palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magazin mánia 2010-Magazindizájn verseny

magazin mánia 2010 pályázatMAGAZIN MÁNIA 2010 –  Magyarország első Magazin-és kiadványdizájn versenye. A verseny kiírója a Kreatív Csoport termékeinek kiadója, a Professional Publishing Hungary Kft. A verseny célja, hogy megtaláljuk a legszebben tervezett és kivitelezett, Magyarországon, illetőleg magyar nyelven kiadott magazinokat és könyveket, illetve a legjobb, a nyomtatott sajtóban használt formai megoldásokat. A verseny kiíróinak célja a lap- és kiadványtervezés és a magazindizájn fontosságának tudatosítása, a szakma és a szélesebb olvasóközönség figyelmének ráirányítása arra, hogy a nyomtatott műfajokban kiemelten fontos, a szöveges tartalommal egyenrangú szerepe van a termékek vizuális kialakításának.


A PÁLYÁZÓK KÖRE

A Magazin Mánia magazinversenyre pályázhat bármilyen Magyarországon bejegyzett lap- és könyvkiadási, illetve kiadványkészítési tevékenységet folytató cég, állandó vagy időszaki kiadványokkal, illetve könyvekkel. Nevezhet továbbá hasonló tevékenységű külföldi cég is magyar nyelvű kiadványokkal.

Az I. CSOPORTBA tartozó kategóriáknál a nevezett periodika 2009. július 1. és 2010. augusztus 30. között Magyarországon, illetőleg külföldön, de magyar nyelven megjelent darabjaiból két különböző lapszám, számonként öt-öt példányban.

A II. CSOPORTBA tartozó kategóriáknál a nevezett periodika 2009. július 1. és 2010. augusztus 30. között Magyarországon, illetőleg külföldön, de magyar nyelven megjelent darabja, öt-öt példányban.

A III. CSOPORTBAN a nevezett munkát tartalmazó 2009. július 1. és 2010. augusztus 30. között Magyarországon, illetőleg külföldön, de magyar nyelven megjelent kiadvány, két-két példányban, vagy a nevezett tartalmi elem különálló dokumentum formájában. Az első esetben a nevezési lapon, és magában a beküldött kiadványokban is jól láthatóan jelölni kell, hogy a nevezett konkrét tartalmi egység pontosan hol található.

A IV. CSOPORTBAN a 2009. július 1. és 2010. augusztus 30. között Magyarországon, illetőleg külföldön, de magyar
nyelven megjelent kiadvány öt-öt példányban.

Nevezhetőek rendszeresen (évente több alkalommal) megjelenő kiadványok, különféle alkategóriákban. Ebben a csoportban a különböző tematikus alkategóriákba tartozó kiadványokat az egész termék kialakítására vonatkozó összbenyomás alapján értékeli a zsűri. A pályázott anyagok elbírálása a layout egésze, a tördelés, a képszerkesztés, a vizuális megoldások összességének elemzésével zajlik. A lap tartalmi (újságírói) elemei ( a témaválasztás, újságíró-szakmai kivitelezése, a cikkek nyelvezete, szerkesztése stb.) nem képezik az értékelés tárgyát, a különböző tartalmi elemek összhangja, a szöveges és vizuális elemek összeillesztése viszont igen. Fontos szempont, hogy a vizuális kialakítás mennyire támogatja a tartalom befogadását, milyen mértékben illeszkedik a kiadvány általános koncepciójába.

T E M A T I K U S   P E R I O D I K U S K I A D V Á N Y O K

NŐI HETILAP: Hetente vagy kéthetente megjelenő, elsősorban női olvasóközönségnek szánt kiadványok.

NŐI MAGAZIN
: Havonta vagy ritkábban (de évente leglább két alkalommal) megjelenő, elsősorban női olvasóközönségnek szánt kiadványok.

FÉRFIMAGAZIN
: Hetente, kéthetente, havonta vagy ritkábban (de évente legalább két alkalommal) megjelenő, elsősorban férfi olvasóközönségnek szánt kiadványok.

KÖZÉLETI ÉS GAZDASÁGI MAGAZIN
:  Hetente, kéthetente, havonta vagy ritkábban (de évente legalább két alkalomal megjelenő, elsősorban közéleti, gazdasági és politikai témákat feldolgozó kiadványok.

SPORT- ÉS ÉLETMÓDLAP: Hetente, kéthetente, havonta vagy ritkábban (de évente legalább két alkalommal) megjelenő, elsősorban életvitellel, életmóddal, sporttal kapcsolatos tematikákat feldolgozó kiadványok.

KULTURÁLIS LAP: Hetente, kéthetente, havonta vagy ritkábban (de évente legalább két alkalommal) megjelenő, elsősorban kulturális témákat (zene, képzőművészet, színház, irodalom, egyéb) feldolgozó kiadványok.

MŰSORMAGAZIN
: Hetente, kéthetente, havonta vagy ritkábban (de évente legalább két alkalommal) megjelenő, elsősorban televíziós és rádiós műsorajánlatokat tartalmazó kiadványok.

SZTÁRMAGAZIN: Hetente, kéthetente, havonta vagy ritkábban (de évente legalább két alkalommal) megjelenő, elsősorban bulvár- és sztártematikával foglalkozó kiadványok.

TINÉDZSER-MAGAZIN: Hetente, kéthetente, havonta vagy ritkábban (de évente legalább két alkalommal) megjelenő, tematikájában elsősorban a 10-18 éves korosztályt megszólító kiadványok.

GYERMEKLAP
: Hetente, kéthetente, havonta vagy ritkábban (de éven-te legalább két alkalommal) megjelenő, tematikájában elsősorban a 2-10 éves korosztályt megszólító kiadványok.

PROGRAMMAGAZIN
: Hetente, kéthetente, havonta vagy ritkábban (de évente legalább két alkalommal) megjelenő, általános szabadidős témákat feldolgozó, programajánlókat tartalmazó kiadványok.

SPORT- ÉS ÉLETMÓDLAP
: Hetente, kéthetente, havonta vagy ritkábban (de évente legalább két alkalommal) megjelenő, elsősorban életvitellel, életmóddal, sporttal kapcsolatos tematikákat feldolgozó kiadványok.

Hetente, kéthetente, havonta vagy ritkábban (de évente legalább két alkalommal) megjelenő, kifejezetten valamely elsődlegesen nem a médiapiacon érdekelt márkához köthető, a márka fogyasztóit megszólító kiadványok

A DIGITÁLIS KULTÚRA LAPJA
: Hetente, kéthetente, havonta vagy ritkábban (de évente legalább két alkalommal) megjelenő, elsősorban a számítástechnológia, a mobilkommunikáció és az infokommunikáció kérdéseivel
foglalkozó kiadványok.

DIVAT- ÉS STÍLUSMAGAZIN
: Hetente, kéthetente havonta vagy ritkábban (de évente legalább két alkalommal) megjelenő, elsősorban öltözködéssel, divattal és stílussal kapcsolatos témákat tartalmazó kiadványok.

AUTÓS MAGAZIN: Hetente, kéthetente, havonta vagy ritkábban (de évente legalább két alkalommal) megjelenő, elsősorban autós, motoros és kapcsolódó területekkel foglalkozó lapok.

LAKBERENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI
MAGAZIN: Hetente, kéthetente, havonta vagy ritkábban (de évente legalább két alkalommal) megjelenő, elsősorban lakberendezéssel, ház- és kertkultúrával, belsőépítészettel, dizájnnal foglalkozó kiadványok.

ISMERETTERJESZTŐ LAP
: Hetente, kéthetente, havonta vagy ritkábban (de évente legalább két alkalommal) megjelenő, elsősorban a tudomány, a technika és a természet tematikájával foglalkozó kiadványok.

GASZTRONÓMIAI MAGAZIN
: Hetente, kéthetente, havonta vagy ritkábban (de évente legalább két alkalommal) megjelenő, elsősorban a táplálkozás kultúrájával, elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó kiadványok

DIVAT- ÉS STÍLUSMAGAZIN
: Hetente, kéthetente havonta vagy ritkábban (de évente legalább két alkalommal) megjelenő, elsősorban öltözködéssel, divattal és stílussal kapcsolatos témákat tartalmazó kiadványok.

II. I D Ő S Z A K I K I A D V Á N Y O K

Ebben a csoportban nevezhetőek egyes lapokhoz köthető, de évente csak egy alkalommal megjelenő speciális időszaki- és különkiadványok. A beküldött munkákat az egész termék kialakítására vonatkozó összbenyomás alapján értékeli a zsűri. A pályázott anyagok elbírálása a layout egésze, a tördelés, a képszerkesztés, a vizuális megoldások összességének elemzésével zajlik. A lap tartalmi (újságírói) elemei (a témaválasztás, újságírószakmai kivitelezése, a cikkek nyelvezete, szerkesztése stb.) nem képezik az értékelés tárgyát, a különböző tartalmi elemek összhangja, a szöveges és vizuális elemek összeillesztése viszont igen. Fontos szempont, hogy a vizuális kialakítás mennyire támogatja a tartalom befogadását, milyen mértékben illeszkedik a kiadvány általános koncepciójába.

III. K I A D V Á N Y E L E M E K
Ebben a csoportban a különböző alkategóriákban nem teljes kiadványok, hanem egyes magazinokban meg-jelenő különböző konkrét, azaz egy-egy megjelenéshez kötődő konkrét alkotóelemei nevezhetőek. A zsűri a beküldött munkák összhatását, technikai megvalósítását, illetve relevanciáját vizsgálja.

INNOVATÍV TIPOGRÁFIAI VAGY NYOMDAI MEGOLDÁS: Tetszőleges kiadvány bármely részén alkalmazott
tördelési vagy technológiai megoldás.

TEMATIKUS ÖSSZEÁLLÍTÁS
: Tetszőleges kiadványon belüli, egy cikknél hosszabb terjedelmű, de egy témát, témakört feldolgozó tartalmi egység.

TARTALOMJEGYZÉK
: A kiadvány tartalmi összefoglalását, az olvasó tájékozódását segítő elem.

CÍM-/FELCÍM-/LEADMEGOLDÁS
: Egy adott cikkhez tartozó cím, felcím, illetve fejléc, bevezető tipográfiai megvalósítása.

INFOGRAFIKA
: Tetszőleges kiadványban cikk vagy cikksorozat mellett megjelenő elemző-értelmező-adatközlő grafikai megoldás.

CÍMLAP: Tetszőleges kiadvány nyitó- vagy borítólapja.

IV. K Ö N Y V E K

Ebben a csoportban egyedi könyv-kiadványok nevezhetőek. A beküldött munkákat az egész termék kialakítására vonatkozó összbenyomás alapján értékeli a zsűri. A pályázott anyagok elbírálása a layout egésze, a tördelés,a képszerkesztés, a vizuális megoldások összességének elemzésével zajlik. A benevezett könyvek tartalmi elemei nem képezik az elbírálás részét, de a zsűri kiemelt figyelemmel tekint a tartalom és forma egységére.

SZÉPIRODALOM:
A szépirodalom körébe tartozó, tetszőleges fikciós műfajú (regény, kisregény, novelláskötet, verseskötet stb.) kiadványok.

NON-FICTION MŰVEK
: Tetszőleges nem fikciós műfajú (riport- vagy dokumentumkönyv, életrajz, napló, útikönyv stb.) ismeretterjesztő kiadványok.

SZÓRAKOZTATÓ IRODALOM
: Tömeges fogyasztásra szánt tetszőleges fikciós műfajú kiadványok.

SZAKÁCSKÖNYVEK: Gasztronómiai tárgyú kiadványok.

ALBUMOK: Alapvetően a vizuális tartalomra építő, jellemzően tematikus, gyűjteményes kiadványok.

SZAKKÖNYVEK, TANKÖNYVEK ÉS KÉZIKÖNYVEK: Oktatási és tudományos célból készült, nem irodalmi műfajú kiadványok.

A nevezéshez szükséges anyagok:

  1. Kitöltött, kinyomtatott, aláírt és lepecsételt nevezési lap egy példányban.
  2. A beküldött munkák a fentebb bemutatott formában és terjedelemben.

Letölthető dokumentumok

pályázati kiírás
nevezési lap

A pályázati lapok és nevezési feltételek letölthetők a www.kreativ.hu honlapról vagy kérhetőek a Kreatív szerkesztőségében:
Professional Publishing Hungary Kft.
1037 Budapest Montevideo u. 3/b.
Tel.: 430-4570
Matiszkó Kitti (matiszkok@kreativ.hu).

A kitöltött pályázati lapot és a benyújtandó  anyagokat postai úton vagy futárral a szerkesztőség címére lezárt borítékban, egyben, hiánytalanul kell eljuttatni:
Professional Publishing Hungary Kft.
1037 Budapest Montevideo u. 3/B.
Tel.:430-4570, Fax:430-4579

Nevezési határidő: 2010. szeptember 17.

A nevezési adminisztrációs díj:

  • egy és két nevezés esetén nevezésenként 19.000 Ft+áfa
  • három és négy nevezés esetén nevezésenként 16.000 Ft+áfa
  • öt és ennél több nevezés esetén nevezésenként 13.000 Ft+áfa

A nevezési díjat nyolc napos banki átutalással, a pályázati anyagok beérkezése után kiállított számla alapján kell befizetni.
A nevezési díj befizetésének hiányában a pályázati anyag nem zsűrizhető.

A zsűri elnöke: Pálfi György, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem docense
A zsűri tagjai:
Farkas Anna, Anagraphic, grafikus
Kaszta Mónika, Arkas Design, könyvdizájner
Valuska László, Index, újságíró
Szigeti Péter, Kreatív, főszerkesztő

Valamennyi érvényes, 2010. szeptember 17-ig beérkezett pályázati anyagot a nevezés lezárulta utáni négy hét folyamán szakértő zsűri bírálja el.
A zsűri a beérkezett nevezésekből minden kategóriában rövidlistákat alakít ki.
A rövid listára került pályázók közül választja ki a zsűri a kategóriák győzteseit.
A zsűri döntésének megfelelően kiosztásra kerülhetnek Az Év Magazinja, illetve Az Év Könyve nevű, az év legkiválóbb kiadványainak járó fődíjak, illetve az összességében legjobb munkákkal nevező magazin-, illetve könyvkiadót jutalmazó Az Év Magazinkiadója és Az Év Könyvkiadója cím is.
A zsűri fenntartja a jogot arra, hogy egyes kategóriákban elegendő nevezés, vagy megfelelő színvonal híján ne válasszon győztest, vagy akár rövidlistát se állítson össze; valamint a megítélése szerint nem megfelelő kategóriába érkező nevezéseket átirányítsa egy másik kategóriába.

Forrás: http://www.kreativ.hu/