palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Osztálykirándulásokat támogat a Reál

A Reál Élelmiszer és ReálPONT üzlethálózat célja, hogy az általános iskolások számára színvonalas és tartalmas osztálykirándulás finanszírozásához járuljon hozzá. A Reál üzlethálózat ezért két éve életre hívott egy általános iskolák osztálykirándulását támogató programot, aminek keretében eddig közel 2000 osztály kirándulását támogattuk, felejthetetlen élményekkel gazdagítva a gyerekeket. A tavalyi tanévben minden pályázó garantáltan részesült a 15 000 000 Ft-os pályázati alapból. Az idei évben ennek a pályázati alapnak közel a duplája, 25 000 000 Ft kerül szétosztásra a pályázó osztályok között.

Mivel célunk, hogy minél több gyereknek szerezzünk élményeket, ezért idén is minden pályázó osztály garantáltan részesül a 25 000 000 Ft-os Reál Osztálykasszából.

A pályázat lényege: minél több, a Reál Élelmiszer és ReálPONT üzletekben kapható Reál sajátmárkás termékek csomagolásán lévő „Forgalmazza: Reál Hungária Élelmiszer Kft.” feliratot (a továbbiakban: cégszöveg) kell összegyűjteni 2011. december 31-ig, majd 2012. január 6-ig beérkezően beküldeni a Reál Hungária Élelmiszer Kft. részére.

Ismerje meg Ön is a pályázat részleteit és ne feledje, a Reál támogatásával jut élmény mindenkinek!

Díjazás

A tavalyi évben összesen 1873 osztály vett részt a pályázaton és gyűjtötte a cégszövegeket értékes forintokhoz jutva ezzel a kirándulásához. A pályázatok összesítését követően került sor a 15 000 000 Ft átadására. Egy cégszöveg kb. 18 forintot ért a tavalyi évben.

Az idén – látva a jelentkező osztályok magas számát – a Reál Osztálykassza alapot közel duplájára, 25 000 000 Ft-ra emeltük, azért, hogy az egyes osztályoknak minél jelentősebb támogatást tudjunk biztosítani.

Továbbra is minden pályázó osztály garantáltan részesül a 25 000 000 Ft-os Reál Osztálykasszából, az összegyűjtött cégszövegek arányában.

A 25 000 000 Ft a pályázó osztályok között az összegyűjtött Reál cégszövegek függvényében arányosan kerül felosztásra. Tehát minél több cégszöveget gyűjt össze az osztály, annál nagyobb mértékű támogatásra számíthat.

Mivel mindegyik, a pályázatra jelentkező osztályt támogatjuk, így a kisebb létszámú osztályoknak is érdemes pályázni, hiszen ha kevesebb cégszöveget tudnak is összegyűjteni, arányosan ők is garantáltan részesülnek valamilyen mértékben a támogatásból.

10 Fődíj
Ráadásul a pályázatra jelentkező osztályok között 10 db fődíj is kisorsolásra kerül. A szerencsés nyertesek a rájuk eső támogatásokon túlmenően további 100 000 Ft-ot nyernek, amit osztálykirándulásra fordíthatnak. Duplázza meg esélyét a fődíjra!

A 10 fődíj nyertes két alkalommal kerül kisorsolásra. 2011. november 1-jén az október 31-ig regisztrált pályázók közül sorsoljuk ki az első 5 nyertes osztályt, míg a másik 5 nyertes a pályázat lezártát követően, 2012. január 6-án kerül kisorsolásra az összes, 2011. december 31-ig pályázó osztály közül. Érdemes tehát minél hamarabb jelentkezni a pályázatra, mert így megduplázható a fődíj megnyerésének esélye.

Az elnyert támogatások az iskola pályázatában feltüntetett bankszámlaszámra kerülnek átutalásra, és a támogatást elnyert osztály 2012-ben esedékes osztálykirándulására, vagy más csoportos foglalkozásra fordíthatók. Az elnyert támogatások a pályázatok összesítése és elbírálása után, előreláthatólag 2012. február végétől kerülnek átutalásra.

Pályázati feltételek

  • Pályázhat minden Magyarországon ténylegesen működő, bankszámlaszámmal rendelkező általános iskola (1-8 osztály) bármely osztálya
  • Pályázni osztályonként lehet, de egy intézményből több osztály is pályázhat
  • A pályázatra a meghirdetett internetes felületen történő regisztráció és annak megerősítése.
  • Pályázatok határidőben történő beérkezése, a hiánytalanul kitöltött Pályázat átadó lapot mellékelve.
  • A gyűjtött cégszövegek előírtaknak megfelelő rendszerezése és gyűjtése (részletek a gyűjtés szabályai menüpont alatt)
  • A valótlan adatot közlő, vagy azokkal visszaélő, a pályázati feltételeket és abban vállalt kötelezettségeiket megszegő, illetve a pályázat során tisztességtelen magatartást tanúsító osztályok/intézmények előzetes értesítés nélkül kizárásra kerülhetnek.
  • Kizárásra kerülhetnek azon intézmények is, akiknek az átadáskor lenyilatkozott összegyűjtött cégszöveg mennyisége +-0,5%-nál nagyobb mértékben eltér a ténylegesen átadott mennyiségtől.
  • Vitás kérdésekben a pályáztató vizsgálóbizottsága jogosult döntést hozni.

A támogatások átadása
A pályázatok összesítése, a támogatások mértékének meghatározása előreláthatólag 2012. január 15-től február 28-ig tart, a díjak átadására ezt követően kerül sor.A 25 000 000 Ft értékű pályázati alap teljes egészében felosztásra kerül a pályázó osztályok által beküldött cégszövegek arányában.

A 10 db 100 000 Ft-os fődíj két részletben kerül kisorsolásra, a díjazás menüpont alatt részletezettek szerint.

Az egyes osztályok által elnyert támogatások az intézmények bankszámlaszámára történő közvetlen átutalással kerülnek átadásra. A szerencsés fődíj nyertes osztályok számára szintén bankszámlára történő közvetlen átutalással kerül átadásra a 10×100 000 Ft különdíj.

Az elnyert támogatások a pályázatok összesítése és elbírálása után, 2012. márciusában kerülnek átutalásra.

A gyűjtés szabályai

Mit kell gyűjteni?
A Reál és ReálPONT üzletekben kapható Reál termékek csomagolásán található „Forgalmazza: Reál Hungária Élelmiszer Kft. 1097 Bp. Könyves K. krt. 12-14.” feliratot (a továbbiakban cégszöveg). Vannak nem Reál néven futó termékek, amiken szintén megtalálható a fenti cégszöveg (Pl. HÁRS, Melody, Welsenburg) ezeken a termékeken található cégszöveg is elfogadható és gyűjthető. Kizárólag a kereskedelmi forgalomban vásárolt termékek csomagolóanyagán található forgalmazói feliratok gyűjtése elfogadott.
Hogyan kell gyűjteni?

A termékek csomagolóanyagából, címkéjéből, dobozából a fenti cégszöveget ki kell vágni, tehát a teljes csomagolás gyűjtése nem elfogadott. A kivágott cégszövegnek tisztának, száraznak és higiénikusnak kell lennie, ellenkező esetben a pályázatot a bizottság nem fogadja el érvényesnek.
Csoportosítás

A cégszövegeket – az átszámolást megkönnyítendő – százasával kötegelve, jól elkülöníthető módon kell gyűjteni (pl. gemkapoccsal vagy gumival összefogva). (Ha pl. 2536 db cégszöveg gyűlik össze, akkor 25 db százas csoportot kell képezni, illetve a maradék 36 db-ot külön kell csoportosítani.) Az így összegyűlt csoportokat osztályonként egy borítékban, vagy karton dobozban, a pályázat átadó adatlapot kitöltve mellékelve kell leadni. Az ömlesztve gyűjtött cégszövegeket a bizottság nem fogadja el érvényesnek. Ugyanígy a pályázat átadó adatlap hiánya is értelemszerűen kizáró tényező. Amennyiben egy intézményben több osztály is pályázik, úgy lehetőség szerint az egyes osztályok elkülönített pályázatait intézményileg egységesen kérjük kezelni!
Pályázatok leadása

A szakszerűen összegyűjtött cégszövegeket a pontosan kitöltött Pályázat átadó adatlappal együtt legkésőbb 2012. január 6-ig kell eljuttatni a Reál Hungária Élelmiszer Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. III. em. címre. Az átadás történhet postai úton, személyesen, megbízott által, futárral, stb, a lényeg, hogy 2012. január 6-ig beérkezzen. A késve érkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A pályázatok határidőre történő eljuttatása a megadott címre a nevező osztályok feladata. A be nem érkező pályázatokért (postai kézbesítés késedelme, vagy elmaradása, rossz címre történő kézbesítés, stb.) a Reál semmilyen felelősséget nem vállal.

Kapcsolat

Az Osztálykassza.hu honlap üzemeltetője a Reál Hungária Élelmiszer Kft.

Cím: 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 12-14.
Telefonszám: (06 1) 456 1230
Fax szám: (06 1) 456 1237

Regisztrációval kapcsolatos leveleiket ide várjuk: regisztracio@osztalykassza.hu

A Reál Osztálykassza programmal kapcsolatos minden egyéb témában leveleiket ide várjuk: info@osztalykassza.hu

Forrás: Osztálykassza.hu