palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ötletpályázat Mihályi faluközpont arculatának kialakítására

mihályi pályázatMihályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ötletpályázatot hirdet a Mihályi településközpont egységes arculatának kialakítására. A pályázat célja olyan látványtervek összegyűjtése melyek alapul szolgálhatnak a végleges tervek elkészítésére. A Kiíró a pályázóktól olyan tervjavaslatokat vár, amely Mihályi településközpontot megújítja, átalakítja.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT ELNEVEZÉSE:
Mihályi faluközpont egységes arculatának kialakítása
Mihályi Község Önkormányzata
9342 Mihályi, Kisfaludi u. 7.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA:
Mihályi Község Önkormányzata
9342 Mihályi, Kisfaludi u. 7.
T.: 96/253-554
E-mail: polgarmester@faluhaz.axelero.net

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT TÁRGYA:

Mihályi Kisfaludi és Hunyadi utca találkozásánál lévő útkereszteződés és az azt környező területek fejlesztése.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA:
A pályázat jellege: NYÍLT
A pályázati eljárás formája: ÖTLETPÁLYÁZAT
A pályázat lebonyolítása: a jelen pályázati kiírás előírásai szerint történik.
ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ NINCS

Helyszíni szemle

Időpont: 2011. május 12-én 9.00 -14.00 óra között
Helyszín: Mihályi településközpont (előzetes időpont egyezetés az önkormányzattal)

Kérdések
A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdésekkel 2011. május 20-ig az alábbi címre feladott ajánlott levélben fordulhatnak a Kiíróhoz:
Cím: Mihályi Község Önkormányzata, 9342 Mihályi, Kisfaludi u. 7.

Válaszok
A határidőben feladott kérdéseket a Kiíró 2011. június 1-ig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a http://www.mihalyi.hu honlapon közzéteszi.

Pályázatok elbírálása
A pályázatokat Mihályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el a benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülésen

A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA
A pályázat összdíjazása 200 000 Ft, melyből az 1. díj összege: 100 000 Ft

A pályaművek benyújtásának határideje: 2011. június 15. 12.00 óra.

Forrás: http://www.mihalyi.hu