palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Támogatás írók, költők, dramaturgok és zeneszerzők számára

A pandémia miatt nem adottak a könyves rendezvények, az író-olvasó találkozók és egyéb fellépések feltételei. A pályázat lehetőséget kíván teremteni alkotóink egzisztenciális helyzetének javítására, valamint arra, hogy a veszélyhelyzet elmúltával aktív szereplői maradhassanak a kulturális életnek és bemutathassák új műveiket Kárpát-medence-szerte. A Petőfi Irodalmi Múzeum pályázatot hirdet írók, költők, dramaturgok és zeneszerzők számára.

Pályázati cél:

Írók, költők esetében: a pályázati támogatás fejében a támogatottnak a beadott tervezetben szereplő fellépési programját legalább három különböző helyszínen kell megvalósítania.
Dramaturgok esetében: a pályázati támogatás fejében a támogatottnak a PIM által rendelkezésre bocsátott hangoskönyvek valamelyikét kell dramatizálnia – VAGY: valamely irodalmi évfordulóra vagy a trianoni centenáriumra reflektáló forgatókönyvet kell írnia iskolák számára
Zeneszerzők esetében: a pályázati támogatás fejében a támogatottnak a trianoni évfordulóra reflektáló zeneművet kell komponálnia

Pályázati cél megvalósításának időtartama: a veszélyhelyzet visszavonását, a korlátozások feloldását követő 90 nap, de legkésőbb 2020. november 30.

Pályázók köre: 18. életévüket betöltött írók, költők, dramaturgok és zeneszerzők. Előnyben részesülnek azok, akik munkaviszony hiányában nem rendelkeznek rendszeres jövedelemmel; a gyesen, gyeden lévő alkotók; a legalább két gyermeket nevelő művészek.

Rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 50 millió Ft

 • írók, költők részére: bruttó 30 millió Ft
 • dramaturgok részére: bruttó 10 millió Ft
 • zeneszerzők részére: bruttó 10 millió Ft

Igényelhető támogatás:

 • Írók, költők és dramaturgok esetében: max. bruttó 150.000 Ft
 • Zeneszerzők esetében: max. bruttó 300.000 Ft
 • Támogatás jogcíme (magánszemélyként vagy egyéni vállalkozóként egyaránt):

A támogatás formája

 • írók, költők esetében: előadói tiszteletdíj
 • dramaturgok esetében: megbízási díj
 • zeneszerzők esetében: felhasználási díj

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy más jogcím nem támogatott.

A dramaturgok esetében az irodalmi évfordulókra vagy a trianoni centenáriumra reflektáló forgatókönyveket a PIM a honlapján 2021. december 31-ig hozzáférhetővé és szabadon felhasználhatóvá teszi közoktatási intézmények számára.

A zeneszerzők esetében a PIM a támogatás fejében 5 évre megszerzi az elkészült zenemű ingyenes közzétételi jogát is.

Az írók, költők fellépéseinek további költségeit (szállás- és útiköltség, technikai díjak, közönségszervezés, moderátor tiszteletdíja, meghívók gyártási költsége stb.) a meghívó félnek kell állnia.

Beadandó dokumentáció:

Írók, költők esetében:

 • pályázati adatlap
 • szakmai önéletrajz és megjelent könyvek listája
 • megvalósítandó irodalmi / előadói program tervezete (max. 1 oldal)
 • 5 olyan település megnevezése, ahol már fellépett és/vagy ahol fel szeretne lépni

Dramaturgok esetében:

 • pályázati adatlap
 • szakmai önéletrajz és dramatizált művek listája
 • megvalósítandó forgatókönyv tervezete (max. 1 oldal)

Zeneszerzők esetében:

 • pályázati adatlap
 • szakmai önéletrajz és felvételek linkjei (ahonnan letölthetők a korábbi zeneművek)
 • megvalósítandó zenemű tervezete (max. 1 oldal)
 • Az adatlapok letölthetők a PIM honlapjáról.

Az elbírálás és a megvalósítás folyamata: A benyújtott pályázatokat a Petőfi Irodalmi Múzeum megbízásából a Petőfi Irodalmi Ügynökség gondozza és készíti elő kuratóriumi döntéshozatalra. A kiválasztott, nyertes pályázókkal a Petőfi Irodalmi Ügynökség szerződést köt a megvalósítandó programra, melynek alapján 80-% előleget kifizet. A fennmaradó 20-% kifizetésére a dramaturgok és a zeneszerzők esetében az elkészült művek benyújtását és elfogadását, az írók és költők esetében a veszélyhelyzet feloldását követően megvalósított programok teljesítési igazolásai után kerülhet sor.

Letölthető dokumentumok

koma_palyazati_adatlap_zeneszerzok_fin
koma_palyazati_adatlap_dramaturg_fin
koma_palyazati_adatlap_irok_fin

Benyújtási határidő: 2020. május 18. 12.00 óra

Benyújtás módja: A pályázati dokumentációt elektronikusan a fenti határidőig a koszonjuk@pim.hu címre kell benyújtani.