profit gazdasági társaság, valamint szociális szövetkezet, amelyet a bíróság 2016. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, amely az alapszabályának, illetve a létesítő okiratának megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatja, és amely megfelel az alábbi feltételeknek:

 • Induló kategóriában (is) a szervezet legalább egyéves tapasztalattal rendelkezik a megcélzott társadalmi problémával és támogatni kívánt célcsoporttal.
 • A társadalmi vállalkozás kedvezményezettjei magyarországi hátrányos helyzetű csoportba tartoznak (például mélyszegénységben vagy fogyatékkal élők, veszélyeztetett élethelyzetű fiatalok, etnikai kisebbségek, egyedülálló szülők vagy más perifériára szorult, illetve veszélyeztetett személyek).
 • Az a szervezet is pályázhat, amelyet a bíróság 2016. december 31. után vett jogerősen nyilvántartásba, de legalább 18 hónapos dokumentálható tevékenységet tud a célcsoporttal felmutatni.
 • A NESsT portfólió jelenlegi és alumni tagjai abban az esetben pályázhatnak, ha társadalmi
  vállalkozásuk 2 évnél nem régebben indult.

A pályázaton nem vehetnek részt:

 • for-profit formában működő szervezetek;
 • politikai pártok vagy mozgalmak és ezek szervezetei;
 • közintézmények alapítványai;
 • állami tulajdonban lévő non-profit gazdasági társaságok;
 • olyan szervezetek, amelyeknél megfigyelhető a diszkrimináció, vagy amelyek tagságukat faji, vallási, életkori, nemi alapon vagy születési hely szerint korlátozzák;
 • olyan vallási szervezetek, amelyeknek filozófiája, szabályzata, küldetése vagy hivatalos dokumentációja konkrét hitvallást vagy hitrendszert támogató propagandát tartalmaz;
 • amatőr vagy professzionális sportegyesületek – kivéve, ha tevékenységük kifejezetten a hátrányos helyzetűekre irányul;
 • bank által létrehozott alapítványok; olyan szervezetek, melyek nem a pályázati kiíráshoz illeszkedő céllal jöttek létre;
 • olyan szervezetek, amelyekben tisztséggel vagy tagsággal rendelkeznek a NESsT, az UniCredit Bank és az UniCredit Alapítvány tanácsadói, munkavállalói, azok házastársai és/vagy közvetlen hozzátartozói.

Letölthető dokumentumok

Pályázatok beküldési határideje: 2017. december 17.

Hogyan kell pályázni?

Pályázni a lepjvelunk  oldalon keresztül a „Jelentkezem” gombra kattintva, vagy a lepjvelunk@nesst.org címen közvetlenül lehet.
Az elektronikus levél tárgy rovatának megjelölése a következő legyen:„Lépj Velünk! 2017” – A SZERVEZET NEVE (
a pályázó szervezet nevének megfelelően)
A pályázat beadásának határideje:
2017. december 17. 24.00 óra

Elektronikus úton beküldendő pályázati anyagok:

 • a www.unicreditbank.hu/lepjvelunk oldalról letölthető Pályázati Adatlap kitöltve, aláírva, lepecsételve, scannelve (pályázati felhívás 1. sz. melléklete).
 • valamint a következő mellékletek:
  • Létesítő okirat szkennelve;
  • 15 napnál nem régebbi kivonat a szervezet nyilvántartását vezető törvényszék nyilvántartásában szereplő adatokról;
  • Utolsó közhasznúsági beszámoló (2017-ben bejegyzett szervezetek esetében kiváltható a legalább 18 hónapnyi szakmai munka hitelt érdemlő bemutatásával);
  • Aláírási címpéldány szkennelve;
  • 30 napnál nem régebbi NAV 0-s igazolás, vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisból (KOMA) lekért adatlap;
  • Aláírt, lepecsételt, scannelt Nyilatkozat (pályázati felhívás 2. számú melléklete).

A hiányos pályázati dokumentációt benyújtó szervezetek pályázata esetében hiánypótlásra kizárólag a pályázati határidőn belül van lehetőség. Határidőn túl benyújtott hiánypótlás a pályázó szervezet automatikus kizárását jelenti.
A nyertes pályázóknak az eredményhirdetést követően a támogatási szerződés aláírását megelőzően a hivatalos eredeti dokumentumokat papíralapon is be kell nyújtania.