palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Formatervezési díj 2010

mftd-masolataA nyilvános pályázatot a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági miniszter a Magyar Formatervezési Tanács közreműködésével hirdeti meg. A pályázat célja a kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése.


Pályázati kategóriák

 • Termék: kereskedelmi forgalomban kapható, kis és nagy szériában gyártott termékek, illetve termékrendszerek.
 • Vizuális kommunikáció: termékek, termékrendszerek, szolgáltatások megvalósult, komplex vizuális arculata, beleértve a csomagolási és információs rendszereket, valamint a számítógéppel készült, interaktív alkalmazásokat is.
 • Terv: kereskedelmi forgalomban még nem kapható, megvalósításra érett termékötletek terve, makett vagy prototípus formájában, továbbá a vizuális kommunikáció területére tartozó tervek.
 • Diák: a hazai felsőfokú oktatási intézmények tervezőképzésében részt vevő diákok által, hallgatói jogviszony keretében megvalósult terméktervezés, illetve a vizuális kommunikáció területén készített alkotások.

Pályázati feltételek

 • A pályázatot olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nyújthatja be, akinek lakóhelye, vagy amelynek székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának területén van.
 • A pályázat benyújtásához kitöltött jelentkezési lap, adatlap, szöveges és képi dokumentáció szükséges. A dokumentációra vonatkozó megkötéseket a jelentkezési lap tartalmazza. Az adatlapot zárt borítékban, csatolva kérjük beadni.
 • Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.
 • Pályázni lehet minden olyan alkotással, amely három évnél nem régebbi, más személy szerzői és iparjogvédelmi jogát nem sérti.
 • Érvénytelen a pályázat, amennyiben a pályázati feltételeknek nem felel meg, hiányos a mellékelt dokumentáció, határidőn túl érkezik be.

A pályázat beadási határideje: 2010. május 5. (postabélyegző szerint)

A pályázatot egy példányban, kizárólag postai, ajánlott küldeményként, vagy futárszolgálat útján kell eljuttatni a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához, Mag yar Formatervezési Díj jelöléssel ellátva, a következő címre: Magyar Szabadalmi Hivatal, Magyar Formatervezési Tanács Irodája, 1374 Budapest 5, Pf. 552

A diákkategóriára vonatkozó egyéb, különös szabályok

 • A hallgatói jogviszony keretében készült pályamunkák kizárólag diákkategóriában nyújthatók be. A hallgatói jogviszony igazolását, illetve ha a jogviszony már nem áll fenn, az oklevél másolatát a jelentkezési laphoz kérjük csatolni.
 • A diákkategóriában benyújtott pályázat jeligés. A jeligét a jelentkezési lapon és az adatlapon egyaránt fel kell tüntetni. Az adatlapot zárt borítékban, csatolva kérjük beadni.

A pályázatok értékelése

 • Az értékelés két fordulóban történik.
 • I. forduló: A bírálóbizottság a beküldött dokumentáció alapján dönt arról, hogy mely pályaműveket hívja be a II . fordulóra.
 • II . forduló: A bírálóbizottság a bekért tárgyak és a részletes dokumentáció alapján dönt a díjak és az oklevelek odaítéléséről. A pályaművek elbírálására a zsűrizésre kijelölt helyszínen kerül sor. A begyűjtés helyszínéről és időpontjáról a pályázók értesítést kapnak. A nem szállítható pályaművek elbírálása a beküldött dokumentáció, illetve helyszíni szemle alapján történik.
 • A bírálóbizottság döntéséről a pályázók írásban kapnak értesítést. A döntéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak.

Értékelési szempontok
A pályaműveket a bírálóbizottság különösen az alábbi szempontok alapján bírálja: formai minőség; újszerűség, eredetiség; versenyképesség; a kivitelezés minősége (a diák- és tervkategória kivételével); felhasználóbarát kialakítás; környezetvédelmi, illetve környezetbarát szempontok érvényesülése.

A bírálóbizottság tagjai
Pohárnok Mihály
ügyvezető igazgató, Design Terminál Kft., az MFT tagja, a bírálóbizottság elnöke
Dózsa-Farkas András formatervező művész, Dózsa-Farkas Design Team, München, a bírálóbizottság elnökhelyettese
Benczik Judit ruhaipari mérnök, igazgatóhelyettes, Modell Divatiskola
Borkovics Péter Ferenczy Noémi-díjas üvegtervező iparművész
Ferenczi Péter ügyvezető igazgató, Alu-Style Kft.
Göde András építész, egyetemi docens, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Harmati Hedvig textiltervező művész, tanszékvezető helyettes, egyetemi adjunktus, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Hörcher Péter kreatív igazgató, H-artdirectors Kommunikációs Tervező Iroda
Dr. Kaucsek György elnök, Magyar Ergonómiai Tanács
Orosz István Munkácsy-díjas grafikusművész, Érdemes művész, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia tagja, egyetemi tanár, Nyugat-magyarországi Egyetem, az MFT tagja

Díjazás

 • Kategóriánként a legszínvonalasabbnak ítélt alkotások elnyerik a Magyar Formatervezési Díjat. A díjazott munkák alkotói oklevélben és pénzjutalomban részesülnek, amely a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXII . törvény szerinti mindenkori illetményalap tizenötszörösének megfelelő összeg.
 • A bírálóbizottság által legjobbnak ítélt további pályamunkák meghívást nyernek a kiállításra és elismerő oklevélben részesülnek.

Bemutatás
• A bírálóbizottság által kiválasztott pályaművek kiállítás keretében kerülnek bemutatásra 2010 őszén. A kiállítás költségét a kiírók fedezik.
• A pályaműveknek a kiállítás helyszínére történő szállítása, majd a kiállítás utáni elszállítása a pályázó feladata és költsége, a kiállítás szervezőjével egyeztetett időben és módon.
• A kiállításról magyar és angol nyelvű, színes katalógus készül, amely hazai és külföldi terjesztésre kerül. A díjazott és kiállított pályaművekről készült fotók és leírások a www.mft.org.hu honlapon lesznek megtekinthetők.

Letölthető dokumentum

Pályázati felhívás, jelentkezési és adatlap (pdf)

Eredményhirdetés
A pályázat nyertesei a kiállítás megnyitóját megelőző ünnepségen vehetik át a díjakat. A Magyar Formatervezési Tanács a díjazott alkotásoknak széles körű publicitást biztosít. Az eredmény a díjátadás napjáig nem nyilvános.

Oltalom
A kiállított termékeket, a jogszabályok alapján, kiállítási kedvezmény, illetve elsőbbség illeti meg.

Bővebb információ: Magyar Szabadalmi Hivatal Ügyfélszolgálata, telefon: 474 55 61

További információ
A pályázati felhívás, a jelentkezési és adatlap, a Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (II .26.) GKM rendelet, valamint a díj adományozási rendjének szabályzata megtalálható a www.mft.org.hu honlapon.

A pályázattal kapcsolatban további információ kapható Majcher Barbara főtanácsostól, a 474 55 87- es telefonszámon
vagy a barbara.majcher@hpo.hu e-mail címen.

Forrás: Magyar Szabadalmi Hivatal, http://www.hpo.hu