palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Múzeumi Szakmai Kollégium pályázat

nka pályázatokA Múzeumi Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet múzeumi szakmai feladatok támogatására.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.
A kollégium egyik pályázati pontnál sem ír elő kötelező saját forrást és nevezési díjat.

Pályázhatnak:

 • Érvényes működési engedéllyel rendelkező hazai muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A működési engedélyek másolatát a pályázathoz csatolni kell.
 • Határon túli muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A muzeális intézményi státuszt a pályázónak hivatalos dokumentummal igazolnia kell.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Kiállítások megrendezésére, a kapcsolódó múzeumpedagógiai programra és a kiállításhoz kapcsolódó kiadványokra az alábbi témákban:

a)  Állandó kiállítások megvalósítására, a kapcsolódó múzeumpedagógiai programra, a kiállításhoz kapcsolódó kiadványokra.

Altéma kódszáma: 2306

Pályázni a 2011. július 1.-2012. június 30. között megnyíló kiállításokra lehet.

Pályázhatnak:

 • hazai, nem önkormányzati fenntartású muzeális intézmények,
 • határon túli muzeális intézmények.

A pályázathoz csatolni kell:

 • az adatlap kódszámával jelölt betétlapot,
 • a forgatókönyv elfogadására vonatkozó lektori nyilatkozatot,
 • a kiállítás látogatói körüljárását tartalmazó leírást, rajzot,
 • látványtervet (nyomtatott vagy elektronikus formában),
 • kiállítási installáció készítésére vonatkozó árajánlatot,
 • részletes múzeumpedagógiai programtervet, amely kitér a múzeumpedagógiai program kiállításhoz történő kapcsolódási pontjaira,
 • közönséghasznosítási programtervet (abban az esetben is be kell csatolni, ha nem pályázik a múzeumpedagógiai program megvalósítására),
 • katalógus, kiállítás rövid vezetője, egyéb kiadvány esetén a kiadvány szinopszisát és tartalomjegyzékét,
 • múzeumpedagógiai kiadvány esetén a kiadvány tervét,
 • hagyományos kiadvány esetén nyomdai árajánlatot,
 • elektronikus formában megjelenő kiadvány esetén gyártási árajánlatot,
 • a kiállítás megvalósítására, a hozzá tartozó kiadványok megjelentetésére, valamint a múzeumpedagógiai programok megvalósítására egymástól egyértelműen elhatárolt költségtervet.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:
Kiállítás megvalósítása esetén:

 • honoráriumra (grafikai és látványtervezés, fordítás),
 • installáció tervezési és kivitelezési költségeire,
 • szállítási költségre,
 • szakmai anyagköltségre,
 • reklám- és propagandaköltségre, a kiállításhoz kapcsolódó honlap fejlesztésére költségeire (szolgáltatás),
 • a kiállításhoz közvetlenül kapcsolódó műtárgyvédelmi eszközökre,
 • elektronikus tárlatvezetéshez kapcsolódó tartalomfejlesztés költségeire (honorárium, fordítás, programozás)

Kiadvány(-ok) megjelentetése esetén:

 • honoráriumra (grafikai tervezés, fordítás),
 • nyomdai előkészítésre,
 • nyomdaköltségre,
 • digitális megjelentetés esetén ezeken túl:
  • a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségeire,
  • gyártási költségekre (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is).

Múzeumpedagógiai program megvalósítása esetén:

 • szakmai anyagköltségre (a foglalkozás alapanyag és fogyóeszköz igénye),
 • műtárgy-másolatok készítésre, (tiszteletdíj, szakmai anyagköltség, szállítás),
 • pr-költségre

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek:

 • ha a kiállítás új, vagy kevésbé ismert tudományos, illetve művészeti eredményeket ismertet,
 • ha a kiállítás és ismertető kiadványai több nyelven vagy idegen nyelvű kivonatokkal készülnek.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • A pályázó intézménynek az elkészült kiállításról készült részletes ismertetőt (leírást és képeket), és ezt az intézmény (vagy, ha neki nincs, a fenntartó) honlapján közölnie, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania. A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell ezen információk elérhetőségét.
 • Katalógus megjelentetése esetén az ingyenes kiadványok megküldéséről szóló nyilatkozatot, átvételi elismervényt.
 • Múzeumpedagógiai program megvalósítása esetén a program rövid ismertetését, a célkitűzések megvalósulásának értékelését a célcsoportok szempontjából, a foglalkozások időpontját, helyét és a résztvevők számát, fotódokumentációt (max. 10 felvétel).

b) Több helyszínen, helyszínenként legalább két hónapig nyitva tartó kiállításokra, a kapcsolódó múzeumpedagógiai programra, a kiállításhoz kapcsolódó kiadványokra.

Altéma kódszáma: 2306

Pályázni a 2011. július 1.-2012. június 30. között megnyíló kiállításokra lehet (az utolsó helyszínen is meg kell nyitni ebben az időintervallumban a kiállítást).

Pályázhatnak:

 • hazai muzeális intézmények,
 • határon túli muzeális intézmények.

A pályázathoz csatolni kell:

 • az adatlap kódszámával jelölt betétlapot,
 • a kiállítás tématervét,
 • a kiállítás látogatói körüljárását tartalmazó leírást, rajzot,
 • látványtervet (nyomtatott vagy elektronikus formában),
 • kiállítási installáció készítésére vonatkozó árajánlatot,
 • a fogadó intézmény(ek) szándéknyilatkozatát, amelyben a projekthez történő hozzájárulás módját és mértékét (összegét) is megadják,
 • részletes múzeumpedagógiai programtervet, amely kitér a múzeumpedagógiai program kiállításhoz történő kapcsolódási pontjaira,
 • közönséghasznosítási programtervet (abban az esetben is be kell csatolni, ha nem pályázik a múzeumpedagógiai program megvalósítására),
 • katalógus, kiállítás rövid vezetője, egyéb kiadvány esetén a kiadvány szinopszisát és tartalomjegyzékét,
 • múzeumpedagógiai kiadvány esetén a kiadvány tervét,
 • hagyományos kiadvány esetén nyomdai árajánlatot,
 • elektronikus formában megjelenő kiadvány esetén gyártási árajánlatot,
 • a kiállítás megvalósítására, a hozzá tartozó kiadványok megjelentetésére, valamint a múzeumpedagógiai programok megvalósítására egymástól egyértelműen elhatárolt költségtervet.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:
Kiállítás megvalósítása esetén:

 • honoráriumra (grafikai és látványtervezés, fordítás),
 • installáció tervezési és kivitelezési költségeire,
 • szállítási költségre,
 • szakmai anyagköltségre,
 • reklám- és propaganda költségre,
 • a kiállításhoz közvetlenül kapcsolódó műtárgyvédelmi eszközökre,

Kiadvány(-ok) megjelentetése esetén:

 • honoráriumra (grafikai tervezés, fordítás),
 • nyomdai előkészítésre,
 • nyomdaköltségre,
 • digitális megjelentetés esetén ezeken túl:
  • a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségeire,
  • gyártási költségekre (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is).

Múzeumpedagógiai program megvalósítása esetén:

 • szakmai anyagköltségre (a foglalkozás alapanyag és fogyóeszköz igénye),
 • műtárgy-másolatok készítésre, (tiszteletdíj, szakmai anyagköltség, szállítás),
 • pr-költségre

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek:

 • ha a kiállítás új, vagy kevésbé ismert tudományos, illetve művészeti eredményeket ismertet,
 • ha a kiállítás és ismertető kiadványai több nyelven vagy idegen nyelvű kivonatokkal készülnek,
 • ha a pályázó az időszaki kiállítása vándoroltatható, vagy oktatási intézményekben, művelődési házakban kiállítható változatát is elkészíti, és mellékeli a bemutatások programtervét is.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • A kiállítás hasznosulásának értékelését (látogatószám, sajtóanyag, a kiállítás tényleges bevételei /jegybevétel, kiadványokból származó bevételek/, a kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok felsorolása, kiállításról készült fotódokumentáció).
 • A pályázó intézménynek az elkészült kiállításról készült részletes ismertetőt (leírást és képeket) az intézmény (vagy, ha neki nincs, a fenntartó) honlapján közölnie, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania. A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell ezen információk elérhetőségét.
 • Katalógus megjelentetése esetén az ingyenes kiadványok megküldésről szóló nyilatkozatot, átvételi elismervényt.
 • Múzeumpedagógiai program megvalósítása esetén a program rövid ismertetését, a célkitűzések megvalósulásának értékelését a célcsoportok szempontjából, a foglalkozások időpontját, helyét és a résztvevők számát, fotódokumentációt (max. 10 felvétel).

c) Időszaki kiállításokra, különösen a 2006-2011 között kiemelkedő, a pályázó intézményben (tagintézményben) megvalósult tárgygyarapodást, tudományos eredményeket, jelentős restaurálási munkákat bemutató tematikus, legalább hat hónapig nyitva tartó kiállításokra, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiadványokra és múzeumpedagógiai programra.

Altéma kódszáma: 2306

Pályázni a 2011. április 15.-2012. február 28. között megnyíló kiállításokra lehet.

Pályázhatnak:

 • hazai muzeális intézmények,
 • határon túli muzeális intézmények

A pályázathoz csatolni kell:

 • az adatlap kódszámával jelölt betétlapot,
 • a kiállítás tématervét,
 • a téma relevanciáját,
 • a bemutatandó  tárgyak leltári számmal ellátott jegyzékét,
 • a kiállítás látogatói körüljárását tartalmazó leírást, rajzot
 • látványtervet (nyomtatott vagy elektronikus formában),
 • kiállítási installáció készítésére vonatkozó árajánlatot,
 • részletes múzeumpedagógiai programtervet, amely kitér a múzeumpedagógiai program kiállításhoz történő kapcsolódási pontjaira,
 • közönséghasznosítási programtervet (abban az esetben is be kell csatolni, ha nem pályázik a múzeumpedagógiai program megvalósítására),
 • katalógus, kiállítás rövid vezetője, egyéb kiadvány esetén a kiadvány szinopszisát és tartalomjegyzékét,
 • múzeumpedagógiai kiadvány esetén a kiadvány tervét,
 • hagyományos kiadvány esetén nyomdai árajánlatot,
 • elektronikus formában megjelenő kiadvány esetén gyártási árajánlatot,
 • a kiállítás megvalósítására, a hozzá tartozó kiadványok megjelentetésére, valamint a múzeumpedagógiai programok megvalósítására egymástól egyértelműen elhatárolt költségtervet.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:
Kiállítás megvalósítása esetén:

 • honoráriumra (grafikai és látványtervezés, fordítás),
 • installáció tervezési és kivitelezési költségeire,
 • szállítási költségre,
 • szakmai anyagköltségre,
 • reklám- és propaganda költségre,
 • a kiállításhoz közvetlenül kapcsolódó műtárgyvédelmi eszközökre,

Kiadvány(-ok) megjelentetése esetén:

 • honoráriumra (fordítás),
 • nyomdai előkészítésre,
 • nyomdaköltségre,
 • digitális megjelentetés esetén ezeken túl:
  • a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségeire,
  • gyártási költségekre (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is).

Múzeumpedagógiai program megvalósítása esetén:

 • szakmai anyagköltségre (a foglalkozás alapanyag és fogyóeszköz igénye),
 • műtárgy-másolatok készítésre, (tiszteletdíj, szakmai anyagköltség, szállítás),
 • PR- költségre

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek:

 • ha a kiállítás és ismertető kiadványai több nyelven vagy idegen nyelvű kivonatokkal készülnek,
 • ha a pályázó az időszaki kiállítása vándoroltatható, vagy oktatási intézményekben, művelődési házakban kiállítható változatát is elkészíti, és mellékeli a bemutatások programtervét is.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • A kiállítás hasznosulásának értékelését (látogatószám, sajtóanyag, a kiállítás tényleges bevételei /jegybevétel, kiadványokból származó bevételek/, a kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok felsorolása, kiállításról készült fotódokumentáció).
 • A pályázó intézménynek az elkészült kiállításról készült részletes ismertetőt (leírást és képeket) az intézmény (vagy, ha neki nincs, a fenntartó) honlapján közölnie, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania. A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell ezen információk elérhetőségét.
 • Katalógus megjelentetése esetén az ingyenes kiadványok megküldésről szóló nyilatkozatot, átvételi elismervényt.
 • Múzeumpedagógiai program megvalósítása esetén a program rövid ismertetését, a célkitűzések megvalósulásának értékelését a célcsoportok szempontjából, a foglalkozások időpontját, helyét és a résztvevők számát, fotódokumentációt (max. 10 felvétel).

Az ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap csak betétlappal együtt érvényes!

A pályázati altémára rendelkezésre álló keretösszeg: 80 millió forint

2. Múzeumi szakmai periodikák hagyományos és/vagy elektronikus formában történő megjelentetésére

Altéma kódszáma: 2388

Pályázhatnak:

 • hazai muzeális intézmények,
 • határon túli muzeális intézmények.

A pályázatot a periodika tulajdonosa vagy kiadója nyújthatja be!

Pályázati feltételek:

 • a periodika az előző éviekkel azonos címmel és tárgykörrel,
 • legkésőbb 2012. június 30-ig jelenjen meg,
 • évfolyamszámmal, sorszámmal, keltezéssel legyen ellátva,
 • a megjelentetendő periodika tervezett tartalomjegyzékét és szinopszisát – a pályázat beadásakor – közzé kell tenni a pályázó honlapján.

A pályázathoz csatolni kell:

 1. az adatlap kódszámával jelölt betétlapot,
 2. a pályázat témáját részletező szinopszist és a kiadvány tartalomjegyzékét,
 3. nyomdai árajánlatot,
 4. digitális megjelentetés esetén gyártási árajánlatot.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • honoráriumra (szerző, fordító, lektor, adatbázis és grafikai tervezés),
 • nyomdai előkészítésre,
 • nyomdaköltségre,
 • digitális megjelentetés esetén ezeken túl:
  • a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségeire,
  • gyártási költségekre (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is).

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!
A periodika szerkesztőségénél felmerülő munkabérekre és járulékaira támogatás nem igényelhető!

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek:

 • az elektronikus tartalom-keresővel és egyéb felhasználóbarát tartalom-szolgáltatással készülő kiadványok,
 • a megjelenés után egy éven belül nyilvánosan és ingyenesen elektronikus úton elérhető kiadványok.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége.

A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

 • a megjelent példányszámot,
 • tartalomjegyzéket,
 • rövid szöveges beszámolót, amely tartalmazza a terjesztés tervét, módját, az elérni kívánt célcsoportot,
 • internetes megjelentetés esetén a honlap címét, elérési útját, amelyen a kiadványt közzéteszi,
 • hagyományos vagy elektronikus (CD, DVD) megjelentetés esetén a pályázónak a kiadvány valós tartalomjegyzékét az intézmény (vagy, ha neki nincs, a fenntartó) honlapján közölnie kell, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább két évig ott kell tartania, a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a tartalomjegyzék elérhetőségét,
 • az ingyenes kiadványok megküldésről szóló nyilatkozatot, átvételi elismervényt.

Az ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap csak betétlappal együtt érvényes!

A pályázati altémára rendelkezésre álló keretösszeg: 15 millió forint

3.  2011. évben megvalósuló muzeológiai szakági képzések megrendezésére

Altéma kódszáma: 2304

Pályázhatnak:

 • hazai muzeális intézmények,
 • határon túli muzeális intézmények.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a szakági képzés programtervét,
 • a megvalósítás technikai adatait (időpont, helyszín, tervezett létszám, költségterv).

A támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • előadói tiszteletdíjra,
 • bérleti díj (helyiség, eszköz),
 • hangosítás,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • csoportos étkeztetés (erre a jogcímre az NKA-tól igényelt támogatás max. 10%-a kérhető, a megítélt támogatás max. 10%-a használható fel).

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége.

A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

 • a képzés meghívóját, megvalósult programját,
 • a résztvevői létszámot, a jelenléti ív másolatát,
 • a képzéssel elért eredmények felsorolását és a hatások elemzését.

A pályázati altémára rendelkezésre álló keretösszeg: 8 millió forint

4. Országos gyűjteményi katalógusok megvalósítására

Altéma kódszáma: 2335

Pályázhatnak:

 • hazai muzeális intézmények,
 • határon túli muzeális intézmények.

Pályázni a 2013. augusztus 31-ig megvalósuló szakmai programokkal lehet.

A Kollégium célja támogatni az olyan kezdeményezéseket, amelyekben egy-egy tárgytípus, vagy tárgycsoport országos teljességű, vagy több múzeumra kiterjedő feldolgozásait adják közre, digitális adathordozón.  A kiírásra olyan, egy-egy szakterület vezető intézményétől származó pályázatot várunk, amelyben a feldolgozott tárgytípus közgyűjteményekben őrzött egyedeinek/tárgyainak/példányainak leírását az eligazodást és megértést segítő elemző tanulmányokkal együtt adják közre. (Egyes – főként történeti, néprajzi, természetrajzi – tárgycsoportok esetében a Kollégium előnyben részesíti a Kárpát-medencei feldolgozásokat.)

A pályázathoz csatolni kell:

 1. a szakmai programban részt vevő intézmények listáját (szándéknyilatkozatát benne a saját példányszámmal) és a közlésre szánt műtárgyak közelítő számát,
 2. fentiek alapján a program időtervét,
 3. a program várható eredményét, publikációs tervét (a tárgyleíró szakemberek és szakmai, illetve ismeretterjesztő tanulmányok szerzőinek nevét, a tanulmányok címét),
 4. internetes megjelentetés esetén nyilatkozatot, amelyben a pályázó vállalja, hogy az elkészült katalógust minimum 10 évig honlapján – ingyenes elérhetőséget biztosítva – fent tartja.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • szerzői és szerkesztői jogdíjak,
 • utazási költségek (tömegközlekedés és személygépkocsi egyaránt),
 • szállásköltségek,
 • fotózási, másolási, digitalizálási költségek,
 • hordozható hardver-vásárlási költségek (erre az NKA-tól igényelt támogatás max. 10%-a kérhető, a megítélt támogatás max. 10%-a használható fel)
 • elektronikus adatbázis programozási és grafikai költségei,
 • elektronikus kiadvány gyártási költsége.

A támogatás kizárólag dologi kiadások fedezetére használható fel.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A pályázat bírálati szempontjai:

 • a minél több magyarországi múzeumban előforduló műtárgyakat feldolgozó munkaprogramok,
 • a minél nagyobb teljességre (több tárgycsoport, nagyobb időbeni, földrajzi ill. kulturális egység egészen a Kárpát-medencével bezárólag) törekvő feldolgozások,
 • a munka végeredményének közzétételét nyílt elektronikus formában (is) vállaló munkaprogramok,
 • azok az adatbázisok, amelyek indoklása a használhatóságukra, szükségességükre, az irántuk megnyilvánuló igényre vonatkozóan meggyőző,
 • a több szintű hozzáférést megoldó adatbázisok,
 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége.

A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

 • szöveges beszámolót, amely tartalmazza a szakmai program tartalmi tanulságainak részletes elemzését, a terjesztés tervét, módját, az elérni kívánt célcsoportot,
 • hagyományos kiadvány esetén a megjelent példányszámot,
 • tartalomjegyzéket,
 • elektronikus (CD, DVD) megjelenés esetén az elkészült anyag egy példányát,
 • internetes megjelentetés esetén a honlap címét, elérési útját, amelyen a gyűjteményi katalógust közzéteszi.

A Múzeumi Kollégium ezt a pályázati altémát továbbra is mintaprojektnek tekinti, annak megvalósítását fokozottan figyelemmel kíséri,  felügyeli, és eredményeit elemzi.

A pályázati altémára rendelkezésre álló keretösszeg: 12 millió forint

A pályázatok 1 eredeti példányban 2011. január 26-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére.  ( H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

Forrás: www.nka.hu