palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyarország jó tanulója, jó sportolója pályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Magyarország jó tanulója, jó sportolója −2018” címmel azon tanulókat és hallgatókat kívánja kitüntetni, akik a 2017/2018. tanévben kimagasló tanulmányi- és sportteljesítményt nyújtottak.

A pályázat célja:

 • az ifjúság ösztönzése az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra, valamint a fizikai aktivitásra, rendszeres és egészségfejlesztő testmozgásra;
 • a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.

A pályázat díjazása
A díjazottak a „Magyarország jó tanulója, jó sportolója − 2018” címet elismerő miniszteri oklevelet kapnak a 2017/2018. tanévben elért kimagasló tanulmányi- és sportteljesítményükért.

Pályázati kategóriák
A cím elnyerésére három kategóriában nyújtható be pályázat (a 2017/2018. tanévre vonatkozóan):

 • I. kategória: köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy magántanulói jogviszonyban részt vevő 5−8. évfolyamos tanulója
 • II. kategória:  köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy magántanulói jogviszonyban részt vevő 9−13. évfolyamos tanulója
 • III. kategória: felsőoktatási intézmény teljes idejű képzésben részt vevő (nappali tagozatos) alap-, mester-, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatója.

Pályázati feltételek

A cím elnyerésére az a tanuló vagy hallgató pályázhat, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

 • A 2017/2018. tanévben valamely magyarországi köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy magántanulói jogviszonyban részt vevő 5−13. évfolyamos tanulója vagy legalább az egyik félévben felsőoktatási intézmény teljes idejű képzésben részt vevő (nappali tagozatos) alap-, mester-, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatója.
 • Tanulmányi átlaga kettő tizedesjegy értékre kerekítve – az I. és II. kategóriában a magatartás és szorgalom jegyek kivételével számítva − elérte az alábbi eredményt:
  • I. kategória: a 2017/2018. tanév végén legalább 4,80
  • II. kategória: a 2017/2018. tanév végén legalább 4,70
  • III. kategória: a 2017/2018. tanév I. vagy II. félévében a súlyozott tanulmányi átlaga – minimum 15 teljesített kredit mellett – legalább 4,00

A 2017/2018. tanévben (2017. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. között) a Pályázati útmutatóban meghatározott sportágban és versenyen 1−6. helyezést ért el.

A pályázat benyújtása:
A Pályázati felhívás, a Pályázati útmutató, valamint a dokumentáció elérhető a kormányzati portálon (www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag), valamint a pályázat során közreműködő sportköztestületek honlapjain (www.olimpia.hu, www.hparalimpia.hu, www.nvesz.hu, www.ndhsz.hu).

A pályázat részleteit a pályázati útmutató tartalmazza.

Tájékoztatjuk, hogy csak a Kitöltési útmutatónak megfelelő, pontos, hiánytalan, a kötelező mellékletek adataival megegyező Pályázati adatlap érvényes!

Benyújtási határidő: 2019. március 28., 24:00 óra

A pályázat értékelése
A pályázatokat az Értékelő Bizottság – a tanulmányi, valamint a sporteredményeket figyelembe véve – egységes szempontsor alapján értékeli. A pályázat díjazottjairól − az Értékelő Bizottság által felterjesztett javaslat alapján − az oktatásért felelős miniszter dönt.

Értesítés a pályázat eredményéről
A díjazottak listája 2019. június 3-tól – az elért eredmény és oktatási intézmény megjelölésével − közzétételre kerül a kormányzati portálon az Oktatásért Felelős Államtitkárság vezető hírei között, illetve a pályázók a kapcsolattartó e-mail címére küldött elektronikus üzenetben értesítést kapnak az eredményről.

Díj átadása
A legmagasabb pontszámot elért díjazottak meghívást kapnak a „Magyarország jó tanulója, jó sportolója − 2018” cím díjátadó ünnepségére, a többi díjazott postai úton veheti át az elismerő oklevelet.

A pályázattal kapcsolatban a jotanulo-josportolo@emmi.gov.hu címre írhatnak.