palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

MMM díj – nyelvtanulói pályázat

Dr. Matheidesz Mária a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete néhai elnöke, az Egyesület bevonásával díjat alapított idegen nyelvet oktató tanárok és nyelvtanuló diákok szakmai munkájának elismerésére. A pályázat témája: A tanulók együttműködésén alapuló, a nyelvismeretet hasznosító, azt közvetve fejlesztő projekt.

A díj hivatalos elnevezése: Matheidesz Mária Minőségi Díj, (rövidítve: MMM Díj).

A Díj – amelyre évente egy alkalommal lehet pályázni – oklevéllel, valamint egyszeri anyagi támogatással járó szakmai elismerés. A Díjat két külön kategóriában ítéli oda az MMM Díjat kezelő háromtagú szakmai kuratórium az idegen nyelvet oktató tanárok, illetve nyelvtanuló diákok számára.

A szakmai kuratórium minden évben külön dönt a díj összegéről, valamint a két kategóriában kiosztandó díjak számáról. 2017-ben a Díjjal járó anyagi elismerés összege a diák kategóriában nettó 100.000,- Ft.  A Díj átadására 2017. április 22.-én, a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által rendezett éves nyelvtanári konferencia keretében kerül sor.

A pályázat célja: A magyarországi nyelvtanulás támogatása.

A pályázat témája: A tanulók együttműködésén alapuló, a nyelvismeretet hasznosító, azt közvetve fejlesztő projekt.

A pályázó mutasson be egy másokkal való együttműködésen, közös munkán alapuló megvalósított vállalást, mellyel bizonyítja, hogy képes kommunikatív feladatok végrehajtására az élet adott szinterén és helyzeteiben.

A pályázók köre: A magyar oktatási rendszerben 9-12. évfolyamon tanuló diákok.

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:

  • Pályázati adatlap (online kitöltve)
  • A pályázat tárgyának magyar nyelvű bemutatása – leírás word formátumban,
  • legfeljebb 15 ezer karakter szóközökkel (e-mailben és 3 példányban postai úton)
  • Az iskola hivatalos igazolása a tanulói jogviszonyról (1 példányban postai úton)

Nem kötelező mellékletek:

  • Képek, fotók, film- és hanganyag, egyéb formátumú mellékletek, CD, DVD, online felület (link)
  • (1 példányban postai úton, csatolmányként, illetve link elhelyezésével a szöveges leírásban)

Korábbi pályázati támogatással megvalósított projekteket, ötleteket és hiányosan benyújtott pályázatokat a kuratórium nem értékel.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat elektronikusan az mmmdij@nyelviskola.hu e-mail címre és postai úton várjuk.

Postacím: Nyelviskolák Szakmai Egyesülete, 1085 Budapest, Kölcsey utca 1.

A pályázat beküldésének határideje: 2017. március 13.

(Az e-mail küldésének dátumát illetve a postai bélyegző keltét vesszük figyelembe.)

További információ kérhető e-mailben vagy telefonon, továbbá az Egyesület facebook oldalán, valamint az MMM Díj facebook oldalán.

E-mail: mmmdij@nyelviskola.hu; telefon: +/36/1/225-7525, +36/30/277-3411