palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Marketing és Kommunikációs iroda irodavezető álláspályázat

Magyar Képzőművészeti Egyetem a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Magyar Képzőművészeti Egyetem Marketing és Kommunikációs Iroda irodavezető (Marketing és Kommunikációs Iroda) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feladatok ellátása, különösen: az Egyetem teljes körű marketingkommunikációs feladatainak ellátása; a Magyar Képzőművészeti Egyetem brand márkagondnokságának ellátása; a márkához kapcsolódó tartalmak menedzselése és a márka kidolgozása az üzleti hasznosításhoz kapcsolódóan (merchandising); az Egyetem honlapjának arculati és szerkezeti
kialakításához kapcsolódó feladatok ellátása együttműködésben az Informatikai Osztállyal; a honlap tartalmának kialakításához és gondozásához kapcsolódó
koordinációs feladatok ellátása, a honlap aktuális tartalommal történő feltöltése érdekében; intézményi üzenetek megalkotása, fejlesztése és terjesztése; a stratégiában meghatározott marketingkommunikációs célú külső és belső rendezvények előkészítése és lebonyolításuk koordinálása; média- és sajtómegjelenések generálása, koordinálása és folyamatos nyomon követése, social media csatornák harmonizálása és tartalmak gyártása, kezelése; belső hírgyártás, a belső tájékozottság megteremtése és a munkáltatói elkötelezettség erősítése érdekébe; az Egyetem társadalmi felelősségvállalási tevékenységének koordinálása; barter
megállapodások marketingkommunikációs tartalmának kialakítása; a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal történő kapcsolattartás és a Hivatalon keresztül folyó beszerzések, tevékenységek koordinálásában együttműködés az Üzemeltetési Osztállyal.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, marketing/kommunikáció szak,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • 5-10 év vezetői tapasztalat – Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magas szintű elemző és szintetizáló képesség
 • Nagyfokú önállóság
 • Kiemelkedő kommunikációs és konfliktuskezelő képesség
 • Igényesség, rendszeretet, szabálykövetés
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • egyéb európai nyelv ismerete
 • felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat
 • kulturális területen szerzett tapasztalat
 • stratégiai gondolkodásmód, proaktív beállítottság, határozott döntési képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó elképzelések,
 • A végzettséget és szakképzettséget, továbbá idegennyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek,
 • Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló munkáltatói igazolás,
 • Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik,
 • Összeférhetetlenségi nyilatkozat,
 • Minden olyan iratot, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kis Nóra jogi és humánpolitikai osztályvezető-helyettes nyújt, a +36 1 666 2561 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKE/1068/2020 , valamint a munkakör megnevezését: irodavezető (Marketing és Kommunikációs Iroda).
vagy
Elektronikus úton Sárik Zoltán kancellár részére a allaspalyazat@mke.hu Email címen keresztül
Személyesen: Simon Gyöngyi, Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A vezetői megbízásra benyújtott pályázatot tartalmi és formai szempontból a kancellár által kijelölt bizottság értékeli. A kancellár dönt a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu) – 2020. augusztus 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE), mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az MKE munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az MKE honlapján tájékozódhat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon szerezhet.