palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Móricz Zsigmond Irodalmi Alkotói Ösztöndíj

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú  Nonprofit Kft. pályázatot hirdet azon fiatal írók, irodalmárok részére, akik szépirodalmi, kritikai, szociográfiai vagy irodalomtörténeti munkájukhoz kérnek támogatást a Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíj elnyerésével.

A pályázat szakmai lebonyolítója a Petőfi Irodalmi Múzeum.

Az ösztöndíj célja
Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltétételeket teremtsen a magas színvonalú alkotó  tevékenységhez.

Pályázhatnak
Azok az 1982. január 1. után született írók, irodalmárok, akik eddig színvonalas orgánumokban, szakmai színtereken megjelentek. Már publikált kötet megléte előnyt jelent. Korábbi ösztöndíjasok is pályázhatnak abban az esetben, amennyiben az előző ösztöndíjuk lejárta óta eltelt öt év (utolsó sikeres pályázati év: 2012.), és a korhatárnak még megfelelnek. Egy évnél hosszabb időszakra vonatkozó terveket a kuratórium nem támogat.

Nem nyújthat be pályázatot, aki az ösztöndíj ideje alatt központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (például az NKA alkotói támogatása) vagy egyéb támogatásban, illetve aki MASZRE alkotói támogatásban részesül. PhD-témával és drámaírói tevékenység támogatására nem lehet pályázni.

Ösztöndíjban részesülhet évente:  legfeljebb 13 fő

Az ösztöndíj időtartama:  12 hónap, a 2017. január – december 31. közötti időszakra

Az ösztöndíj összege: Bruttó 100.000 Ft/hó
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve:  magyar

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
1.      Adatlap (hiánytalanul kitöltve és aláírva)
2.      Nyilatkozat (hiánytalanul kitöltve és aláírva)
3.      Szakmai önéletrajz – aláírva
4.      Munkaterv (az alkotói elképzelés rövid leírása)
5.      Publikációs jegyzék
6.      5-10 oldalnyi szövegmutatvány a tervezett kéziratból vagy eddig megjelent munkákból
7.      Nem kötelező, de csatolható a szakma elismert képviselőjének/képviselőinek ajánlása

A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, amely letölthető www.pim.hu honlapról (a cikk alján található) és a MANK honlapjáról www.alkotomuveszet.hu.

A pályázatot két megjelenési formában kell benyújtani:

  1. 1 nyomtatott példányban kizárólag postai úton a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz (1053 Budapest, Károlyi u. 16.), és
  2. elektronikus úton, csatolt fájlként doc, docx vagy rtf formátumban a moricz17@pim.hu e-mail címre (az ebben a formában benyújtott pályázatokat nem szükséges aláírni). Figyelem! A PIM levelező rendszere freemail címről érkező leveleket nem fogad, azokat automatikusan visszaküldi a feladónak, ezért a pályázatokat más levelező rendszer segítségével kell eljuttatni a fenti címekre.

Letölthető dokumentum

Pályázati kiírás és adatlap

A pályázat beadási határideje: 2017. február 6. (hétfő) éjfél.

Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap.

Hiánypótlás
Hiánypótlásra a pályázati beadási határidő lejárta előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címekre kell eljuttatni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben
–          a pályázati feltételeknek nem felel meg
–          hiányos a mellékelt dokumentáció
–          az adatlap/nyilatkozat hiányos, nincs aláírva vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
–          határidőn túl történik a benyújtása

A pályázat elbírálása
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a PIM által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről a kuratórium dönt, a beadási határidőt követő 30 napon belül.
A kuratórium tagjai: Csepregi János (Fiatal Írók Szövetsége), Erős Kinga (Magyar Írószövetség), Gaborják Ádám (József Attila Kör, elnök), Horváth Györgyi (József Attila Kör), Neszlár Sándor (Fiatal Írók Szövetsége, elnökségi tag), Szilágyi Zsófia (Szépírók Társasága), Zsille Gábor (Magyar Művészeti Akadémia).
A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a PIM titkárságára (1053 Budapest, Károlyi u. 16.) lehet benyújtani személyesen.
A PIM az eredményről a döntést követő 15 napon belül elektronikus úton valamennyi pályázót értesíti, és a nyertes pályázók névsorát a www.pim.hu és a www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. Az e-mailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül.

Az elbírálás szempontjai

  • A pályázó  szakmai előélete (fő szakmai tevékenységi terület, megjelent publikációk, könyvek, díjak, szakmai visszhang).
  • A munkaterv (megvalósíthatóság, eredetiség, számonkérhetőség, a pályázat kidolgozottsága, megfelel-e a pályázati kiírás céljainak, jól kapcsolódik-e a pályázó eddigi tevékenységéhez).
  • A beadott szövegmutatvány minősége.

Szerződéskötés
A nyertes pályázóval a pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/magyar-mecenas-program)

Az ösztöndíj kifizetése
Az ösztöndíj folyósításáról a MANK gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású.

Beszámolási kötelezettség 
Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről kötelesek beszámolni.

Az ösztöndíjat elnyert alkotóknak az ösztöndíjas időszak folyamatban lévő teljesítményéről, az alkotás aktuális állapotáról és a munka további menetéről készített évközi beszámolót valamint az ösztöndíj elnyerése előtt nem publikált szöveget (szóközzel együtt líra esetén 12.000, minden más műfaj esetén 40.000 karakter,) kell elküldenie 2017. augusztus 1-jéig elektronikus úton a gaspargy@pim.hu e-mail címre.
Az ösztöndíj leteltekor az egy év alatt végzett munkáról egy rövid (1-2 oldalas) szöveges beszámolóval, illetve az ösztöndíj idején született, lehetőleg nem publikált (szóközzel együtt líra esetén 25.000, minden más műfaj esetén 80.000 karakter) szövegmutatvánnyal kell számot adni a gaspargy@pim.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben, 2017. december 8-ig. Utóbbi szerkesztett anyagát a PIM honlapján közzéteszi.
Az évközi és év végi beszámolókat a szerződésben meghatározott szempontok alapján kell elkészíteni.

Amennyiben az ösztöndíjas beszámolási kötelezettségeinek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az ösztöndíj visszatartható, illetve részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Móricz Zsigmond ösztöndíjasa.).

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Gáspár György muzeológus, Petőfi Irodalmi Múzeum
gaspargy@pim.hu tel: 06-1-317-3611/253-as mellék)

Nevelő Judit Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
judit.nevelo@alkotomuveszet.hu tel: 06-26-500-195/205-ös mellék

A pályázati anyagok minél körültekintőbb összeállításának elősegítésére a kuratórium néhány tagja január 26-án, csütörtökön 17 órakor tájékoztatót tart az érdeklődőknek a Petőfi Irodalmi Múzeumban.