palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA múzeumi kollégium pályázat

nka pályázatokA Múzeumi Kollégium nyílt pályázatot hirdet a Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódó múzeumpedagógiai programok és rendezvények megvalósítására, valamint a hozzájuk tartozó múzeumpedagógiai kiadványok megjelentetésére.

Altéma kódszáma: 2308

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.
A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást és nevezési díjat.

Pályázhatnak:

 • Érvényes működési engedéllyel rendelkező hazai muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A működési engedélyek másolatát a pályázathoz csatolni kell.
 • Határon túli muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A muzeális intézményi státust a pályázónak hivatalos dokumentummal igazolnia kell.

Pályázni a 2011. október 1.–2011. november 13. között megvalósuló programokra lehet.

Nem nyújtható be olyan pályázat, amely kizárólag a múzeumpedagógiai kiadványok megjelentetésére vonatkozik.

Igényelhető támogatás: maximum 300 ezer Ft/pályázat

A pályázattal támogatni kívánja a kollégium a következő tematikákhoz kapcsolódó rendezvényeket, múzeumpedagógiai programokat, amelyeken

1.  A pincétől a padlásig a múzeumban téma keretében

 • a múzeumi tevékenységgel, foglalkozással, különleges tárgyakkal, látogatók elől elzárt területekkel, különleges történetekkel ismerkedhet meg a látogató.

2. A Fedezd fel a múltad! téma keretében

 • a helyi közösség tagjait szólítja meg, és elősegíti, hogy a múzeumi gyűjtemény, kiállítás, de ezen túl saját tárgyaik megismerésével is erősítsék kötődésüket hagyományaikhoz, a természeti és kulturális örökséghez.

3. A Múzeumi a’ la carte – Múzeumok délidőben téma keretében

 • a nem szokványos időpontban vagy időtartamban megvalósuló programokkal hívja fel a múzeumlátogatással szerezhető élményekre és tudásra a figyelmet, olyan célcsoportok tagjai számára, akik eddig nem, vagy csak ritkán látogatták a múzeumokat.

4. A „Nagy Rajzolás” téma keretében

 • múzeumi helyszíneken, a múzeumhoz, gyűjteményéhez, kiállításához, kiadványához kapcsolódva, de a megszokott keretekből, művészeti technikákból kilépve, változatos formában „jelet hagyhat” és közösségi élményt szerezhet a program résztvevője.

5. A Múzeumi őszbúcsúztató téma keretében

 • különleges múzeumi kalandra hívja a közösen tanulni, szórakozni, kikapcsolódásra vágyó látogatókat.

A pályázathoz csatolni kell:

 1. az altéma kódszámával ellátott betétlapot,
 2. a megvalósítani kívánt rendezvény és/vagy múzeumpedagógiai program rövid, sajtóban is közzétehető leírását a választott téma (1-5) valamelyikének megjelölésével, a rendezvény pontos címével (max. 500 karakter). Több téma is választható egy pályázaton belül a pályázható összeg (300.000 forint) határáig.
 3. a megvalósítani kívánt rendezvény és/vagy múzeumpedagógiai program részletes leírását, benne:
  • a rendezvény témájának aktualitása, társadalmi relevanciája (max. 2500 karakter),
  • a program üzenete, célcsoportjai (max. 500 karakter),
 4. pr-, reklám-, marketingtervet (max. 3000 karakter),
 5. a kiadvány szinopszisát és/vagy tartalomjegyzékét,
 6. hagyományos kiadvány esetén nyomdai árajánlatot,
 7. elektronikus formában megjelenő kiadvány esetén gyártási árajánlatot.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:
Múzeumpedagógiai program/ rendezvény megvalósítása esetén:

 • szakmai anyagköltségre (a foglalkozás alapanyag és fogyóeszköz igénye),
 • hangosításra (szolgáltatás vagy eszköz bérleti díj),
 • pr-költségre,
 • előadói honoráriumra (csak számlás kifizetés lehetséges).

Kiadvány(-ok) megjelentetése esetén:

 • nyomdai előkészítésre,
 • nyomdaköltségre,
 • digitális megjelentetés esetén ezeken túl:
  • a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségeire,
  • gyártási költségekre (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is).

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek:

 • a több korosztály, ill. látogatói csoport, különösen a fiatalok és a családos látogatók számára kidolgozott programok,
 • az „élethosszig” tartó ismeretszerzést elősegítő programok.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • A program rövid ismertetését, a célkitűzések megvalósulásának értékelését a célcsoportok szempontjából, a foglalkozások időpontját, számát, helyét és a résztvevők létszámát).
 • A program anyagi hasznosulásának értékelését (a program tényleges bevételei /jegybevétel, kiadványokból származó bevételek/).
 • A pályázó intézménynek a megvalósult rendezvény és/vagy múzeumpedagógiai program rövid ismertetését (leírást és képeket) az intézmény (vagy, ha neki nincs, a fenntartó) honlapján közölnie kell, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania. A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell ezen információk elérhetőségét.
 • A rendezvényről/múzeumpedagógiai programról szóló sajtómegjelenések jegyzékét.
 • A rendezvény/múzeumpedagógiai program dokumentumait (fotódokumentáció /max. 10 felvétel/, meghívó, plakát, sajtóközlemény stb.).

A  benyújtott pályázati adatlap csak betétlappal együtt érvényes!

A pályázati altémára rendelkezésre álló keretösszeg: 8 millió forint

A pályázatok 1 példányban 2011. május 16-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.