palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Lessük meg a szomszédot! – Pályázat középiskolai pedagógusoknak és tanulóknak

v4_antologia-logoBizonyára hallott már a Visegrádi Négyek, azaz Csehország, Lengyelország, Magyarország, és Szlovákia együttműködéséről. A négy ország kulturális együttműködésének szimbólumaként született meg a visegrádi országok irodalmi antológiája, amely országonként három-négy kortárs elbeszélést szed csokorba.

A pályázat célja: Szeretnénk elérni, hogy a V4 irodalmi antológia novelláiban megfogalmazódó társadalmi problémák megismertetésével, elemzésével a fiatalok körében tudatosodjon a közép-európai sorsközösség, a magyarság és a szomszédos országok népeinek hasonló történelmi meghatározottsága; hogy egymás sorsának, kultúrájának alaposabb ismerete révén erősödjön az elfogadás, a tolerancia; illetve célunk még a politikai szétforgácsolódásban az összekötő hidak keresése, az együttmunkálkodás lehetőségeinek kutatása.

Pályázhatnak: középiskolai pedagógusok és tanítványaik közösen.

A pályázat beadását a pedagógustól várjuk!

A pályázat kategóriái:

  • irodalom;
  • történelem;
  • rajz és vizuális kultúra.

A pályázat tartalma: A pályázatban középiskolai pedagógusok és tanulóik közösen vehetnek részt, az egész tanulócsoport bevonásával. A pedagógusoknak a V4 irodalmi antológiában megjelent novellák közül kell egyet vagy többet feldolgozniuk, ehhez legfeljebb három oldal terjedelemben óravázlatot készíteniük. Az óravázlat tartalmazza a mű kiválasztásának indoklását, az elemzés szempontjait, a tanórai feldolgozás módszereit, menetét és az elvárt eredményt. Az óravázlat alapján a pedagógus tanórai vagy tanórán kívüli foglalkozást tart. A megtartott foglalkozást szükséges dokumentálni (feljegyzés a hely, időpont és a résztvevők megjelölésével, esetleg fotó stb. a foglalkozásról). Az órai feldolgozás után a tanulók önálló alkotó munka keretében dolgoznak tovább.

Irodalmi kategória esetén a tanulók legfeljebb három (géppel vagy kézzel írott) A4 oldal terjedelmű műelemzést vagy összehasonlító esszét írnak az adott témában.
Történelem kategóriában a tanulók feladata a feldolgozott műben érintett társadalmi problémák történeti hátterének elemzése, esetleg a magyar vonatkozásokkal való összevetése, szintén három A4 oldal terjedelemben.
A rajz és vizuális kultúra kategóriában pályázók legfeljebb három darab A4-es formátumú, tetszőleges technikájú alkotást készítenek, amely lehet illusztráció vagy a mű által ihletett gondolatok képi megjelenítése. Elfogadunk kisplasztikát, vagy más háromdimenziós alkotást is. (Ilyenkor az alkotásról készült fényképet kérjük a pályázati anyagban benyújtani.)

A tanulók műveiből a pedagógus kiválasztja az általa legjobbnak ítélt három tanuló alkotásait, s azt csatolja a pályázathoz.

Kategóriánként az első három legjobb pályázó diák és felkészítő tanáruk pénzjutalomban részesül.

Diák:
I. díj: 15.000 Ft
II. díj: 10.000 Ft
III. díj: 5.000 Ft

Felkészítő tanár:
I. díj: 30.000 Ft
II. díj: 20.000 Ft
III. díj: 10.000 Ft

Technikai információk: A V4 kortárs irodalmi antológia szövege pdf formátumban letölthető honlapunkról (http://www.kulturpont.hu/v4antologia.php), átvehető személyesen irodánkban (1075 Budapest, Kazinczy utca 24-26.), vagy postaköltség ellenében megrendelhető irodánktól. (Kérjük, megrendelését a lessukmeg@kulturpont.hu e-mail címen jelezze.)

A pályázati dokumentáció részei:

pályázati adatlap;
óravázlat;
a foglalkozás dokumentációja;
a kiválasztott három tanuló alkotása(i).

A pályázatokat elektronikus úton feltöltve várjuk. A regisztráció három lépésből áll: első lépésként egy pályázati adatlapot kell kitölteni. Második lépés a foglalkozás dokumentációjának elkészítése. A harmadik lépésben kérjük feltölteni a pályázati anyagot (Word, PDF vagy jpg, illetve igény szerint más formátumban), és esetleg a foglalkozáson készült fényképet. Amennyiben a pályázattal vagy a feltöltéssel kapcsolatban bármilyen kérdése, kérése van, keresse Böcskei Csilla kolléganőnket a lessukmeg@kulturpont.hu e-mail címen, vagy a (06 1) 413-7565 telefonszámon.

Beadási határidő: 2009. április 20.

(Forrás: kulturpont)