palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ösztöndíj rövid tanulmányútra

A Balassi Intézet a „Nemzeti Kiválóság Program – Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program” és a „Nemzeti Kiválóság Program – Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program”című projektek keretében.

Campus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet 2013. április 30. és 2014. augusztus 31. között megvalósíthatóRÖVID TANULMÁNYÚTRA.

Ki pályázhat?

 • Bármely akkreditált magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója, aki aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (Már abszolutóriumot szerzett PhD hallgatók is pályázhatnak, amennyiben a pályázat beadásához képest legfeljebb 2 évvel korábban abszolváltak.);
 • legalább két lezárt félévvel rendelkezik (MA/MSc és PhD hallgatók esetén nem feltétel);
 • a pályázott tevékenység munkanyelvén legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik;
 • rendelkezik az általa választott intézmény/egyetem fogadólevelével;
 • küldő intézménye támogatja pályázatát;
 • vállalja, hogy hazaérkezése után határidőre eleget tesz beszámolási kötelezettségeinek: Az ösztöndíjszerződésben megadott szempontok szerint szakmai beszámolót készít és adott határidőre benyújtja a fogadó intézmény igazolásait (időtartam és kreditigazolás).

Hol lehet pályázni?

 • A teljes pályázás a www.campushungary.hu oldalon történik 2013. február 10-től.
 • A teljes pályázati anyag véglegesítésének határideje: 2013. március 10. éjfél
 • A pályázatok beérkezéséről automatikus értesítést kap minden jelentkező.

Hogyan történik az ösztöndíjasok kiválasztása?
A kiválasztás szempontjai:

 • Súlyozott féléves átlag
 • Tudományos tevékenység
 • Munkaterv

Előnyt élveznek:

 • Akiknek pályázott tevékenysége beszámítható a jelenlegi tanulmányaiba, kreditelismeréssel jár
 • OTDK helyezettek
 • Műszaki- és természettudományos területen tanulók
 • Akiknek pályázott tevékenysége konkrét kutatási eredménnyel, publikációval jár
 • Akik vállalják, hogy tevékenységükről színes élménybeszámolót készítenek, blogot írnak, vagy hazaérkezésük után előadást tartanak.

A Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság a rendelkezésre álló források figyelembevételével állapítja meg az ösztöndíjasok névsorát. Egy pályázati ciklusban egy ösztöndíjtípusra minden hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.

Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze.

Hová és milyen tevékenységre lehet pályázni? Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.), melyet a hallgató küldő intézménye jóváhagyott. Érdemes kihasználni a küldő intézmény már meglévő együttműködési megállapodásait, de az új kapcsolatok kialakítására is lehetőség van.

Célja: hogy a pályázók lehetőséget kapjanak a nemzetközi hallgatói tudományos életben való megjelenésre, tapasztalatszerzésre: tudományos diákkonferenciákon, intenzív programokon, rövidtávú képzéseken (szakmai nyári/téli egyetemeken), közös tanulmányi vagy kutatási projektekben való részvétellel. Emellett lehetőség nyílik kifejezetten szakdolgozat, doktoranduszok esetén a disszertáció megírásához szükséges tanulmányút megvalósítására.
Időtartama: 3 nap – 6 hét
Előnyt élveznek azok, akik előadóként vesznek részt nemzetközi tudományos konferencián, akiknek tervezett tevékenysége kreditelismeréssel is jár, valamint szakdolgozat, illetve doktori disszertáció megírásához szükséges a tanulmányút.
Juttatás: A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a kint eltölteni kívánt időtartam figyelembevételével a nyertes pályázó 75.000 Ft – 250.000 Ft ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze.

Pályázati anyag:

 • Online adatlap
 • Munkaterv
 • Fogadólevél a rövid tanulmányúthoz
 • Rövid tanulmányúthoz kapcsolódó tanszéki jóváhagyás
 • Tanulmányi Osztály igazolása a két utolsó lezárt félév Súlyozott féléves átlagáról
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum
 • OTDK helyezés esetén igazolás

Forrás: http://campushungary.balassiintezet.hu/