palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Országos Tornaterem Felújítási Program pályázat

A Magyar Kézilabda Szövetség létesítmény-fejlesztési, újabb tornaterem/tornacsarnok felújítási, valamint strandkézilabda és kültéri pályaépítési programot támogató nyílt pályázatot hirdet meg. A pályázat meghirdetésének konkrét célja a leromlott állapotba került, kézilabdázásra alkalmas sportcsarnokok, tornatermek korszerűsítése, strandkézilabda pályák fejlesztése, kültéri kézilabda pályák építése és ez által a kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, a sportág tömegesítésének elősegítése érdekében.


A fejlesztések összhangban az MKSZ hosszú távú stratégiai fejlesztési koncepciójával, a látvány-csapatsport finanszírozási konstrukcióban, az MKSZ sportágfejlesztési programja keretében kerülnek megvalósításra.

A jelen pályázati kiírás alapján, két fordulóban, négy kategóriában lehet pályázatot benyújtani:

 • I. Pályázati kategória – Komplex sportcsarnok-felújítási program;
 • II. Pályázati kategória – Tornaterem-felújítási program;
 • III. Pályázati kategória – Strandkézilabda program;
 • IV. Pályázati kategória – Kültéri kézilabda program.

Ahol jelen pályázati kiírás nem határoz meg egyedi feltételeket az egyes pályázati kategóriáknál, a kiírásban szereplő információk valamennyi kategóriára vonatkoznak. Az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó speciális szabályokat a kiírás egyedileg tartalmazza.

PÁLYÁZÓK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

A. I. pályázati kategória

A felújítással érintett ingatlan jogi személy tulajdonosa, vagy vagyonkezelője

A pályázaton kizárólag a felújítással érintett ingatlan tulajdonosa, vagy vagyonkezelője vehet részt, amely megfelel a következő kritériumoknak:

 • olyan, a Magyar Kézilabda Szövetség tagjaként nyilvántartott sportszervezettel áll szakmai együttműködésben
 • köztük létrejött megállapodás alapján –, amely az MKSZ által szervezett bajnokságban vesz részt; és
 • a jelen pályázaton érintett ingatlanon a látvány-csapatsport támogatás, illetve az MKSZ 2015/2016-os, a 2016/2017-es, 2017/2018-as Országos Tornaterem Felújítási Programja keretében nem valósított meg, illetve nincs folyamatban ugyanazon műszaki tartalommal tárgyi eszköz beruházás, felújítás.

A. II. pályázati kategória

A pályázaton kizárólag a felújítással érintett ingatlan tulajdonosa, vagy vagyonkezelője vehet részt, amely megfelel a következő kritériumoknak:

 • olyan, a Magyar Kézilabda Szövetség tagjaként nyilvántartott sportszervezettel áll szakmai együttműködésben
 • köztük létrejött megállapodás alapján –, amely az MKSZ által szervezett országos gyermek, vagy kisiskolás bajnokságban és/vagy országos serdülő, vagy ifjúsági bajnokságban és/vagy bármely megyei bajnokságban részt vesz; vagy
 • olyan oktatási intézmény, amely részt vesz a Kézilabdázás az iskolában elnevezésű programban, vagy az iskola tanulói – az erről kiállított külön igazolás alapján – az MKSZ és a Magyar Diáksport Szövetség közti megállapodás szerint meghirdetett versenyeken kézilabda sportágban; vagy
 • olyan az ingatlan fekvése szerinti településen található oktatási intézménnyel áll szakmai együttműködésben – köztük létrejött megállapodás alapján –, amely részt vesz a Kézilabdázás az iskolában elnevezésű programban, vagy az iskola tanulói – az erről kiállított külön igazolás alapján – az MKSZ és a Magyar Diáksport Szövetség közti megállapodás szerint meghirdetett versenyeken;
 • és a jelen pályázaton érintett ingatlanon a látvány-csapatsport támogatás, illetve az MKSZ 2015/2016-os, a 2016/2017-es, 2017/2018-as Országos Tornaterem Felújítási Programja keretében nem valósított meg, illetve nincs folyamatban ugyanazon műszaki tartalommal tárgyi eszköz beruházás, felújítás.

III. pályázati kategória
A fejlesztéssel érintett ingatlan jogi személy tulajdonosa, vagy vagyonkezelője

A pályázaton kizárólag a tárgyi eszköz beruházással, felújítással érintett ingatlan tulajdonosa, vagy vagyonkezelője vehet részt, amely megfelel a következő kritériumoknak:

 • olyan, a Magyar Kézilabda Szövetség tagjaként nyilvántartott sportszervezettel áll szakmai együttműködésben
 • köztük létrejött megállapodás alapján –, amely az MKSZ által szervezett bajnokságban részt vesz.

D. IV. pályázati kategória
A beruházással érintett ingatlan jogi személy tulajdonosa, vagy vagyonkezelője

A pályázaton kizárólag a beruházással érintett ingatlan tulajdonosa, vagy vagyonkezelője vehet részt, amely megfelel a következő kritériumoknak:

 • olyan, a Magyar Kézilabda Szövetség tagjaként nyilvántartott sportszervezettel áll szakmai együttműködésben
 • köztük létrejött megállapodás alapján –, amely az MKSZ által szervezett bajnokságban részt vesz; vagy
 • olyan oktatási intézmény, amely részt vesz a Sulikézi Fesztiválon, vagy az iskola tanulói – az erről kiállított külön igazolás alapján – az MKSZ és a Magyar Diáksport Szövetség közti megállapodás szerint meghirdetett versenyeken kézilabda sportágban; vagy
 • olyan az ingatlan fekvése szerinti településen található oktatási intézménnyel áll szakmai együttműködésben – köztük létrejött megállapodás alapján –, amely részt vesz a Sulikézi Fesztiválon, vagy az iskola tanulói – az erről kiállított külön igazolás alapján – az MKSZ és a Magyar Diáksport Szövetség közti megállapodás szerint meghirdetett versenyeken kézilabda sportágban.

A PÁLYÁZAT KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ BERUHÁZÁSOK

A. I. pályázati kategória
Az MKSZ a felújítási programhoz kapcsolódó pályázat keretében a pályázó szakmai programjához kapcsolódóan szabvány méretű kézilabda pályával rendelkező (20 x 40 méter) tornacsarnok és/vagy a hozzá tartozó sportcélú kiszolgáló létesítmények, helyiségek esetében, az alábbi felújítást valósíthatja meg:

1. Tornacsarnok
a) Homlokzatfelújítás:
b) Tetőfelújítás:
c) Pályaburkolat:
d) Belső felújítás:
e) Lelátó:
f) Épületgépészeti munkák:
g) Elektromos munkák:
h) Kiegészítő elemek:
i) Egyéb:

2. Egyéb sportcélú kiszolgáló létesítmények, helyiségek (pl. öltözőegységek, szertár, raktár, közlekedő, konditerem, előcsarnok, stb.)
a) Homlokzatfelújítás:
b) Tetőfelújítás:
c) Belső felújítás:
d) Épületgépészeti munkák szellőzőrendszer kialakítása, felújítása:
e) Elektromos munkák:
f) Egyéb:
A pályázat keretében kizárólag a nem építési engedély köteles felújítások támogatottak.

B. II. pályázati kategória
Az MKSZ a felújítási programhoz kapcsolódó pályázat keretében a pályázó szakmai programjához kapcsolódóan, elsősorban, de nem csak kizárólag a kézilabdázásra alkalmas (20 x 40 méter) termek és/vagy a hozzájuk tartozó öltözők, továbbá az egyéb, sportcélú kiszolgáló helyiségek esetében, az alábbi felújítást valósíthatja meg:

1. Tornaterem / tornacsarnok:
a) pályaburkolat felújítás/csere;
b) belső felújítás;
c) tetőfelújítás;
d) homlokzat, nyílászáró;
e) világítás / elektromos hálózat korszerűsítése;
f) gépészeti rendszer korszerűsítése;
g) mobil térelválasztó beszerzése.

2. Öltöző:
a) vizesblokk felújítása;
b) öltözőhelyiség felújítása;
c) tetőfelújítás;
d) homlokzat, nyílászáró.

3. Egyéb, sportcélú kiszolgáló helyiségek: szertár, raktár, közlekedő, konditerem, előcsarnok:
a) belső felújítása;
b) tetőfelújítás;
c) homlokzat, nyílászáró.
A pályázat keretében kizárólag a nem építési engedély köteles felújítások támogatottak.

C. III. pályázati kategória
Az MKSZ a strandkézilabda programhoz kapcsolódó pályázat keretében, a szakszövetség által meghatározott típustervnek megfelelő műszaki paraméterek szerinti, strandkézilabdázásra alkalmas pályák létrehozását, továbbá már meglévő strandkézilabda pályák korszerűsítését támogatja.
A pályázat tartalma pályaépítés esetén: programonként két darab, az európai versenyszabványoknak megfelelő strandkézilabda pálya kialakítása.

A pályaépítés a következő együttes műszaki tartalommal kerül kiírásra:

 • 1 pár kapu / pálya (például: Sport Transzfer márkájú (http://www.sport-transfer.eu/beach-handball);
 • 1 pályavonal / pálya rendszer (például: Trial márkájú (http://www.trialitaly.eu/prodotti-48.html);
 • 33 x 18 m-es homokos felület / pálya, megfelelő előkészítéssel és homokvastagsággal;
 • Labdafogó háló 12 x 7 m / pálya (háló például: 3star márkájú).

A pályázat tartalma pálya felújítása esetén – 1 db pálya esetében meghatározott műszaki tartalom:

 • 1 pár kapu / pálya (például: Sport Transzfer márkájú (http://www.sport-transfer.eu/beach-handball);
 • 1 pályavonal / pálya rendszer (például: Trial márkájú (http://www.trialitaly.eu/prodotti-48.htmlb);
 • Homokpótlás: 20 cm plusz homok a pályára = 90 m3 / pálya;
 • Labdafogó háló és tartóoszlop 12 x 7 m / pálya (háló például 3star márkájú).

Egy pályázó több, de legfeljebb négy darab pálya felújítására is pályázhat.
Ugyanazon pályázó nem jogosult a strandkézilabda pálya építésére, illetve felújítására irányuló pályázat benyújtására.
Ugyanazon pályázó által benyújtható pályázat az I. vagy II. pályázati kategória mellett, a III. pályázati kategória szerinti fejlesztésre is.
A pályázat keretében kizárólag a nem építési engedély köteles beruházások támogatottak.

D. IV. pályázati kategória
Az MKSZ a pályázat keretében, a szakszövetség által meghatározott típustervnek megfelelő műszaki paraméterek szerinti, kültéri kézilabdázásra alkalmas pályák létrehozását támogatja.

A pályaépítés a következő együttes műszaki tartalommal kerül kiírásra: • Meglévő alépítmény kialakítása, javítása, helyreállítása, vízelvezetés kiépítése; • 22 m x 42 m méretű elemes sportpálya burkolat minősített, UV-álló műanyag burkolattal; modul sportpadló minimális vastagsága 15 mm; • Játéktér felfestés; • Labdafogó háló tartószerkezettel; • 1,1 m magas palánkrendszer; • 2 db szabvány méretű, rögzített kézilabda kapu hálóval.
Ugyanazon pályázó által benyújtható pályázat az I-III. pályázati kategória mellett, a IV. pályázati kategória szerinti fejlesztésre is.
A pályázat keretében kizárólag a nem építési engedély köteles beruházások támogatottak.

1. Az elnyerhető támogatás maximális keretösszege
A pályázat meghirdetésekor a felújítás megvalósítására tervezett teljes beruházási keretösszeg: 3.000 (azaz háromezer) millió forint.
A pályázható teljes beruházási érték alsó és felső határa pályázónként

A. I. pályázati kategória
Alsó határa: bruttó 50 millió forint.
Felső határa: bruttó 130 millió forint.

B. II. pályázati kategória
Alsó határa: bruttó 5 millió forint.
Felső határa: bruttó 50 millió forint.

C. III. pályázati kategória
Az MKSZ által – a 3.C. pont szerint – meghatározott pályaépítéshez tartozó műszaki tartalom ellenértéke bruttó 20 millió forint.
Az MKSZ által – a 3.C. pont szerint – meghatározott pálya felújításához tartozó műszaki tartalom ellenértéke bruttó 9,525 millió forint/pálya.

D. IV. pályázati kategória
Az MKSZ által – a 3.D. pont szerint – meghatározott műszaki tartalom ellenértéke bruttó 32,5 millió forint.

Letölthető dokumentumok

palyazat kiiras
felújítás1
felújítás2
felújítás3Kulteri
felújítás3strandkezi

A pályázat benyújtására két fordulóban van lehetőség:

 • Az első forduló benyújtási határideje: 2018. július 16. 16:00 óra
 • A második forduló benyújtási határideje: 2018. szeptember 15. 16:00 óra

Benyújtás címe: Magyar Kézilabda Szövetség, 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. A borítékon kérjük, hogy tüntessék fel az „Országos Tornaterem Felújítási Program V. Ütem” elnevezést.

Országos Tornaterem Felújítási Program pályázat