palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Műcsarnok aulájának korszerűsítésére

Műcsarnok pályázatA pályázati kiírás tárgya: A projektek megvalósításának céljából a Műcsarnok Nonprofit Kft. (továbbiakban Műcsarnok) nyilvános pályázatot hirdet a Műcsarnok aulájának korszerűsítésére: ülőalkalmatosság (pihenőrész) és digitális információs rendszer kialakításával.


Háttér információ:
MasterCard támogatás
Az MasterCard cég 2009 júliusa óta a Műcsarnok főtámogatójaként a kortárs művészet támogatása mellett döntött. A 2010-es támogatás keretein belül két speciális projektnek a megvalósítását tűzte ki célul a Műcsarnokkal közösen: a Műcsarnok aulájának korszerűsítését, valamint a Műcsarnok előtti biciklitárolók megvalósítását.

A pályázati kiírás tárgya

A projektek megvalósításának céljából a Műcsarnok Nonprofit Kft. (továbbiakban Műcsarnok) nyilvános pályázatot hirdet a Műcsarnok aulájának korszerűsítésére: ülőalkalmatosság (pihenőrész) és digitális információs rendszer kialakításával.

A Műcsarnok zárt előtere a maga eklektikus, századfordulós belső terével az épület történetiségét hangsúlyozza. Ennek ellensúlyozására olyan kortárs design elemekkel szeretnénk gazdagítani az aulát, amelyek reflektálnak a kortárs művészet bemutatásának igényességére és arra a haladó szemléletre, amit a Műcsarnok, mint intézmény képvisel. A pályázatban megtervezendő elemekben nincs formai megkötés, de azoknak figyelembe kell vennie az épület már meglévő adottságait. (A jegypénztár, ruhatár és a szórólapállvány marad a jelenlegi formájában; az új anyagokkal való harmonizációra törekedve igény szerint lehet javasolni kismértékű változtatást: matrica, táblák, de nem kötelező.)

Az aula terének határvonalai kötöttek – mozgáskorlátozott lift, ruhatár, könyves bolt, kiállítótéri bejárat, igazgatósági folyosó, pénztár, alagsori lejárat, főbejárati területek határolják. Az új elemeket nem lehet sem a falhoz, sem a padlózathoz rögzíteni. Személyes megtekintés céljából, illetve műszaki paraméterek igénye esetén a boroczi@mucsarnok.hu e-mail címen egyeztethetnek a pályázók.

Az épület műemléki védettség alatt áll.

A pályázat menete, időzítés

A pályázati részvétel feltételei: A pályázaton részt vehet minden magyarországi képző- és iparművészeti felsőoktatási intézményben tanuló hallgató.

Időzítés

 1. pályázati kiírás: augusztus 24.
 2. pályázati anyag benyújtása: szeptember 26.
 3. elbírálás: szeptember 30.
 4. megvalósítás: október 31-ig!
 5. bemutatás, hivatalos átadás: a MasterCard Bank of the Year gáláján, 2010. november 11-én.

Díjazás: A nyertes pályázó 1000 euro díjazásban részesül a projekt végére kidolgozott terv teljes körű felhasználásáért – tervezői és jogdíj. Az összeg forintban kerül kifizetésre a teljesítéskor érvényes EUR/HUF középárfolyamon.

A pályázat produkciós megvalósítására szánt összeg: 7500 eurónak megfelelő forint összeg, amely összegről részletes és reális, kivitelezhető produkciós költségvetést kell készítenie a pályázónak a pályázati anyaghoz csatolva.

A beadandó anyag tartalma

 1. tervek
 2. produkciós költségvetés
 3. részletes időzítés a pályázati kiírás alapján

Pályázat beadása
A pályázati anyagot elektronikus formátumban várjuk az enagy@mucsarnok.hu email címre, szeptember 26-án 24 óráig.

A beadási határidőt követően a beérkezett pályázatok alapján a Műcsarnok fenntartja a jogot, hogy a pályázókat pályázati anyagok prezentációjára személyesen is meghallgatásra hívja be szeptember 27. és szeptember 29. között. A személyes meghallgatás alkalmával pályázatot elbíráló zsűri előtt zártkörű prezentációra kerül sor, melynek pontos időpontjáról és helyszínéről a Műcsarnok írásban (e-mailben) értesíti a pályázót.

A Műcsarnok fenntartja a jogot, hogy több pályázó esetén csak a legjobbnak ítélt pályázatok benyújtóját hallgassa meg személyesen. A pályázatokat a Műcsarnok által felkért zsűri bírálja el, az írásban leadott anyag és az esetleges személyes prezentáció alapján legkésőbb 2010. szeptember 30. napjáig.

A Műcsarnok a pályázat eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül írásban közli valamennyi pályázóval.

Érvényes és eredményes pályázat esetén, az elbírálási határidőt követő 5 napon belül kerül sor a szerződéskötésre.

Jogorvoslat: A pályázati eljárással kapcsolatosan, illetőleg döntésével szemben jogorvoslatnak helye nincs, a Műcsarnok mindennemű jogorvoslati lehetőséget kizár.

A pályázat érvényességének feltételei

Érvényes a beadott pályázat, amennyiben a pályázó:

 • a jelen pályázati felhívásban meghatározott pályázói kör feltételeinek megfelel,
 • a pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott határidőn belül nyújtotta be,
 • a pályázatot,a pályázati felhívás IV. pontjában meghatározott mellékletekkel nyújtotta be,

Eredménytelen a pályázat, amennyiben

 • a pályázati felhívásban meghatározott beadási határidőn túl érkezett,
 • a beadott pályázati anyag egyik melléklete sem felelt meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek,

Kiíró fenntartja jogát, hogy

 • a nyertes pályázó visszalépése esetén vagy, ha a szerződéskötés a nyertes pályázóval egyéb okból meghiúsul, úgy a pályázat soron következő helyezettjével kössön szerződést,
 • a pályázati eljárást indoklás nélkül érvénytelennek, illetve eredménytelennek nyilvánítsa,
 • a pályázati felhívást a pályázat benyújtási határidejének lejárta előtt visszavonja, amiről a pályázati felhívás közzétételének helyein, a benyújtási határidő lejárta előtt hirdetményt tesz közzé.
 • bármely, a pályázati dokumentációban meghatározott határidőt egyoldalúan, a pályázók megfelelő értesítése mellett módosítson. Megfelelő értesítésnek minősül az értesítés e-mail-ben, faxon, futár útján vagy ajánlott tértivevényes postai küldeményként az ajánlattevő által megadott bármely elérhetőségi címre történő megküldése.

Forrás: http://www.mucsarnok.hu/