palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Termék Nagydíj 2010 pályázat

magyar termék nagydíj 2010 pályázat2010-ben tizenharmadik alkalommal hirdette meg a Magyar Termék Nagydíj® Pályázatot az EXIMBANK Magyar Export-Import Bank ZRt, az INDUSTORG- VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft., az ITD  Hungary Nonprofit. ZRt., a MEHIB Magyar Exporthitel Biztosító ZRt., a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a TÜV  SÜD KERMI Kft.

A Pályázat benyújtási határideje: 2010. május 21. (péntek)

Letölthető dokumentumok:

Teljes pályázati csomag (jelentkezési lappal)

A Magyar Termék Nagydíj® Pályázat célja:

 • Ismerje el a Magyarországon gyártott, vagy forgalmazott termékek és szolgáltatások magas minőségi színvonalát
 • Segítse elő a nemzetközi piacon versenyképes, kiemelkedő minőségű termékek előállítását, ösztönözze a szolgáltatások fejlesztését
 • Járuljon hozzá a pályázaton minősítést szerzett termékek gyártóinak piaci munkájához, export tevékenységének fejlesztéséhez
 • Nyújtson egyértelmű segítséget a termékeket szolgáltatásokat megvásároló fogyasztóknak a minőségtudatos választásban
 • A pályázati rendszer szolgálja a gyártók, a forgalmazók, és szolgáltatók aktív minőségpolitikája fejlesztését

A pályázat tárgyát képezhetik:
A pályázaton részt vehet minden, a pályázati főcsoportok szerinti, a pályázat céljainak megfelelő, Magyarországon gyártott, forgalmazott, sorozatgyártásra alkalmas késztermék, termékcsalád, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatás, mellyel rendszert alkothat. A pályázat tárgyát képezheti továbbá önálló szolgáltatás is. Ha a pályázó nem azonos a gyártóval, illetve a pályázat tárgyát képezô termék, vagy szolgáltatás jogtulajdonosával, a pályázaton való részvételhez a gyártó/jogtulajdonos hozzájárulása szükséges. Idén már 17 témakörben lehet pályázni, amelyek szinte a gazdaság teljes palettáját felölelik. Újdonság a Könyvek és egyéb nyomdai kiadványok témakör.

Pályázati Főcsoportok:

 1. Gépek, berendezések, eszközök, járművek
 2. Ruházati termékek
 3. Kozmetikai és háztartás- vegyipari termékek
 4. Gyógyhatású készítmények
 5. Lakás és irodai berendezések, felszerelések, kellékek, bútorok (otthoni és munkahelyi kultúra)
 6. Építési termékek
 7. Szilikátipari késztermékek (üveg, porcelán, kerámia)
 8. Sporteszközök, játékok
 9. Kézműipari termékek: (zsűrizett, iparművészeti, népművészeti, háziipari termékek)
 10. Informatika, (programok, rendszerek) irodatechnika
 11. Élelmiszerek
 12. Ipari berendezések és alkalmazott technikai megoldások
 13. Orvosi eszközök, műszerek, egyéb, a segítséggel  élők számára fejlesztett segédeszközök
 14. A szabadidő kulturált eltöltését segítő szolgáltatások. Turisztika
 15. Csomagolás
 16. Oktatási, képzési, továbbképzési, nevelési módszertan, tankönyvek, segédletek (interaktív eszközök is) kiadványok.
 17. Könyvek és egyéb nyomdai kiadványok

Pályázatot nyújthat be minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, alkotó közösség. Egy pályázó több pályázattal is szerepelhet. Több pályázó is benyújthat közös pályázatot.

Egy pályázatban egy termék, vagy termékcsalád jelenhet meg. Egy termékcsalád maximum 6 termékből állhat. Lehetőség van a zsűrizett kézműipar remekeinek befogadására is. Nem képezheti pályázat tárgyát olyan technológiai eljárás, mely nem testesült meg termékben, illetve olyan szolgáltatás, mely a pályázat benyújtásakor nem került piaci bevezetésre.

A pályázat eljárási díja 110.000 Ft + 25%, azaz 27.500 Ft ÁFA, mindösszesen: 137.500 Ft, mely benyújtott pályázatonként fizetendő. Az eljárási díjat az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft. OTP Budapesti Régió VII. ker. fiók 11707024-20473367 számú számlájára kell átutalni A számlát a pályázatot működtető INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Kft. állítja ki és küldi meg a pályázó részére utólag, az átutalás megtörténtét igazoló irat alapján. A pályázati eljárási díj nem fizethető be postai csekken, illetve készpénzben. A pályázati eljárási díj megfizetésének elmulasztása a pályázati rendszerből való kizárást vonja maga után.

A pályázat benyújtása
A pályázatokat tartalmazó teljes írásos dokumentációt magyar nyelven egy példányban nyomtatott  és egy példányban elektronikus formátumban kell benyújtani. A képanyagot külön .DOC fájlban is meg kell jeleníteni, így kétszer fog szerepelni az adathordozón: a teljes pályázati anyagban és külön csak képanyagként.

A pályázatok benyújtási határideje: 2010. május 21. (péntek) (Megjegyzés: a jelzett határidő a pályázati dokumentumok benyújtási határideje, erre az időpontra a terméket még nem kell benyújtani!)

Pályázatok benyújtása postai úton:

Ajánlott küldeményként kell eljuttatni az alábbi címre:
INDUSTORG –VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft.
Magyar Termék Nagydíj® Pályázati Iroda
1406 Budapest, PF. 64.
postai úton történő benyújtásnál a postabélyegzőn szereplő dátum az elfogadott.

A pályázatok személyes benyújtása
A pályázatok személyes benyújtása kizárólag 2010. május 21-én , 9:00-14:00 h.-ig lehetséges az alábbi címen
TERC Kft. Irodaháza, Titkárság
1149 Budapest, Pillangó park 9.
(Tel: +36(06)1/222-2401)

Díjazás:
A Magyar Termék Nagydíj® Kitüntető Cím: A Kiírók Tanácsa döntése alapján a legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok elnyerik a Magyar Termék Nagydíj®, angolul: Hungarian Quality Product Award® kitüntető címet, és ezzel együtt a magyar termék nagydíj® tanúsító védjegy egy éves díjmentes használatát. A díjat magyar- angol nyelvű Kitüntető Oklevél és a Magyar Termék Nagydíj® emblémájával díszített, a Hollóházi Porcelán Manufaktúra ZRt. által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsít.

A Nagydíjas pályázónak a díjazott termék/termékcsalád, szolgáltatás propagandája keretében a Magyar Termék Nagydíj® Kitüntető Címet az elnyerés évének feltüntetésével, változatlan termék/termékcsalád, szolgáltatás forgalmazása időtartama alatt szerepeltetnie kell.

Az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Kft., a védjegyoltalom jogosultjainak megbízásából a Nagydíjban részesült pályázóval a Magyar Termék Nagydíj® cím és logó használatára vonatkozóan védjegyhasználati szerződést köt. (lásd.5.5.pont) A szerződésben a díjazott vállalja a védjegyhasználati díj megfizetését. A védjegy használata a díj elnyerésétől számított egy évig díjmentes. (2010. szeptember 1-2011. szeptember 3.) A védjegyhasználat további meg hosszabbítása csak a pályázat utóellenőrzése és jóváhagyó audit jelentéssel lehetséges. Az éves felülvizsgálatot a kiírók Tanácsa által kijelölt szakértô végzi. A felülvizsgálat költségét a pályázó köteles viselni. Az utóellenőrzés díja azonos a 212/2008.(VIII. 29.) Korm. rendeletben szabályozott költségekkel.
A védjegy használatának díját a kiírók évente felülvizsgálják és meghatározzák. 2011. évben a Kiírók Tanácsa döntése értelmében 60.000.-Ft + 25% azaz 15.000.-Ft ÁFA, mindösszesen 75.000.-Ft.
A díjazott pályázatban szereplő termék, szolgáltatás változatlansága esetén a védjegyhasználat meghosszabbítása az elnyerés évétôl számított három évig lehetséges.
Amennyiben a szakértő az éves utóellenőrzés során a folytatólagos védjegyhasználat jóváhagyását nem javasolja, a védjegyhasználat felfüggesztésre, vagy végső soron visszavonásra kerül, melyet a Kiírók Tanácsa nyilvánosságra hoz.
A Magyar Termék Nagydíj® Kitüntető Cím elnyerését tanúsító okleveleket és a Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt. által készített egyedi trófeákat az Országgyûlés Gazdasági és Informatikai Bizottsága Elnöke adja át.

A Magyar Termék Nagydíj®  szigorú követelményrendszernek való megfelelést, több lépcsőből álló vizsgálati és tanúsítási eljárás minősítésének végeredményét testesít meg.  Az eredményhirdetés a Parlamentben minden évben a Gazdaság Ünnepe, amelyen a gazdaság és közélet kiemelkedő személyiségei, a diplomácia vezető képviselői is részt vesznek.

Az elmúlt 12 év alatt 208 pályázat több, mint 2.000 terméke érdemelte ki a Magyar Termék Nagydíj®  kitüntető címet, mely előállítójának, forgalmazójának megbízhatóságát tanúsítja, viselője számára biztosítja a fogyasztók általi pozitív megkülönböztetést. A kitüntető cím és tanúsító védjegy használata erkölcsi elismerést jelent és hosszú távon kiszámítható gazdasági növekedést indukál. Így válik a” tanúsított minőség európai útlevelévé!”

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújtanak a kiírók képviselői:

EXIMBANK Magyar Export – Import Bank ZRt.
1065 Budapest, Nagymező u. 46-48.
Tel.: +36(06)1/374-9100 Fax: 061/269-4476
Dr. Égeni Attila ügyvezető igazgató, Tel.: +36(06)1/374-9340
E-mail: egenia@eximbank.hu
Kőszegvári Noémi főmunkatárs, Tel.: +36(06)1/374-9111
W-mail: KNoemi@eximank.hu
Internet: www.eximbank.hu

INDUSTORG – VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft.
Magyar Termék Nagydíj® Pályázati Iroda

1406 Budapest, Pf. 64.
Tel.: +36(06)1/258-0641, Tel./Fax: +36(06)1/321-2422 Fax: +36(06)1/253-7157
Kiss Károlyné Ildikó ügyvivő: +36(06)20/9344-909,
Széman György ügyvezető: +36(06)30/9427-293
E-mail: industorg@t-online.hu; palyazat@termeknagydij.hu
Kiss Károlyné: a.bausystem@t-online.hu
Internet: www.termeknagydij.hu

ITD – Hungary Non Profit Közhasznú ZRt.
1061 Budapest, Andrássy út 12.
Tel.: +36(06)1/472-8100, Fax: +36(06)1/472-8101
Varga Tímea Ügyfélszolgálati és Tanácsadó Központ vezető: Tel: +36(06)/70/978-0865
E-mail: timea.varga@itd.hu
Internet: www.itd.hu.

MEHIB Magyar Exporthitel Biztosító ZRt.
1065 Nagymező u. 46-48.
Tel.: +36(06)1/374-9295, Fax: +36(06)1/269-1198
Orosz György főosztályvezető: E-mail: gyororsz@mehib.hu
Szabó Katalin osztályvezető: E-mail: kszabo@mehib.hu
Internet: www.mehib.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
1088 Budapest, József krt. 6.
Tel.: +36(06)1/459-4800, Fax: +36(06)1/210-0741
Schreiberné Molnár Erzsébet főigazgató helyettes
Tel.: +36(06)1/459-4835, Fax: +36(06)1/459-4980
E-mail: e.schreiber@nfh.hu
Internet: www.nfh.hu

TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1149 Budapest, Pillangó park 9.
Tel.: +36(06)1/222-2402, +36(06)1/222-2403, +36(06)1/222-2404, Fax: +36(06)1/222-2405
Molnár Miklós ügyvezető igazgató Tel.: +36(06)1/222-2401
E-mail: titkarsag@terc.hu
Internet: www.terc.hu

TÜV SÜD KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft.
1043 Budapest, Dugonics u. 11.
Tel.: +36(06)1/210-9570,
Tapodi Attiláné Katalin tanúsítási osztályvezető
Mobil: +36(06)30/868-1363 Tel.: +36(06)1/210-9444, Fax: +36(06)1/314-3820
E-mail: info@kermi.hu
Internet: www.kermi.hu

Forrás: http://www.termeknagydij.hu/