palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Nemzeti Bank-ösztöndíj roma diákok számára

MNB pályázatA pályázat szeptember 19-ig meghosszabbítva! A Magyar Nemzeti Bank pályázatot hirdet a 2008/2009-es tanév szeptemberében az első évfolyamot megkezdő, jó tanulmányi eredményekkel rendelkező roma fiatalok részére. A jegybank pénzügyi/gazdasági oktatási intézményben tanuló hat középiskolás illetve négy felsőfokú (egyetemista vagy főiskolás) diákot támogat.

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek a hátrányos helyzetű, vidéki településekről érkező, és roma identitásukat vállaló diákok. A pályázatra nappali tagozaton tanuló diákok jelentkezhetnek.

A támogatás mértéke:

 • Középfokú tanulmányok esetében
  • 4-es tanulmányi átlag alatt: 23 000Ft/hó
  • 4-es tanulmányi átlag felett: 35 000Ft/hó
 • Felsőfokú tanulmányok esetében
  • 4-es tanulmányi átlag alatt: 35 000Ft/hó
  • 4-es tanulmányi átlag felett: 45 000Ft/hó

A pályázathoz kérjük az alábbi dokumentumokat csatolja:

 • Középiskola esetén:
  • az általános iskola 8. év végi bizonyítvány intézmény által hitelesített másolatát
 • Felsőfokú iskola esetén:
  • az érettségi bizonyítvány kiállító intézmény által hitelesített másolatát
 • Iskolalátogatási igazolást az első félévre vonatkozóan
 • Motivációs levelet, melyben az alábbiakat kérjük kifejteni:
  • Miért választotta a pénzügyi/gazdasági iskolát? A tanuló és a család, illetve életkörülményeinek rövid bemutatását,
  • Tanulmányi versenyeken, sportversenyeken, művészet területén elért eredmények bemutatását.

A pályázat benyújtásának határideje 2008. szeptember 19. A pályázatok elbírálása és a tanulmányi szerződések megkötése szeptember első felében történik.

A pályázatokat „MNB ösztöndíj” megjelöléssel kérjük eljuttatni a Budapest, 1850. Szabadság tér 8-9. címre.

Forrás: MNB