palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Megmaradunk pályázat határtalanul

A Pólus Kulturális és Sport Egyesület  esszé és prózaíró pályázatot ír ki, az anyaország határain kívül és belül élő írók, tollforgatók vagy éppen amatőr szinten publikáló szerzők részére. A pályázat célja, hogy válaszokat kapjunk a megmaradásunk zálogát jelentő kérdésekre. Javaslatokat várunk a magyar nemzet fennmaradásával kapcsolatos esélyekre és lehetőségekről, a határainkon kívül és belül élő nemzettársainkat érintő problémák megoldására. Tárgyaljunk egy esetleges nemzetegyesítés lehetőségéről.

Valóban elavulóban van a nemzetfogalom –, vagy éppen csak rosszindulatú állítás, amivel a nemzet önbecsülését kívánják aláásni?

A megmaradásunk eszköze lehet-e a családhoz, a hazához és az Istenhez való tartozásunk fogalma? Vagy éppen a megmaradásunk lehet egy olyan eszköz, ami erősíti a családhoz, a hazához és az Istenhez való kötődésünket?

Életetek során érzelmi érték marad-e a nemzethez, a közösségetekhez, az Isten, illetve a család szeretetéhez tartozás élménye?

Mi azaz összetartó erő, ami összekovácsol szeretteiddel, összekovácsol a barátaiddal, összekovácsol a nemzettel? Egyáltalán megszűnhet-e ez az erő?

A megmaradásunk tekintetében milyen fontossággal bírnak nemzeti jelképeink, művelődési, kulturális és egyházi értékeink? Magyarázzátok meg ezeknek a szerepét, sorsát és értelmét?

A nemzetünk megmaradásában mekkora szerepet lehet az oktatás, illetve a tudás hatalmának? Mennyire tartjátok fontosnak, hogy egy olyan nemzet részesei lehettek, ami tudósai tekintetében világszinten is kiemelkedő teljesítményt mutatott és mutat a mai napig? Nemzetünk megmaradásának hasznára válhat-e a fen említett érték?

A magyarság történelmi múltját mérlegelve, elősegítené-e nemzetünk fennmaradását az, ha a történelmi nevezetességeinket, a minket ért igazságtalan dekrétumokat, illetve pozitív történelmi értékeinket megmutatnánk a világnak? Tegyétek mérlegre a magyarság jó és rossz cselekedeteit.

Milyen lenne a múltba élt íróink, költőink, színészeink, építészeink, zenészeink, egyházi elöljáróink és prominens politikai személyiségeink élete stb…, ha itt élnének köztünk. Húzzatok párhuzamot jelen és múlt között.

A fenti témakörökben várjuk szellemi termékeiteket – esszéiteket és prózáitokat. Eddig még sehol nem publikált írásokat fogadunk el.

PÁLYÁZATI ANYAG BEKÜLDÉSE

A pályaműveket Microsoft World dokumentumként, A4-es formátumban várjuk a prokult.ujsag@gmail.com e-mail címre.

Terjedelmi korlátok: minimum 2000 leütés (kb. 1 oldal), maximum 6.000 leütés (kb. 3 oldal), Times New Roman 12-es betűkkel, normál sorközzel, 2 cm-es margókkal.

Ugyanakkor szükséges egy nagyon rövid bemutatkozás és egy digitalizált fénykép is. Ezeket is csatoljátok a pályázati anyaghoz.

A tehetségesebbek önálló festményeik és grafikáik elektronikus változatát is beküldhetik pályázatunkra, JPG formátumban.

Pályázatunkra egy alkotó legfeljebb három művet küldhet be – az ezen fölül érkezett alkotásokat figyelmen kívül hagyjuk. A beküldött anyagokat nem őrizzük meg, nem archiváljuk. Éppen ezért arra kérünk mindenkit, hogy az alkotásaikat otthon is őrizzék meg, elektronikus formában.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2012. december 10.

A PÁLYAMŰVEKET A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL KÜLDENI: info@polusonline.com

KÖNYVMEGJELENÉS ÉS DÍJAZÁS

A beküldött és legjobbnak ítélt alkotások megjelennek a „Megmaradunk…” című könyvünkben, aminek feltételezett megjelenési ideje 2013. március 15.

Egy közönségszavazás után a legjobbnak tartott három alkotást díjazzuk. A díjátadásra 2013. június 10-e illetve 15-e között kerül sor a nyertes szerző által javasolt helyszínen, egy könyvbemutatóval egybekötve.

  • 1. díj: 20.000 forint
  • 2. díj: 10.000 forint
  • 3. díj: 5.000 forint

A könyvek megjelenéséről és az azokban szereplő szerzők nevéről 2013. március 13-án míg a sorsolásról és a nyertesek nevéről 2013. június 1-jén minden beküldőt értesítünk.