palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a könnyűzenei műfajban alkotók számára

A pandémiás időszakban a könnyűzene terén alkotók is elveszítették a közönségükkel való találkozások lehetőségét, hiszen nem adottak a koncertek, előadások, klubesemények megrendezésének és megtartásának fórumai és lehetőségei, és ez nemcsak a kulturális életben jelent hiányt, de anyagi veszteségként éri az alkotókat is. Ez a pályázat lehetőséget teremt arra, hogy a pandémiás időszak elmúltával, a veszélyhelyzet utáni időszakban az érintett alkotói kör fellépéseit, előadásait központi forrásból finanszírozva a kultúra e területén is újrainduljon az élet.

A 40/2020 (III.11.) Korm. rendelettel Magyarországon kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben a Kultúráért Felelős Államtitkárság kialakította az előadóművészeti szféra támogatásának rendszerét. A kialakult helyzetben a támogatás lehetőséget kíván teremteni az érintett művészek egzisztenciális helyzetének javítására, valamint arra, hogy a pandémiás időszak elmúltával aktív szereplői maradhassanak a kulturális életnek.

A pandémiás időszakban a könnyűzene terén alkotók is elveszítették a közönségükkel való találkozások lehetőségét, hiszen nem adottak a koncertek, előadások, klubesemények megrendezésének és megtartásának fórumai és lehetőségei, és ez nemcsak a kulturális életben jelent hiányt, de anyagi veszteségként éri az alkotókat is.

Jelen pályázati felhívás megteremti annak lehetőségeit, hogy a pandémiás időszak elmúltával, a veszélyhelyzet utáni időszakban az érintett alkotói kör fellépéseit, előadásait központi forrásból finanszírozva a kultúra e területén is újrainduljon az élet.

Pályázók köre: A könnyűzene bármely stílusában (ide nem értve: jazz, népzene, komolyzene) tevékenykedő, elsősorban a hivatásos előadóművészet területén dolgozó, 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok, akik a meghirdetett veszélyhelyzetben egy produkció tagjaként, vagy önálló produkció okán nem rendelkeznek rendszeres jövedelemmel.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: a veszélyhelyzet visszavonását, a korlátozások feloldását követő 90 nap (mely szükség esetén meghosszabbítható), de legkésőbb 2020. november 30.

Rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 100 millió Ft

Igényelhető támogatás: maximum bruttó 300.000 Ft személyenként, és maximum bruttó 1.500.000 Ft produkciónkként.

Támogatás jogcíme: zenész, előadó tiszteletdíja. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy más jogcím nem támogatott.

Beadandó dokumentáció:

  1. pályázati adatlap; https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6X6R183rur3sarya35FyMjx5cDKk4fvzO7v9ENT6diyyqUA/viewform
  2. szakmai önéletrajz;
  3. megvalósítandó zenei program tervezete.

Megvalósítandó könnyűzenei program: A kialakult helyzetben fontos szempont, hogy Magyarország minden szegmensébe eljuthassanak a program keretében támogatott programok és elsősorban vidéki helyszíneken, kultúrházakban, könyvtárakban, befogadó helyeken a helyi szervezetek meghívására és szervezésében valósuljanak meg.

A pályázati támogatás fejében a támogatottnak legalább öt alkalommal kell a beadott tervezetben szereplő programot megvalósítania. A programmal összefüggésben felmerülő további költségeket (szállás- és útiköltség, technikai díjak) a fogadó félnek vagy az alkotónak kell állnia jelen támogatási program keretein kívül, további megállapodások alapján.

Olyan alkotók és produkciók jelentkezését várjuk, akik igazolható előadóművészeti múlttal, kiadványokkal (CD, LP, stb.), TV felvételekkel, Youtube videókkal, zenei videoklippekkel és a közönség számára is emlékezetes produkciókkal rendelkeznek.

Elbírálás és megvalósítás folyamata: A benyújtott pályázatokat a Petőfi Irodalmi Múzeum megbízásából a Petőfi Irodalmi Ügynökség Magyar Könnyűzenei Központja és az A38 Hajó gondozza és készíti elő döntéshozatalra. A kiválasztott, nyertes pályázókkal – a pályázati folyamat lebonyolításában együttműködő partnerként részt vevő – A38 Hajó köt szerződést a megvalósítandó programra, melynek alapján előlegszámla ellenében 80% előleget kifizet. A veszélyhelyzet feloldását követően megvalósított programok teljesítési igazolásának benyújtása után kerül sor a fennmaradó 20% kifizetésére végszámla ellenében.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok, akik

  1. munkaviszony hiányában nem rendelkeznek rendszeres jövedelemmel;
  2. gyesen, gyeden lévő alkotók;
  3. legalább két gyermeket nevelő előadók.

Benyújtási határidő: 2020. május 18. 12.00 óra. A pályázati dokumentációt elektronikusan a fenti határidőig a koszonjuk@a38.hu címre kell benyújtani. Hiánypótlásra a pályázat benyújtási határidejéig van lehetőség, ezt követően a hiányosan érkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

Az elbírálás határideje: maximum 14 nap.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

  • a pályázati feltételeknek nem felel meg;
  • az adatlap hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz;
  • határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázók a döntésről a bírálattól számított 5 munkanapon belül e-mailben kapnak értesítést. A nyertesek névsorát a PIM és az A38 Hajó megjelenteti a honlapján. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.