palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

MOHÁCS 500 logó és kisarculat pályázat

Mohács városa szakmai pályázatot hirdet hazánk 2026-ban esedékes jelentős eseménysorozata, a Mohácsi csata 500. évfordulója főbb arculati elemeinek kidolgozása tárgyában.

A pályázat célja az emlékév történelmi jelentőségéhez méltó, ahhoz illeszkedő egyedi szimbólum-rendszer megalkotása, mely kifejezi Mohács és a csata által képviselt szellemiséget. A logónak szorosan kapcsolódnia kell az 500-as számhoz, a csatához, és Mohács városához, kép- és színvilágban egyaránt.
A logópályázatra grafikus szakemberek kreatív munkáit várjuk, mellyel meg kívánjuk alapozni az emlékévig tartó kampány, majd a rendezvény teljes arculatát.
A nyertes pályamű kiírói szándékaink szerint az elkövetkező években megjelenik a kampány hivatalos online és offline felületein, reklámanyagain, ajándéktárgyain, és rendezvénykellékein egyaránt.
A nyertes logó a felhasználási szerződés feltételeinek megfelelően kerül felhasználásra.
A Kiíró szándéka, hogy a felek megállapodása esetén nyertesnek hirdetett logó és kisarculat készítőjével a Kiíró szerződést köt a teljes arculati kézikönyv elkészítésére.

A pályázat tartalmi követelményei (beadandó elemek)

 • kombinált logó / Logotípia, – álló/fekvő verzió, színváltozatok, negatív és fekete-fehér változat.
 • arculati elemek: névjegy, levélpapír+boríték és többfajta, a pályázó által választott, népszerű merchandise termékek látványtervei ezen kívül szabadon elkészülhet más alkalmazás megjelenítése, de nem kötelező elvárás
 • tipográfia és színhasználat definiálása
 • rövid leírás, mely bemutatja a koncepció gondolati hátterét
 • kitöltött adatlap és adatkezelési hozzájárulás
  Bármelyik kért elem hiányában a pályázati munka érvénytelen, természetesen a szervező megtesz minden tőle telhetőt, ha bármilyen hiányosságot tapasztal. A befogadott, érvényes pályázatról, írásban értesíti a jelentkezőt.

Háttérinformációk
A Mohács 500 projekttel kapcsolatos háttérinformációkat az 1. melléklet tartalmazza.

A pályázók köre
A pályázat nyilvános, azon bárki indulhat, aki tudomásul veszi, hogy jelen Pályázat során a Pályamű benyújtásával a pályázat szabályzatát magára nézve kötelezőnek ismeri el. Pályázni egyénileg vagy csoportosan lehet. Csoportos pályázat esetében a pályázati adatkezelési hozzájárulást az összes résztvevőnek ki kell töltenie és be kell küldenie.

A logó célja

 • a pályázaton nyertes logó és arculati elemek a Mohácsi csata 500. évfordulójára szervezett kampány és események vizuális megjelenítésének alapjául szolgálnak;
 • a nyertes logó jól azonosítható, könnyen felismerhető, egyedi szimbóluma kell, hogy legyen a jeles évfordulóval kapcsolatos eseménysorozatnak;
 • a végleges arculati elemek megjelennek a rendezvénnyel kapcsolatos hivatalos felületeken (pl. weboldal, közösségimédia-oldalak), reklámanyagokon (pl. szórólap, nyomtatott promóciós anyagok), rendezvénykellékeken (pl. molinó, zászló, érem, oklevél), ruházati termékeken (pl. pólók), ajándéktárgyakon;
 • a tervezett logó és arculati elemek stílusa, szín- és képvilága alkalmas kell legyen arra, hogy a rendezvény teljes arculatát köré lehessen építeni;
 • a Kiíró által a projekt kapcsán fontosnak tartott kulcsszavak: tradíció és innováció, magyarság, kereszténység, hazaszeretet, bátorság, hagyomány, hősiesség, megújulás, újjászületés, büszkeség, igazság, lojalitás, Duna ami összeköt Európával, a természettel és a nagyvilággal.
 • a Kiíró célja, hogy a kiválasztott logó olyan legyen, hogy az emlékév után, pl. az „500“ felirat elhagyásával Mohács felépített brand-jének szimbólumaként képes legyen tovább élni, azaz a város által fontosnak tartott értékeket tartósan kifejezni.

Célcsoport

 • potenciálisan az “emlékturizmust” kedvelő utazók, magyar és nemzetközi szinten,
 • a lakosság széles köre, azaz megszólítja a fiatalokat és a középkorúakat élmény szempontból, azaz legyen vonzó számukra a projekt vizuális megjelenése, ugyanakkor nem idegeníti el az idősebb generációkat sem.

Technikai elvárások

 • a logó és egyéb vizuális terveket vektorgrafikus formátumban kérjük elkészíteni;
 • a tervezett arculati elemeknek jól alkalmazhatóknak kell lennie kis (~1 cm) és nagy (pl. molinón) méretekben is;
 • a tervezett logónak rendelkeznie kell egytónusú (fekete-fehér) és inverz változattal is;
 • a tervezett logó egyes változatainak alkalmazhatónak kell lennie sötét és világos háttéren is; világos (pl. fehér, világosszürke) és sötét (pl. fekete, sötétszürke) háttéren is megfelelő kontrasztaránnyal kell rendelkezzen.

Letölthető dokumentumok

Mohacs500 logopalyazat_v1.0
A Mohács500 projekt 1 sz. melléklet
A Mohács500 projekt 2 sz. melléklet
A Mohács500 projekt 3 sz. melléklet

A pályázat beadása
A pályázóknak a pályaművet a pályázati anyaggal és a hiánytalanul kitöltött adatlappal (3. melléklet) kizárólag elektronikus úton 2023. február 6-tól április 15-ig beérkezően kell e-mailen benyújtani a mohacs500@mohacs.hu e-mail címre. A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra;

A pályázat díjazása

 • A nyertes pályázó nettó 400.000,- Ft díjazásban részesül, továbbá a Szervező a nyertes Pályázóval a komplex arculati tervre vonatkozóan is szerződést köthet.
 • A II. helyezett pályázó 100.000 forint értékű mohácsi turisztikai szolgáltatáscsomagban részesül a kommunikációs weboldalon leírtak szerint.
 • A III. helyezett pályázó 50.000 forint értékű mohácsi turisztikai szolgáltatáscsomagban részesül a kommunikációs weboldalon leírtak szerint

Pályázók köre, részvétel feltételei
A pályázat nyilvános és meghívásos. Azon a szervező által felkért alkotók és rajtuk kívül bárki más is indulhat, aki tudomásul veszi, hogy a Pályamű benyújtásával jelen pályázat szabályzatát magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A pályázat tartalmi követelményei

 • arculati koncepcióterv (logó + főbb arculati elemek),
 • dinamikus, variábilis arculati elemek (aminek köszönhetően a partnereink a fő arculathoz kapcsolódhatnak), amelyek kapcsolódnak egymáshoz, de önállóan is használhatók,
 • rövid leírás, mely bemutatja a koncepció gondolati hátterét (max. 3.000 karakter),
 • kereskedelmi forgalomban megjelenő termékek (pl. ajándéktárgyak) látványtervei,
 • tipográfia és színhasználat definiálása,
 • adatkezelési hozzájárulás