palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

MMM díj – nyelvtanári pályázat

Dr. Matheidesz Mária a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete néhai elnöke, az Egyesület bevonásával díjat alapított idegen nyelvet oktató tanárok és nyelvtanuló diákok szakmai munkájának elismerésére. A pályázat témája tanárok részére: A tanulók együttműködésén alapuló, a nyelvismeretet hasznosító projekt.

A díj hivatalos elnevezése: Matheidesz Mária Minőségi Díj,(rövidítve: MMM Díj).

A Díj – amelyre évente egy alkalommal lehet pályázni – oklevéllel, valamint egyszeri anyagi támogatással járó szakmai elismerés. A Díjat két külön kategóriában ítéli oda az MMM Díjat kezelő háromtagú szakmai kuratórium az idegen nyelvet oktató tanárok, illetve nyelvtanuló diákok számára.

A szakmai kuratórium minden évben külön dönt a díj összegéről, valamint a két kategóriában kiosztandó díjak számáról. 2017-ben a Díjjal járó anyagi elismerés összege a tanár kategóriában nettó 250.000,- Ft. A Díj átadására 2017. április 22-én, a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által rendezett éves nyelvtanári konferencia keretében kerül sor. 2017-ben a fődíjon kívül az öt legkíválóbb pályázatot benyújtó tanár számára biztosítjuk a konferencián való részvételt.

A pályázat célja: A magyarországi minőségi nyelvoktatás támogatása.

A pályázat témája tanárok részére: A tanulók együttműködésén alapuló, a nyelvismeretet hasznosító projekt.

A pályázó saját, jól bevált gyakorlatán keresztül mutasson be egy, a nyelvtanulás során elsajátított kompetenciákat alkalmazó – akár más iskolák, vagy iskolán kívüli személyek, közösségek bevonásával megvalósított projektet.

A pályázók köre: A magyar közoktatásban, nyelviskolában vagy magántanárként oktató nyelvtanárok.

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:

  1. Pályázati adatlap (online kitöltve)
  2. A pályázat tárgyának magyar nyelvű bemutatása – leírás word formátumban, legfeljebb 15 ezer karakter szóközökkel (e-mailben és 3 példányban postai úton
  3. A nyelvtanári végzettséget igazoló oklevél fénymásolata (1 példányban postai úton
  4. A munkaviszonyt igazoló munkaadói igazolás, egyéni vállalkozó esetében a hatósági nyilvántartásba vételről szóló igazolás másolata. (1 példányban postai úton)

Nem kötelező mellékletek: Képek, fotók, film- és hanganyag, egyéb formátumú melléklet, CD, DVD, online felület (link)

(1 példányban postai úton, csatolmányként, illetve link elhelyezésével a szöveges leírásban).

Korábbi pályázati támogatással megvalósított projekteket, ötleteket és hiányosan benyújtott pályázatokat a kuratórium nem értékel.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat elektronikusan az mmmdij@nyelviskola.hu e-mail címre és postai úton várjuk.

Postacím: Nyelviskolák Szakmai Egyesülete, 1085 Budapest, Kölcsey utca 1.

A pályázat beküldésének határideje: 2017. március 13.

(Az e-mail küldésének dátumát illetve a postai bélyegző keltét vesszük figyelembe.)

További információ kérhető e-mailben vagy telefonon továbbá az Egyesület facebook oldalán, ill. az MMM Díj facebook oldalán.

E-mail: mmmdij@nyelviskola.hu; telefon: +/36/1/225-7525, +36/30/277-3411