palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat színházművészek részére – Független színészek, színházi dolgozók, bábszínészek támogatása

Pályázati kiírás színházművészek – színművész, bábművész, rendező, tervező, ügyelő, asszisztens, súgó – részére. Az igényelhető támogatás: maximum 300.000 forint/fő.

A pályázat célja:

A 40/2020 (III.11.) Korm. rendelettel a Magyarországon kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az előadóművészek számára nem adottak a munkavégzés feltételei, melynek következményeként részben vagy teljes mértékben elesnek a megélhetésüket biztosító bevételektől.

A kialakult helyzetben jelen pályázat lehetőséget kíván teremteni, hogy a pandémiás időszak elmúltával a veszélyhelyzet utáni időszakra fellépésekre, előadásokra felkészülve a pályázók kulturális szolgáltatásokat nyújtsanak.

A rendelkezésre álló keretösszeg:

 • színházművészek: 350.000.000 Ft
 • bábművészek: 50.000.000 Ft

Az igényelhető támogatás: maximum 300.000 forint/fő

A támogatás jogcíme: előadó/színház/bábművész megbízási díj

A pályázat benyújtásának feltételei:

 • az elmúlt 3 évben elsősorban színházi/bábművészeti tevékenységből származott a pályázó jövedelmének legalább 80%-a;
 • nincs havi 90 óránál magasabb foglalkoztatási jogviszonya;
 • nem részesül nyugdíjellátásban;
 • a „Köszönjük, Magyarország 2020” pályázat keretén belül más művészeti területre nem nyújtott be pályázatot.

A pályázat megvalósításának időtartama: A vészhelyzet visszavonását, a korlátozások feloldását követő 90 nap, mely indokolt esetben meghosszabbítható.

A pályázathoz szükséges dokumentumok:

 1. Palyazati kiírás
 2. Szoveges_palyazat
 3. Palyazati_adatlap

Az elbírálás és megvalósítás folyamata: A benyújtott pályázatokat a Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. által felkért bizottság bírálja el, rangsorolja, és eszerint megkezdődnek a szerződéskötések. A kifizetés két részletben történik: az összeg 80%-a a szerződés aláírását követően, 20%-a az utolsó vállalt alkalom megtartását követően kerül kifizetésre, melynek feltétele az OSZMI által kiállított teljesítésigazolás.

A bizottság tagjai:

 • Dió Zoltán
 • Horányi László
 • Oberfrank Pál
 • Rozgonyi-Kulcsár Viktória
 • Szabó Ágnes
 • Szász Zsolt
 • Szögi Csaba

A programok:

Fontos szempont, hogy Magyarország minden szegletébe eljuthassanak programok, és elsősorban vidéki helyszíneken, kultúrházakban, könyvtárakban, iskolákban, befogadóhelyeken a helyi szervezetek meghívására és szervezésében valósuljanak meg. Ennek koordinálásában segítséget nyújt az OSZMI (Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet). A helyszínek változatos technikai adottságai miatt nagy hangsúlyt kap a programok kialakítása és létrehozása kapcsán az előadóművészek kreativitása az egyedi helyzetek kezelésében nyújtott egyedi jó megoldások kialakítása révén.

A vállalható programok és a hozzá kapcsolódó díj összege/alkalom – előadó és bábművészek számára:

 • önálló irodalmi estek – 150.000 Ft;
 • rendhagyó irodalomórák – 60.000 Ft;
 • részvétel a kulturális újraindulás kapcsán megszervezett koncertsorozatban – 60.000 Ft;
 • állami, helyi ünnepek alkalmával szervezett fellépés (szavalat, énekszám stb.) – 60.000

A vállalható programok és a hozzá kapcsolódó díj összege/forgatókönyv – rendező számára:

 • iskolák, művelődési házak számára történelmi események, neves személyek évfordulói kapcsán létrehozott irodalmi forgatókönyvek összeállítása – 150.000 Ft;

A tervezett koncertsorozattal kapcsolatos rendezői, tervezői feladatok elvégzése – 300.000 Ft;

A tervezett koncertsorozattal kapcsolatos ügyelői, súgói, asszisztensi feladatok – 50.000 Ft.

Az összeg tartalmazza a megbízással felmerülő valamennyi költséget.

A több résztvevős programok esetében (max. 8 fő) minden személy önállóan pályázik, és programtervében jelölje meg az együttműködésben résztvevő személyeket.

Érvénytelen a pályázat, ha:

 • a pályázati feltételeknek nem felel meg;
 • az adatlap hiányos vagy a valóságnak nem megfelelő adatot tartalmaz;
 • határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat beadásának határideje: 2020.05.18, 10.00 óra.

A pályázat beadásának módja: kizárólag elektronikus úton a palyazat@nemzetiszinhaz.hu e-mail-címen.

A pályázatok elbírálása: folyamatos a keretösszeg mértékéig. A pályázók a döntésről 5 napon belül e-mail útján értesítést kapnak. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.