palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Formatervezési Díj 2014

mftdA nyilvános pályázatot a Namzetgazdasági Miniszter a Magyar Formatervezési Tanács közreműködésével hirdeti meg. A pályázat célja a kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése.

 

 PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK

Termék: Kereskedelmi forgalomban kapható, kis és nagy szériában gyártott termékek, termékrendszerek, szolgáltatások.

Vizuális kommunikáció: Termékek, termékrendszerek, szolgáltatások megvalósult, komplex vizuális arculata, beleértve a csomagolási és információs rendszereket, webes felületeket, interaktív alkalmazásokat, média design, területéhez kapcsolódó megvalósult alkotásokat is.

Terv: Kereskedelmi forgalomban még nem kapható, megvalósításra érett termékötletek terve és termékfejlesztések, makett vagy prototípus formájában, továbbá a vizuális kommunikáció területéhez tartozó tervek.

Diák: Az akkreditált felsőfokú oktatási intézmények tervezőképzésében (BA, MA, DLA) részt vevő hallgatók által, hallgatói jogviszony keretében megvalósult terméktervezés, illetve a vizuális kommunikáció területén készített alkotások.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázatot olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nyújthatja be, akinek lakóhelye, vagy amelynek székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának területén van.

A pályázat benyújtásához kitöltött jelentkezési lap, adatlap, illetve A/4-es formátumban nyomtatott szöveges és képi dokumentáció szükséges. A dokumentációra vonatkozó részletes megkötéseket a jelentkezési lap tartalmazza. Az adatlapot zárt borítékban, csatolva kérjük beadni.

Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.

Pályázni lehet minden olyan alkotással, amely

 • három évnél nem régebbi,
 • más személy szerzői és iparjogvédelmi jogát nem sérti (a szerzői- és tulajdonjog megoszlásról a pályázónak az adatlapon kell nyilatkoznia).

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • a pályázati feltételeknek nem felel meg,
 • hiányos a mellékelt dokumentáció,
 • határidőn túl érkezik be.

A diákkategóriára vonatkozó egyéb, különös szabályok:

A hallgatói jogviszony keretében készült pályamunkák kizárólag diákkategóriában nyújthatók be. A hallgatói jogviszony igazolását, illetve ha a jogviszony már nem áll fenn, az oklevél másolatát a jelentkezési laphoz kérjük csatolni.

A diákkategóriában benyújtott pályázat jeligés. A jeligét a jelentkezési lapon, az adatlapon és a pályázati dokumentációban egyaránt fel kell tüntetni. Az adatlapot zárt borítékban, csatolva kérjük beadni.

Letölthető dokumentum

magyar formatervezési díj 2014 felhivás

A pályázat beadási határideje: 2014. május 5. (postabélyegző szerint)

A pályázatot egy példányban, kizárólag postai, ajánlott küldeményként, vagy futárszolgálat útján kell eljuttatni a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához, „Magyar Formatervezési Díj” jelöléssel ellátva, a következő címre:

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Magyar Formatervezési Tanács Irodája

1374 Budapest 5, Pf. 552

A pályázatok értékelése

Az értékelés két fordulóban történik:

 • I. forduló: A bírálóbizottság a beküldött dokumentáció alapján dönt arról, hogy mely pályaműveket hívja be a II. fordulóra.
 • II. forduló: A bírálóbizottság a bekért pályamunkák és a részletes dokumentáció alapján dönt a díjak és az oklevelek odaítéléséről. A pályaművek elbírálására a bírálásra kijelölt helyszínen kerül sor. A begyűjtés helyszínéről és időpontjáról a pályázók értesítést kapnak. A nem szállítható pályaművek elbírálása a beküldött dokumentáció, illetve indokolt esetben helyszíni szemle alapján történik.

A bírálóbizottság döntéséről a pályázók írásban kapnak értesítést. A döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

Értékelési szempontok: a pályaműveket a bírálóbizottság különösen az alábbi szempontok alapján bírálja:

 • formai minőség;
 • újszerűség, eredetiség;
 • versenyképesség;
 • a kivitelezés minősége (a diák- és tervkategória kivételével);
 • felhasználóbarát kialakítás;
 • környezetvédelmi, illetve környezetbarát szempontok érvényesülése (fenntarthatóság).

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG TAGJAI

 • Szalai András DLA, elnök, építészmérnök, művészettörténész, egyetemi docens, Építészmérnöki Kar, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Mengyán András, elnökhelyettes, designer, professzor, Munkácsy Mihály-díjas képzőművész
 • Göde András, Ferenczy Noémi-díjas építész, egyetemi docens, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
 • Harmati Hedvig, textilművész, egyetemi docens, tanszékvezető, Textiltervező Tanszék, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
 • Maarten Hendriks ipari formatervező, társalapító elnök, Founden By All
 • Iványi László, ipari formatervező
 • Dr. Németh Edit, Európai Ergonómus, tanszékvezető helyettes, egyetemi adjunktus, Ergonómia és Pszichológia Tanszék, oktatási dékánhelyettes GTK, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Orlai Balázs, design stratégia tervező, tanszékvezető, Tárgyalkotó Tanszék, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
 • habil. Orosz István DLA, Kossuth-díjas grafikusművész, egyetemi tanár, Nyugat-magyarországi Egyetem, MFT-tag
 • Pauer Anna ügyvezető igazgató, Balaton Bútorgyár Zrt.
 • Radácsi László, Ph.D. tudományos főmunkatárs (BGF), cégvezető (Smartlab Tanácsadó)
 • Vargha Balázs, tervezőgrafikus, egyetemi adjunktus, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

DÍJAZÁS

Kategóriánként a legszínvonalasabbnak ítélt alkotások elnyerik a Magyar Formatervezési Díjat. A díjazott munkák alkotói oklevélben és pénzjutalomban részesülnek, amely a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerinti mindenkori illetményalap tizenötszörösének megfelelő összeg. A bírálóbizottság által legjobbnak ítélt további pályamunkák meghívást nyernek a kiállításra és elismerő oklevélben részesülnek.

BEMUTATÁS

A bírálóbizottság által kiválasztott pályaművek kiállítás keretében kerülnek bemutatásra 2014 őszén. A kiállítás költségét a kiírók fedezik.

A pályaműveknek a kiállítás helyszínére történő szállítása, majd a kiállítás utáni elszállítása a pályázó feladata és költsége, a kiállítás szervezőjével egyeztetett időben és módon.

A kiállításról magyar és angol nyelvű, színes katalógus készül, amely hazai és külföldi terjesztésre kerül. A díjazott és kiállított pályaművekről készült fotók és leírások a www.mft.org.hu honlapon lesznek megtekinthetők.

EREDMÉNYHIRDETÉS

A pályázat díjazottai a kiállítás megnyitóját megelőző ünnepségen vehetik át a díjakat. A Magyar Formatervezési Tanács a díjazott alkotásoknak széles körű publicitást biztosít. Az eredmény a díjátadás napjáig nem nyilvános. 

OLTALOM

A kiállított termékeket, a jogszabályok alapján, kiállítási kedvezmény, illetve elsőbbség illeti meg. Bővebb információ: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Ügyfélszolgálat, telefon: (06 1) 474 55 61 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

A pályázati felhívás, a jelentkezési és adatlap, a Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III.26.) GKM rendelet, valamint a díj adományozási rendjének szabályzata megtalálható a www.mft.org.hu honlapon.

A pályázattal kapcsolatban további információ: Jankó Anna: (06 1) 474 58 59, e-mail cím: anna.janko@hipo.gov.hu