palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Népi építészeti program pályázat

Népi építészeti örökség pályázat

Programismertető a 2019. évi Népi építészeti program keretében igényelhető támogatásról.

A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program folytatásáról szóló 1021/2019. (II. 6.) Korm. határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban – veszélyeztetett népi építészeti örökségünk, a népi műemlékek, a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében – a Népi Építészeti Program támogatást nyújt egyedi védelem alatt álló népi építészeti emlékek helyreállításához. Ezen elsődleges célján túl, támogatja a területi védelem alatt álló együttesek meglévő történeti értékeinek megújítását az egyes emlékek felújításán keresztül, amivel hozzájárul a tájegységekre jellemző népi építészeti karaktert hordozó faluképek helyreállításához. A 1021/2019. (II.6) számú módosított kormányhatározat a Népi Építészeti Program megvalósításával összefüggő szakmai, minőségbiztosítási és egyéb feladatok ellátásával a Teleki László Alapítványt bízta meg.

A népi építészeti emlékek helyreállításához nyújtható támogatás egyedi támogatási kérelem benyújtásával igényelhető.

A Támogatási Kérelem formai és tartalmi követelményeit, a benyújtás módját, továbbá a bírálat menetét és főbb szempontjait a Támogatási Ismertető és a kérelem benyújtásához készülő, nepiepiteszetiprogram.hu portálon található elektronikus felületen megjelenő Tájékoztató és részletes Útmutató tartalmazza.

Felhívjuk a támogatási lehetőség iránt érdeklődök szíves figyelmét, hogy a Támogatási Ismertető nem minősül pályázati kiírásnak, közzétételének célja, hogy felhívja az igényjogosultak figyelmét a Program megvalósítását szolgáló támogatási lehetőségre és segítséget nyújtson az érdemi bírálatot megkönnyítő igénylési dokumentáció összeállításához.

A támogatás célja:

Forrás biztosítása olyan, Magyarország területén álló népi építészeti emlékek
− veszélyelhárításához,
− állagmegóvásához, valamint
− részleges vagy teljes helyreállításához,
amelyek az épített örökségnek műemléki értéket képviselő, védelem alatt álló egyedi (műemlék, nyilvántartott műemléki érték, helyi védelem) elemei.

A forrás felhasználása ezen elsődleges célja mellett támogatja a területi védelem alatt álló együttesek meglévő egyedi történeti értékeit hordozó (jellemzően külső, homlokzati) elemeinek értékőrző-megújító kezdeményezéseit is. A forráson keresztül a kiíró célja a hagyományos építészeti értékek megőrzése és helyreállítása a hagyományos építési technikák újraélesztésével.
Az ingatlan építészeti értékeinek azonosítása céljából lehetőség van támogatási kérelmet benyújtani csak a szakmai előkészítésre.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre:
A népi építészeti emlékek helyreállításához igényelhető támogatásra kérelmet nyújthatnak be a védelem alatt álló népi építészeti emlékek természetes és jogi személy tulajdonosai, vagyonkezelői, használói (a továbbiakban: Kérelmező).
Egy védelem alatt álló épített örökségi elemre ingatlanonként csak egy Támogatási Kérelem nyújtható be.

Támogatás összege és mértéke

Az odaítélhető vissza nem terítendő támogatás összege kérelmenként minimum 500 ezer – maximum 20 millió Ft.

A támogatás mértéke természetes személyek esetén a beruházás megvalósítása során felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a, önkormányzatok és szervezetek esetén legfeljebb 50%-a. A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti hátrányos helyzetű kistérségekben található, 2000 fő alatti lakossággal rendelkező települések esetén az önkormányzatok támogatási mértéke a felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a.

A Támogatási Kérelem tartalmi és formai követelményei:
A Támogatási Kérelem tartalmi és formai követelményeit az elektronikus felületen történő benyújtásához készülő, nepiepiteszetiprogram.hu portálon megjelenő Tájékoztató és részletes Útmutató tartalmazza.

A Támogatási Kérelem benyújtására vonatkozó információk:
A Támogatási Kérelmet a Felhívás közzétételét követő 30 (harminc) napon belül kell benyújtani a Teleki László Alapítvány által üzemeltetett digitális felületen (nepiepiteszetiprogram.hu).

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

További információ az alábbi elérhetőségen:
E-mail: kapcsolat@nepiprogram.hu

Népi építészeti program: június 24-től lehet a támogatási kérelmeket benyújtani