palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mák, az Év Gyógynövénye 2017

A „Mák, az Év Gyógynövénye, 2017” az MGYT Gyógynövény Szakosztály tudományos poszterpályázata 9-12. osztályos középiskolások számára.

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztálya minden évben megválasztja az Év Gyógynövényét. A 2017-es Év Gyógynövénye, a mák (Papaver somniferum L.), az egyik legősibb, hazánkban is hagyományosan termesztett kultúrnövény, amelyet évezredek óta használnak élelmezési és gyógyászati célból egyaránt.

Pályázni olyan poszterrel lehet, amely bemutatja az idei Év Gyógynövényét, vagy valamilyen, a mákkal kapcsolatos szűkebb témát (pl. a hazai mákkutatás történetét, a mák gyógyászati vagy egyéb célú felhasználását, a mákkal kapcsolatos botanikai, mezőgazdasági ismereteket, a mák használatának kultúrtörténetét stb.) dolgoz fel.

A pályázat célja, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a gyógynövények, azok alkalmazása, gyűjtése, termesztése, gyógyszeripari alkalmazása iránt, valamint felhívja a figyelmet a növényi eredetű gyógyszerhatóanyagok jelentőségére. Alkalmat kívánunk teremteni az iskolai közösségeknek arra, hogy témává váljon a gyógynövényekkel való gyógyítás és a Magyarországon honos gyógynövények ismerete. A diákok alkotásait a Gyógynövény Szakosztály vezetőségéből álló zsűri tartalmi és formai szempontok szerint alapján értékeli. Szándékunk az, hogy a fiatalok minél kreatívabb, ötletesebb és korosztályukhoz illeszkedő formában mutassák be az általuk választott témát.

Az alkotások megtekinthetők lesznek az MGYT Gyógynövény Szakosztály facebook oldalán. A legjobb alkotásokat kinyomtatjuk és bemutatjuk a jövő évben megrendezendő Magyar Gyógynövény Konferencián.

Pályázók köre:

 • 9-12. osztályos diákok
 • Egyéni pályázók és 2-3 fős csapatok

Az alkotások beküldésének a határideje: 2017. november 20.

A pályázat tartalma és benyújtásának formája

 • A pályamunkák szűkebb témáját nem határozzuk meg, lehetőséget kívánunk biztosítani az egyedi, kreatív megoldásoknak, fiatalos ötleteknek.
 • Egy pályázó csak egy pályamunkában vehet részt.
 • A poszterekkel kapcsolatos tartalmi és alaki követelmények a következők:
 • A posztereket Microsoft PowerPoint program segítségével ppt vagy pptx formátumban készítsék el. A poszter 90 cm x 120 cm méretű, álló tájolású dia.
 • Az elkészített posztert ppt vagy pptx formátumban és pdf formátumban, elektronikusan kell beküldeni (nyomtatott formában nem szükséges)!
 • A pályamunka fejléce az alábbi adatokat tartalmazza: pályamunka címe, szerzők neve, felkészítő tanár neve (ha van), iskola neve és pontos címe (irányítószám, város, utca, házszám), legalább egy e-mail cím. Hiányos fejléc esetén a pályamunka nem értékelhető!
 • Kötelező a poszteren a felhasznált irodalmi források (könyv, folyóiratcikk, weboldal) pontos, visszakereshető módon történő feltüntetése. Pl. könyv esetén: Simon T., Seregélyes T.: Növényismeret, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2012, 89-90. oldal; folyóiratcikk esetén: Rédei D.: Természetes eredetű gyógyszer-hatóanyagok és forrásaik. Galanthus nivalis – galantamin, Gyógyszerészet, 2016, 60. évf. 2. füzet 101-102. oldal; weboldal esetén: Kiss T.: A kellemes ízű bodza, http://www.gyogynovenylap.hu/a-kellemes-izu-bodza/ Javasoljuk, hogy a szövegben, illetve az ábrák címében számokkal jelöljék az idézett forrást.
 • A poszter tartalmazhat szöveget, képet, grafikont, táblázatot, képleteket, stb. A pályaművek értékelésének szempontjai: tudományos tartalom, szakmai szempontból megbízható források alkalmazása, a téma kidolgozottsága és nem utolsó sorban a poszter technikai megvalósítása, esztétikai értéke. A jó olvashatóság érdekében a javasolt legkisebb betűméret: 20 pt.
 • A letölthető mintaposzterek (poszter 1, és poszter 2) csupán a formai követelmények (méret, fejléc, források feltüntetése) bemutatására szolgálnak.
 • A szervezők és a pályázók közötti kapcsolattartás e-mailen keresztül történik. Ennek érdekében kérjük, hogy pályamunkát beküldők a pályamunka fejlécében legalább egy e-mail címet megadni szíveskedjenek. Ennek hiányában nincs lehetőségünk értesítést küldeni az eredményekről.

Benyújtás

Az alkotásokat elektronikus úton, ppt/pptx és pdf formátumban az alábbi címre kérjük elküldeni:

Dr. Tóth Barbara
evgyogynovenye@gmail.com

Nyeremények

A beérkezett munkák közül szakértő zsűri választja ki az első három díjazottat, akiknek nyereménye ajándékcsomag. A kiemelt első helyezett csapat meghívást kap a 2018-ben megrendezendő XV. Magyar Gyógynövény Konferenciára.

Jogi kitétel

A pályázók – illetve azok képviselői (szülő, pedagógus) – a pályamunka benyújtásával egyben ahhoz is hozzájárulnak, hogy a pályamunkát a szervezők módosíthassák, a jövőben konferencián, kiadványokban és közösségi felületeken szabadon felhasználhassák. Az alkotások a szervezők tulajdonát képezik, akik arra törekszenek, hogy azokat a lehető legtöbb helyen bemutassák, kiállítsák vagy megjelenítsék.

A pályamunka benyújtása automatikusan a jogi kitétel elfogadást és az alkotás mindennemű jogáról történő lemondást jelenti.

Részletek és aktualitások:

gyogynovenylap.hu 

www.facebook.com/MgytGyogynovenySzakosztaly

További információ: Dr. Tóth Barbara, pályázatszervező, evgyogynovenye@gmail.com