palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Design Management Díj 2014

DMD 2014A Design Management Díjat a Magyar Formatervezési Tanács a designtudatos vállalatirányítás elismerésére, eredményes alkalmazásának ösztönzésére alapította 2009-ben.

A díj célja, hogy

 • bemutassa, hogyan növelheti egy szervezet hatékonyságát, versenyképességét a designtudatos szemlélet, a design alkalmazása és szakszerű menedzselése,
 • elismerje ennek kiváló példáit.

A DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

A díjat jelölés alapján lehet elnyerni. A díjra – a bírálóbizottság tagjain kívül – bárki jelölést tehet (saját szervezet is jelölhető).

A díjra jelölhető minden olyan jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, cég, szervezet, intézmény (a továbbiakban együtt: szervezet), amelynek székhelye Magyarország területén van.

A díjat elnyerheti bármilyen termelő vagy szolgáltatásokat nyújtó szervezet, amelynek tevékenységében hangsúlyos szerepe van a design alkalmazásának, és amely a jelen felhívást megelőző 5 évben végzett tevékenysége során a design menedzselésének terén példamutató eredményt ért el.

Jelölni/jelentkezni a felhíváshoz mellékelt, illetve a Magyar Formatervezési Tanács honlapjáról letölthető (www.mft.org.hu) Jelölőlapon lehet.

A Jelölőlapokat a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához kell eljuttatni elektronikus levélben, vagy postai úton, egy példányban, ajánlott küldeményként:

Postacím: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Magyar Formatervezési Tanács Irodája, Design Management Díj 2014, 1374 Budapest 5, Pf. 552.

E-mail cím: mfti@hipo.gov.hu (tárgy: Design Management Díj 2014)

Letölthető dokumentum

Felhivas_DesignManagementDij_online_vegl

A jelölések beadási határideje: 2014. április 14. (postabélyegző, valamint az e-mail feladási dátuma szerint)

Érvénytelen a jelölés, ha a Jelölőlap határidőn túl érkezik be.

Az Iroda az érvényes jelöléseket regisztrálja, majd felveszi a kapcsolatot a jelöltekkel, megküldve nekik a kérdőívet egyben bekérve tőlük a szakmai elbírálást segítő dokumentumokat

Az elbírálásához szükséges elemek:

 • Kérdőív (megtekinthető az mft.org.hu honlapon)
 • Esszé (design beépülése a vállalat működésébe, designmanagement szemléletű bemutatása, max. 4000 karakter terjedelemben)
 • egyéb, a szervezet design management tevékenységét mélységében bemutató dokumentumok (ilyen lehet például: tevékenységét bemutató leírás, éves jelentés, termékkatalógus, arculati kézikönyv, fotó dokumentáció, iparjogvédelmi bejelentés lajstromszáma, publikációk, sajtómegjelenések, stb.)

Értékelés

A díj odaítéléséről a beküldött dokumentáció alapján felkért bírálóbizottság dönt. A bírálóbizottság döntését egyszerű szótöbbséggel hozza (szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt). A bizottság döntéséről a jelöltek írásban kapnak értesítést. A döntéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak.

Értékelési szempontok:

A jelölteket a bírálóbizottság különösen az alábbi szempontok alapján bírálja el:

A design integrációja: A design beépülése a szervezet tevékenységébe.

Innováció: fejlesztések a szervezeten belül, amelyekben a designnak kiemelkedő szerepe volt.

A design alkalmazása: A design alkalmazását segítő szervezeti feltételek, erőforrások, folyamatok.

A design hatékonysága: A design alkalmazásának eredményei.

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG TAGJAI

 • Dr. Bauer András, a bírálóbizottság elnöke –egyetemi tanár, tanszékvezető, Budapesti Corvinus Egyetem, MFT-tag
 • Dr. Antos László, ügyvezető igazgató, Magyar Innovációs Szövetség
 • Barcza Dániel DLA, intézetigazgató, Design Intézet, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
 • Dr. Hatos Pál, főigazgató, Balassi Intézet, MFT-tag
 • Hidas Mátyás, ügyvezető igazgató, Stulwerk Kft.
 • Tölgyesiné Szamosi Andrea, vezérigazgató, Wamsler SE 

DÍJAZÁS

Az értékelési szempontoknak legjobban megfelelő jelölt elnyeri a 2014. évi Design Management Díjat.

A díjazott oklevélben és bruttó 1 millió forint összegű pénzjutalomban részesül.

EREDMÉNYHIRDETÉS

A díj átadására a Magyar Formatervezési Díj 2014. évi ünnepélyes díjátadó gálájának keretében kerül sor.

Az eredmény a díjátadás napjáig nem nyilvános.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Jankó Anna: (06 1) 474 58 59, e-mail cím: anna.janko@hipo.gov.hu

www.mft.org.hu A honlapon az aktuális felhívás mellett a korábbi évek díjazott szervezeteit is megtekintheti.