palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA iparművészeti szakmai kollégium folyóirat-pályázat

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2012. január 1.– 2012. december 31. között kiadásra kerülő hagyományos és internetes – iparművészeti profilú – folyóiratok megjelentetésére.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. melléklete szerint: Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást, illetve nevezési díjat.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás

Altéma kódszáma: 1701

A pályázaton hazai bejegyzésű, valamint határon túli magyar nyelvű, hagyományos, vagy internetes folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a főszerkesztő – felelős szerkesztő – ellenjegyzésével.

Tervezett keretösszeg: 42 millió forint.

I. Hagyományos folyóiratok

A pályázónak csatolnia kell:

 • a lapbejegyzés másolatát,
 • határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását (amennyiben 2011. évre nem volt NKA által támogatott folyóirat-pályázata)
 • az utolsó megjelent lapszámot,
 • új lap indítása esetén egy példány próbaszámot, a folyóirat célját, megjelenési ütemtervét, költségvetését, továbbá a terjesztés módjának ismertetésével, a célközönség bemutatásával,
 • a folyóirat-betétlapot, amelynek minden sorát kötelező kitölteni a betétlaphoz tartozó kitöltési útmutató alapján.

1. A folyóirat tulajdonosa/kiadója csak a tematikájának, szakterületének megfelelő szakmai kollégiumhoz nyújthat be pályázatot. Az NKA Bizottsága konkrétan meghatározza, hogy az adott folyóirat mely kollégiumhoz/kollégiumokhoz nyújthat be pályázatot. (Lásd melléklet).

2. Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely évente minimum 4, de maximum 12 lapszámot jelentet meg!

3. Összevont lapszám beszámítása csak a havonta megjelenő folyóiratok esetében lehetséges, legfeljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri vagy meghaladja az adott évi átlagos normál lapszám terjedelmének 160%-át.

4. A jelentős költségnövekedést (több mint 10% a 2011 évi várható adatokhoz képest) és a 40% feletti remittenda arányát írásban kell indokolni. A 40% feletti remittenda sorsáról nyilatkozni kell (visszagyűjtés, újraértékesítés, ingyenes szétosztás stb.).

5. Az évkönyv és az intézményi hírlevél típusú termékek jelen felhívás keretében nem kerülnek támogatásra. A kollégium a tematikus lapszámokat is támogatja.

6. Azok a folyóiratok, amelyeknek sem lapkereskedelmi sem postai előfizetési terjesztése nincs, legfeljebb 500 példányszámig kaphatnak támogatást. Amennyiben az adatlap 4.2.2 pontjában nem szerepeltet várható bevételt, azt úgy tekintjük, hogy csak a meghatározott (500) példányszámig kaphat támogatást

7. A vegyes támogatású folyóiratok esetében, amennyiben a pályázó több szakmai kollégiumhoz is nyújt be pályázatot, úgy a pályázati adatlap 4. pont bevételek rovat 4.2.3. pont „egyéb igényelt támogatás”-ok között összesítve kell feltüntetni az NKA egyéb kollégiumától igényelt támogatást. Az ebben a sorban feltüntetett összegeket a pályázat témájának részletes leírásában (kollégium megnevezése, igényelt összeg) kell jeleznie.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen előállítási költségeire lehet.

A kollégium az igényelt támogatási összeget a körülmények figyelembevételével csökkentheti.

A kollégium kiemelten kezeli az online folyóiratok támogatását, valamint a hagyományos folyóiratok online megjelentetésére történő áttérését.

A támogatott folyóiratok első vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az NKA érvényes logóját, amely az NKA honlapjáról letölthető.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

a) szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó), és járulékai,
b) szerkesztői honorárium és járulékai,
c) szerzői jogdíjak,
d) fordítói, lektorálási honorárium, és járulékai,
e) nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

 • szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
 • kiadványszerkesztés, tördelés,
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
 • korrektúra,

f) nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség – nyomdaszámla).

Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, és annak járulékaira, valamint rezsiköltségre és visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem igényelhető és nem számolható el!

Amennyiben a pályázó a kiírásban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímre is igényel támogatást, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt!

A pályázathoz kötelezően benyújtandó betétlap költségvetését az adatlapon tett áfanyilatkozatnak megfelelően kell kitölteni.

A támogatott pályázó a támogatás összegére a 2011. évi folyóirat megjelentetéséről szóló szakmai beszámoló benyújtása és a pénzügyi elszámolás benyújtása és annak elfogadása után a megkötött szerződés birtokában 2012. évben számíthat

II. Internetes folyóiratok

A pályázathoz csatolnia kell:

 • igazolást az internetes folyóirat nyilvántartásba vételéről (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság),
 • a folyóirat hozzáférhető web-címét,
 • a honlapról készült utolsó printeket,
 • folyóirat-betétlapot, amelynek minden sorát kötelező kitölteni a betétlaphoz tartozó kitöltési útmutató alapján,
 • új online folyóirat indítása esetén a lap célját, az aktualizálás gyakoriságát, költségvetését, az archiválás ismertetését, a célközönség bemutatásával.

1. Az internetes folyóirat csak a tematikájának, szakterületének megfelelő szakmai kollégiumhoz nyújthat be pályázatot. Az NKA Bizottsága konkrétan meghatározza, hogy az adott folyóirat melyik kollégium(ok)hoz nyújthat be pályázatot (lásd melléklet).

2. A jelentős költségnövekedést (több mint 10% a 2011. évi várható adatokhoz képest) arányát írásban kell indokolni.

3. A vegyes támogatású folyóiratok esetében, amennyiben a pályázó több szakmai kollégiumhoz is nyújt be pályázatot, úgy a pályázati adatlap 4. pont bevételek rovat 4.2.3. pont „egyéb igényelt támogatás”-ok között összesítve kell feltüntetni az NKA egyéb kollégiumától igényelt támogatást. Az ebben a sorban feltüntetett összegeket a pályázat témájának részletes leírásában (kollégium megnevezése, igényelt összeg) kell jeleznie.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak az online folyóirat közvetlen előállítási költségeire lehet.

A kollégium az igényelt támogatási összeget a körülmények figyelembevételével csökkentheti.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó), és járulékai,
 • szerkesztői honorárium és járulékai,
 • szerzői jogdíjak,
 • fordítói, lektorálási honorárium, és járulékai,
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
 • szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
 • korrektúra,
 • kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés),
 • publikáció megjelentetés (szolgáltatás).
 • Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, és annak járulékaira, valamint rezsiköltségre és visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem igényelhető és nem számolható el!

  Amennyiben a pályázó a kiírásban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímre is igényel támogatást,azt röviden indokolni kell, amelyről a kollégium dönt.

  A pályázathoz kötelezően benyújtandó betétlap költségvetését az adatlapon tett áfa nyilatkozatnak megfelelően kell kitölteni.

  A támogatott pályázó a támogatás összegére a 2011. évi folyóirat megjelentetéséről szóló szakmai beszámoló benyújtása és a pénzügyi elszámolás benyújtása és annak elfogadása után a megkötött szerződés birtokában 2012. évben számíthat.

  A pályázatok 1 eredeti példányban 2011. október 27-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
  (H – 1388 Budapest, Postafiók: 82.)
  A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek!

  Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444-es számon kaphatnak.